ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Vi vill se över ränteavdraget

  • Foto: Maja Suslin/TT
Hushållens ökande skuldsättning har uppmärksammats mycket de senaste åren. Vi är beredda att tillsammans med andra partier, i en blocköverskridande överenskommelse, se över ekonomiska styrmedel som påverkar hushållens skuldsättning, däribland ränteavdraget, skriver Annie Lööf (C) och Ola Johansson (C).

Vi vill att det byggs fler bostäder i hela landet och att fler ska få möjlighet att äga sin bostad. Det ska vara möjligt för fler att få ett förstahandskontrakt på en hyresrätt, även i våra större städer. Det kräver flexiblare byggregler, förändrade skatter för flytt och ägande, och ökad rörlighet på hyresmarknaden. Till de största problemen hör hushållens skuldsättning, bostadsmarknadens stelhet och hinder för nytt byggande.

För ett hållbart samhälle med tillväxt, jobb och företagande krävs en bostadspolitik för såväl större städer som mindre tätorter.

Inför Centerpartiets stämma föreslår vi därför nu ett antal viktiga strukturreformer, som gör det enklare för unga att få sin första bostad, som ökar rörligheten på hyresmarknaden, och som tar steg för ett bättre fungerande skattesystem som minskar risken för bostadsbubblor.

I takt med att priserna ökar blir det allt svårare för allt fler att ta sig in på bostadsmarknaden. De kraftigt stigande bostadspriserna gör att det på många platser är näst intill omöjligt att köpa sin första bostad utan att få hjälp med finansiering. Ofta är det den höga kontantinsatsen som utgör ett hinder.

Centerpartiet vill därför se över möjligheten att reducera kravet på just unga att ha en hög kontantinsats, men då ska också amorteringsgraden på bolånet öka i motsvarande takt, så att det nya hushållet har en realistisk bild över hur man ska klara sina boendekostnader.

Vi vill också införa ett särskilt riktat bosparande för ungdomar med syfte att skapa drivkrafter för fler unga att redan vid tidig ålder sätta undan en del av lönen för framtida investeringar i bostad. Dessa reformer skulle öka möjligheterna för fler unga att kunna ta sig in på bostadsmarknaden.

Bostadsmarknadens stelhet gör att de bostäder som finns används ineffektivt. Den mycket speciella lösningen med kollektiva hyresförhandlingar och fastlåsta hyror under lång tid är unik för Sverige. Ett sätt att främja och utveckla hyresrätten är att övergå till en mer marknadsbaserad hyressättning, samtidigt som andra upplåtelseformer främjas och introduceras, exempelvis kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter.

Det nuvarande förhandlingssystemet för hyressättning måste reformeras, så att hyresgästens ställning och möjlighet till inflytande stärks, samtidigt som större variationer i hyresnivåer tillåts. Ökat självbestämmande är grunden i en närodlad hyrespolitik.

När presumtionshyror, det vill säga fasta hyror under en avtalad tid på 15 år för nybyggda fastigheter, infördes av alliansen innebar det en möjlighet att bygga fler lägenheter eftersom det gav en större frihet att sätta hyran efter efterfrågan.

I dag kan Hyresgästföreningen i praktiken avvisa förhandlingsinitiativ från fastighetsägare om presumtionshyresnivåer. Det försvårar för fastighetsägare att få lönsamhet i nybyggnationer, vilket minskar intresset för att bygga. Vi vill därför avskaffa Hyresgästföreningens förhandlingsmonopol och veto vid presumtionsförhandlingar för att förbättra förutsättningarna för nybyggnationer av lägenheter.

I flera år har EU-kommissionen, IMF och OECD varnat för en svensk bostadsbubbla. Rekommendationerna från dessa institutioner är att Sverige behöver se över bland annat ränteavdraget och den reglerade hyresmarknaden. Här krävs att politiken enas om långsiktiga spelregler som gynnar sparande och uppmuntrar till en sund amorteringskultur.

I ett första steg måste vi snabbt nå politisk enighet om vad som bör gälla avseende ett amorteringskrav. I ett nästa steg är vi även beredda att tillsammans med andra partier, i en blocköverskridande överenskommelse, se över övriga ekonomiska styrmedel som påverkar hushållens skuldsättning, däribland ränteavdraget.

Här är en blocköverskridande enighet avgörande eftersom ränteavdraget inte kan ändras skyndsamt utan endast mycket försiktigt och gradvis över en längre tid – då måste de som köper bostad veta att reglerna ska gälla även genom olika maktskiften. En översyn bör inte bara titta på ränteavdragen, utan också hela beskattningen för att köpa, äga och sälja sin bostad.

Sveriges behöver en närodlad bostadspolitik som ser till de behov och förutsättningar som finns för i delar av landet. Vi behöver fortsatta regelförenklingar, ekonomiska styrmedel och översyn av skatter för att gå mot en balanserad bostadsmarknad och stabil ekonomisk tillväxt där jobb, utbildning, bostad och infrastruktur bättre kopplas samman genom smarta lösningar.

Annie Lööf, partiledare (C)
Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C)

Tyck till