ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Så ska Damberg lösa industrins problem

  • Foto: Claudio Bresciani/TT

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för industrin, enligt näringsminister Mikael Damberg (S). På fredagen hade han sitt första stora Industrisamtal med arbetsgivare, fack och företrädare för näringslivet.

Med på fredagens möte var även flera av rådgivarna i näringsministerns advisory board, som blev resultatet av den utlovade industrikanslern.

Temat var industrins kompetensförsörjning, som av Mikael Damberg pekas ut som en av de största utmaningarna för industrin.

”Det gäller både på lång sikt, för att säkra ingenjörer och intresset för naturvetenskap och matematik. Men även på kort sikt när det gäller själva rekryteringsarbetet”, säger han.

Den senaste statistiken visar att rekryteringstiden och bristen på arbetskraft har ökat inom industrin.

”Det är fortfarande så att industrin får tag i personal, men det tar längre tid”, säger Mikael Damberg.

En bärande del i regeringens jobbagenda är satsningen på fler utbildningsplatser. Näringsministern lyfter särskilt fram de 6.000 nya platserna inom yrkeshögskolan som regeringen vill inrätta.

”Yrkeshögskolan är kanske det mest effektiva sättet att hantera matchningsproblematik på. Där är näringslivet självt med och genomför och planerar utbildningar där man ser att man har brist”, säger han.

Ytterligare en viktig komponent är att snabba på valideringen av nyanländas kunskaper. Många som flyr till Sverige, inte minst från Syrien, har just den kompetens som svenska industriföretag efterfrågar.

”Här har Ylva Johansson (arbetsmarknadsministern) tagit ett väldigt intressant initiativ där hon tillsammans med olika branscher har diskuterat ett nytt snabbspår”, säger Mikael Damberg.

Många har raljerat över regeringens innovationsråd och begrepp som industrikansler och innovationskatapulter, men enligt Mikael Damberg handlar det om ett skifte i näringspolitiken.

I stället för att beskriva näringslivet som ett särintresse är ambitionen att öka öppenheten mot företag och andra aktörer utanför politiken. Mikael Damberg säger sig vara lyhörd för nya förslag från näringslivet.

”Vi är beredda att diskutera vad vi kan göra ytterligare. Går det att växla upp det här, kan näringslivet göra något mer? Om vi nu gör det här från det offentligas sida, vad blir den privata sidans motdrag?”

I förra veckan hade Mikael Dambergs advisory board ett heldagsmöte på näringsdepartementet. Rådgivarna, som förutom den tidigare Volvochefen Olof Persson, var på plats även på fredagen har en viktig roll i det mer långsiktiga arbetet, enligt näringsministern.

”Jag förväntar mig att de går ett steg lite längre in i framtiden, att de vågar spänna bågen och titta vad som ligger runt hörnet”, säger Mikael Damberg.

En viktig uppgift för rådgivarna är att titta på utmaningar och möjligheter kopplade till digitalisering och ökade krav på hållbarhet och löpande komma med råd till näringsministern.

”De siktar på att komma med inspel nu så att jag kan ta till vara på dem när vi ska fastställa vår nyindustrialiseringsstrategi”, säger han.

Regeringens jobbagenda vilar på tre ben: investeringar, utbildningssatsningar och en aktiv näringspolitik. Men det är bara en mindre del av pengarna som går direkt till näringspolitiken.

”Det är det som är så bra”, säger Mikael Damberg.

”För att mina prioriteringar ligger på just utbildning, infrastruktur och att det ska fungera på exportsidan. Vi kommer aldrig att lyckas med näringspolitiken om vi inte klarar rekryteringsfrågorna och ökar nivån på investeringar i Sverige.”

Tyck till