Annons

Räntor och valutor: Kronan svagare<br />

De svenska obligationsräntorna steg med några punkter under måndagens handel, i linje med utvecklingen för räntorna i Tyskland. Det innebar en rekyl från fredagens räntenedgångar.

På valutamarknaden vände kronan ned under dagen, efter att ha förstärkts under morgonen. Bland storvalutorna stärktes dollarn något mot euron och den japanska yenen.

Den amerikanska statistiken över Chicago inköpschefsindex var något svagare än väntat vid 54,4 i augusti och innebar en marginell nedgång i jämförelse med månaden innan. I morgon kommer nationella inköpschefsindex för tillverkningssektorn från hela världen.

"Sammantaget antyder augusti månads utfall att Chicagoområdets tjänstesektor och tillverkningsaktivitet fortsatte att vända under det tredje kvartalet från den senaste svagheten", kommenterade Barclays Capital efter statistiken.

Deutsche Banks chefsekonom för USA, Joseph LaVorgna, noterade att utfallet för index hamnade något under förväntningarna men ser samtidigt ut att stabiliseras.

Federal Reserves vice ordförande Stanley Fischer indikerade under Jackson Hole-konferensen i helgen en möjlig styrräntehöjning i september, medan kollegan Dennis Lockhart sade att tidpunkten för en höjning är nära. USA-räntorna kunde under förra veckan summera den största veckovisa ränteuppgången sedan i juni men noterade små förändringar under måndagen.

"Det verkar som att FOMC långt ifrån utesluter en höjning vid nästa möte den 17 september trots den låga inflationen och den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna", kommenterade SEB-ekonomen Richard Falkenhäll.

Under förmiddagen presenterades inflationsstatistik för EMU, där KPI preliminärt var upp med 0,2 procent i årstakt under augusti, mot väntade +0,1 procent. Även kärn-KPI noterades högre än förväntningarna, och utfallen var därmed oförändrade gentemot juli. Allt fler bedömare tror att Europeiska centralbanken framöver kommer att behöva expandera sina kvantitativa lättnader för att uppnå målet om en inflation nära, men under, 2 procent.

Danske Bank kommenterade i dag att dagens KPI-statistik lättar något på trycket för ECB inför torsdagens möte. En duvaktig ton förväntas och centralbanken bedöms komma att betona riskerna på nedsidan mer än tidigare.

Barclays tror att nya stimulanser kommer aviseras innan utgången av 2015, då "inflationen sannolikt inte kommer att nå ECB:s mål över de kommande två åren".

Enligt Nordeas chefsanalytiker Henrik Unell kommer ECB bli tvungna att "kraftig justera ned sin inflationsprognos", med anledning av en stark euro, det låga oljepriset och en svag tillväxttakt i det andra kvartalet.

Danmarks BNP ökade mer än väntat under årets andra kvartal, enligt preliminära siffror på morgonen. Reviderade siffror för Portugal och Lettland inkom samtidigt i linje med de preliminära utfallen.

I dag meddelades även att försäljningen i den tyska detaljhandeln steg med 1,4 procent i månadstakt under juli, vilket var strax över förväntan.

Den japanska industriproduktionen utvecklades dock något svagare än väntat i juli. Från svenskt håll steg arbetskostnadsindex för privata tjänstemän med 3,3 procent i juni, och med 1,5 procent för arbetare.

Indiens BNP under april-juni var svagare än väntat med en uppgång på 7,0 procent i årstakt, vilket kan jämföras med 7,5 procent föregående kvartal och med väntade 7,4 procent.

Under veckan väntas penningpolitiskt besked från både Riksbanken och ECB, samt den för Federal Reserve viktiga arbetsmarknadsrapporten.

Innehåll från Helsingborgs kommunAnnons

Unikt logistiksamarbete i Sveriges bästa logistikläge

Helsingborg är en av Europas mest innovativa städer, utmärkande i miljö- och hållbarhetsfrågor och har ett av Sveriges bästa logistiklägen. Nu lanseras Helsingborgsdeklarationen – en plattform där över 45 aktörer från logistikkedjan samlas.

– Helsingborgsdeklarationen är ett unikt samarbete över gränserna inom hela logistikkedjan och behövs för att kunna driva på omställningen, ligga i framkant för innovationer och nya lösningar. Att vi även använder hela staden som testbädd ökar sannolikheten att gå ännu fortare framåt, säger Alexandra Werder Hallonkvist, ansvarig investeringsfrämjande, Näringsliv & Destinationsutveckling, Helsingborg Stad.

Helsingborgsregionen har i år utsetts till Sveriges bästa logistikläge. Strategiskt läge med direkt tillgång till Sveriges näst största containerhamn, tre europavägar och utbyggt järnvägsnät. Världsledande forskning och utbildning i nära samverkan med näringslivet och Helsingborgs Hamn som utgör en väsentlig del av logistikkedjan för företag. Det möjliggör effektiv hantering av gods, inte minst som den största nationella importhubben för frukt och grönt.

– Vårt redan attraktiva internationella distributionsläge som brygga mellan norra Skandinavien och kontinenten stärks ytterligare med den kommande Fehmarnbelt-tunneln. Intressant att se vilka möjligheter det innebär för regionen, säger Alexandra

Under våren 2022 utsågs Helsingborg till en av EU:s 112 ”klimatsmarta städer” vilket innebär att man genom tydliga prioriteringar och innovativa breda samarbeten med näringsliv, akademi och allmänhetska snabba på arbetet med att bli klimatneutrala redan 2030 och öppna upp staden som innovationshubb.

Staden har en hög ambitionsnivå för klimat- och miljöarbetet. Under H22 City Expo i somras lanserades Helsingborgsdeklarationen – en nätverksplattform för aktörer från hela logistikkedjan med ett gemensamt mål att nå klimatneutralitet 2030. 

– Som stark logistiknod vill vi ta ledningen i den gröna omställningen. För att lyckas tror vi på att samla aktörerna kring ett gemensamt mål och ett annat mindset. Vi behöver tänka annorlunda, pröva nya saker och nya sätt att göra gamla saker. Styrkan är att vi agerar tillsammans, i stort och smått och på alla nivåer i hela kedjan, fortsätter Alexandra.

Mot klimatneutralitet 2030 med staden som testbädd

Helsingborgs Hamn är Sveriges näst största containerhamn och störst inom segmentet kylcontainers vilket bidrar till regionens starka position inom livsmedelshantering. Samtidigt som man planerar för ökade volymer och en helt ny containerterminal – den ska stå färdig år 2028 – satsar hamnen på att själva bli klimatneutrala och hoppas att det löftet ska kunna infrias i god tid före 2030.

– Målet är att alla våra arbetsmaskiner ska varas fossilfria redan 2024. Under en tioårsperiod blir det mer kostnadseffektivt att köra maskinerna på el än med fossila drivmedel, berättar Bart Steijaert, Helsingborgs hamns VD.

I hamnen pågår flera testbäddsaktiviteter. En av dem är ett samarbete med företaget ”el on road” i Lund.

– Vi placerar laddskenor i marken så att maskinerna kan laddas under gång. Det har testats i liten skala i sex, sju månader och förhoppningen är att det ska rullas ut i större skala när alla maskinerna är elektrifierade, berättar Bart.

”En självklarhet att skriva under Helsingborgsdeklarationen”

Ett företag som också har undertecknat Helsingborgsdeklarationen och testat nya innovativa idéer är Nowaste Logistics, ett logistikföretag som driver tolv terminaler och är experter på snabbrörliga varor, tekniska lösningar och e-handelslogistik. De har med stöd från staden utvecklat E-drop, en tempererad postlådelösning som garanterar en obruten kylkedja vid livsmedelstransport från företag till konsument.

– Tack vare innovationsstödet har vi kunnat testa lösningen i ett antal olika applikationer. Nu har det till och med blivit ett dotterbolag och vi håller på och rullar ut produkten i flera kommuner, berättar Nowastes vd Johan Kallin.

För honom var det självklart att skriva under Helsingborgsdeklarationen.

– Det är klart att man vill vara med på resan mot en klimatsmartare värld. Hållbara lösningar är ofta väldigt bra logistiska lösningar, avslutar han.

Om Helsingborgsdeklarationen

Helsingborgsdeklarationen är ett initiativ som innebär att staden tillsammans med aktörer från hela logistikkedjan tar sikte på att nå klimatneutralitet 2030 och samtidigt utveckla Helsingborgsregionen till Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav. Syftet är att möjliggöra en ökande klimatomställning genom konkreta samarbetsprojekt.

Mer information om:

Helsingborgsdeklarationen 

Helsingborgs hamn 

Nowaste Logistics 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Helsingborgs kommun och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera