ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Dämpad Kina-oro

Svenska kronan stärktes påtagligt och svenska statspappersräntor steg på torsdagen efter Riksbanksvänlig KPI-data, som dämpar sannolikheten för nya Riksbankslättnader i september men kanske inte säger så mycket om pristrenden framöver.

Svenska statsobligationsräntor steg 7-11 punkter, tioårsräntan upp 7 punkter, till 0,66 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten skiftade till +3 punkter (-2).

Euron försvagades knappt 11 öre, till 9:47, medan dollarn försvagades drygt 4 öre till 8:52. TCW-index sjönk till 132,31 (133,59).

SCB rapporterade att KPI var oförändrat mellan juni och juli, och sjönk 0,1 procent jämfört med juli 2014. Det var klart över de -0,3 respektive -0,4 procent som väntades enligt SME Direkts prognosenkät, och över Riksbankens prognos om -0,3 procent jämfört med juli 2014.

KPIF-inflationen steg samtidigt till 0,9 procent i juli, från 0,6 procent i juni, väntat 0,5 procent enligt marknaden och 0,7 procent enligt Riksbanken.

Ekonomerna på Nordea noterade i en snabbkommentar att stora prisökningar på utrikes flygresor samt mindre effekter av sommarrean på kläder, och något högre livsmedelspriser, låg bakom prognosfelet. Det är också faktorer som en rad analytiker pekat på som uppåtrisker inför juli-KPI, givet det dåliga sommarvädret, men som ändå inte riktigt kom med i prognoserna.

Åke Gustafsson, Swedbank, noterade i ett kundbrev att juli-KPI kan ge Riksbanken utrymme att avvakta med nya lättnader vid septembermötet, men det ändrar inte Swedbanks långsiktiga bedömning om ett mycket dämpat pristryck. De KPI-grupper som överraskade på uppsidan i juli väntas falla tillbaka kommande månader och låga råvarupriser väntas bidra med ytterligare nedåttryck.

Anna Råman, Nykredit, skrev att KPI-utfallet utmanar hennes prognos om en räntesänkning med 15 punkter i september, men även hon räknar med en nedåtrekyl kommande månader samt ytterligare råvarupress nedåt på priserna.

Torbjörn Isaksson, Nordea, väljer att hålla fast vid prognosen om en ny räntesänkning i september.

"Och om de (Riksbanken) lämnar oförändrat i september, då kommer de troligen behöva agera senare eftersom det finns en omedelbar risk att kronan stärks, vilket i sin tur hotar uppgången i inflationen", skrev han i ett kundbrev.

I övrigt präglades europeiska finansmarknader av en viss stabilisering efter de senaste dagarnas Kina-relaterade nervositet. Kinas centralbank, PBOC, justerade visserligen återigen upp paritetskursen för USD/CNY på torsdagen, med 1,1 procent till 6:401 (i spåren av onsdagens marknadsrörelser), men PBOC försökte också dämpa oron för fortsatta kontinuerliga nedjusteringar av växelkursen.

Biträdande PBOC-chefen Zhang Xiaohui sade vid en ovanlig pressträff att det inte finns någon grund för fortsatt yuanförsvagning. Anpassningen efter tisdagens förändring av hur PBOC bestämmer yuanens dagliga referenskurs är i stort sett redan klar.

Ytterligare en PBOC-chef, Yi Gang, sade vidare att centralbanken kommer att agera "när marknadsvolatiliteten är överdriven, när marknaden beter sig som en skock får".

USD/CNY ställdes upp till drygt 6:44 i den inledande handeln men pressades snart ner till 6:40, enligt vissa uppgifter med stöd av interventioner. Senare vände kursen något upp mot 6:42 men pressades åter ner till strax under 6:40 i sluthandel, vilket kan öppna för att det inte blir någon ny "devalvering" på fredagen.

Euron tappade delar av de senaste dagarnas förstärkning i takt med den dämpade Kina-oron, och dollarn stärktes också mot japanska yen. Europeiska statspappersräntor steg också något när investerare åter intresserade sig för risk.

Grekland fick många att tappa hakan när de redovisade att BNP preliminärt steg 0,8 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Konsensusprognosen pekade mot -0,5 procent.

Statistikmyndigheten redovisade inga detaljer i den preliminära BNP-rapporten, men ekonomer spekulerade om att en skarp nedgång i importen kan ligga bakom lyftet, en annan tänkbar förklaring kan vara att risken för inlåsta pengar gjorde att hushållen valde att konsumera betydligt mer än normalt.

Flera ekonomer påpekade samtidigt att BNP för andra kvartalet inte fångar effekter av stängningen av bankerna, som inleddes i slutet av juni, vilket talar för att tredje kvartalet har startat med en markant nedgång.

Amerikanska marknader noterade en stabilisering redan på onsdagskvällen, vilket bidrog till att pressa upp amerikanska statspappersräntor efter markanta nedgångar tidigare i veckan.

USA-data på torsdagen visade att detaljhandeln steg +0,6 procent, och +0,4 procent exklusive bilar. Det var i linje med prognos, men rapporten kryddades med upprevideringar av utfallen för maj och juni.

Importpriserna sjönk något mindre än väntat i juli, men ändå med hela 10,4 procent jämfört med juli 2016 (-9,9 procent i juni). Antalet nyanmälda arbetslösa steg till 274.000 förra veckan, från 269.000 veckan före, något över väntade 270.000, och lagren av osålda varor steg 0,8 procent i juni (väntat +0,3 procent)

USA-räntorna fortsatte stiga något på torsdagen men gav upp delar av uppgången på eftermiddagen. Vid svensk stängning noterades tioårsräntan till 2,16 procent, 6 punkter högre än vid samma tid på onsdagen.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies