1515

Räntor och valutor: Yaunförsvagning tynger<br />

Europabörserna faller tungt, statspappersräntor sjunker och det är turbulent på valutamarknaden, med press på asiatiska valutor, efter att den kinesiska yuanen fortsatt att försvagas.

Kina genomförde en devalvering på tisdagen och meddelade samtidigt att yuanens växelkurs framöver ska bli mer marknadsbestämd. När yuanan sedan fortsatte att försvagas inom sitt handelsband justerade Kinas centralbank PBOC ned yuanens fixingkurs med ytterligare 1,6 procent på onsdagen.

Yuanen går därmed mot den största försvagningen på 20 år, efter ett antal års förstärkning. Yuanen har också fortsatt att försvagas på onsdagen efter svaga Kinadata, vilket talar för en ny nedjustering på torsdagen. Enligt uppgifter till Bloomberg News har PBOC ändå intervenerat för att förhindra att yuanen ska försvagas alltför snabbt.

Industriproduktion i Kina svek förväntningarna och tillväxttakten bromsade in till 6,0 procent i juli från 6,8 procent i juni. Även detaljhandel och investeringar ökade mindre än väntat, där investeringarna ökade i den långsammaste takten på 15 år.

Farhågor kring vilka signaler valutaförsvagningen sänder om tillståndet i Kinas ekonomi skapar oro på marknaderna och har fått investerare att fly allt vad risk heter.

"Om man lägger ihop valutaförändringen vi haft under morgonen med den under gårdagen blir det tillsammans 3,5 procent, det är relativt små rörelser. Den stora frågan och det viktiga är om dessa valutarörelser indikerar att något annat mer allvarligt som pågår i Kinas ekonomi, det vill säga att vi har en kraftigare inbromsning som i sin tur ger negativt avtryck i världsekonomin", säger SEB:s chefekonom Robert Bergqvist till ETP Direkt.

Som brukligt i oroliga tider söker placerare sin tillflykt i säkra statspapper. Den tyska tioåriga statsobligationsräntan har sjunkit 4 punkter till 0,60 procent, från tisdagen, samtidigt som den tyska tvåårsräntan varit nere i rekordlåga -0,29 procent. Svenska räntor sjunker 2-4 punkter, med tioårsräntan 4 punkter lägre till 0,61 procent.

USA-räntorna har också fortsatt att sjunka, med den tioåriga statsobligationsräntan ytterligare 8 punkter ned, till 2,07 procent, från tisdagens svenska stängning. Förutom flykt till säkerhet innebär dollarförstärkningen mot yuanen också att Federal Reserve möjligen skulle kunna vänta ytterligare med att börja höja styrräntan, vilket också talar för lägre USA-räntor.

Enligt Bloomberg News visar prissättningen på marknaden att sannolikheten för en höjning i september minskat till 40 procent från 54 procent i slutet av förra veckan.

Goldman Sachs skriver i ett marknadsbrev att yuanrörelserna på marginalen minskar sannolikheten för en första höjning vid nästa Fomc-möte i september, men att en svagare yuan ändå har en ganska liten effekt på tillväxt och inflation i USA.

På valutamarknaden försvagas även andra asiatiska valutor i spåren av yuanförsvagningen och det spekuleras i om centralbanker i andra tillväxtekonomier kommer att svara genom att försöka försvaga sina egna valutor. Flera bedömare pratar om ett tilltagande valutakrig. Vietnam ökade på onsdagen handelsbandet för sin valuta.

Euron har samtidigt stärkts mot dollarn, till 1:113 från 1:106 vid svensk stängning på tisdagen. Yenen har likaså stärkts mot dollarn. Minskade förväntningar på Fed-höjningar och därtill minskade räntedifferenser pekas ut som förklaringen till dollarns kräftgång mot andra utvecklade länders valutor.

Kronan har också stärkts mot dollarn, 5 öre till 8:61, samtidigt som den är rätt stabil mot euron.

TNS Sifo Prosperas månadsvisa mindre inflationsenkät bland marknadsaktörer visade att inflationsförväntningarna på ett och två års sikt sjunkit 0,1 procentenhet, till 0,9 respektive 1,4 procent. De viktigare femåriga förväntningarna låg kvar på 1,8 procent.

"Inflationsförväntningarna justerades ned ungefär 1/10-del, vilket inte var oväntat givet lägre råvarupriser, men det var inte det bästa utfallet för Riksbanken", säger SEB:s Robert Bergqvist.

På torsdagen kommer för KPI för juli och analytiker förväntar sig återigen ett utfall under Riksbankens prognos.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik steg den öppna arbetslösheten som brukligt i juli, till 4,1 procent från 3,9 procent i juni. Arbetsförmedlingen noterade att antalet nya arbetslösa minskar, vilket är ett tecken på en fortsatt stark arbetsmarknad, liksom att det finns många jobböppningar.

Arbetslösheten i Storbritannien låg som väntat kvar på 5,6 procent under till och med juni. De för Bank of England så viktiga löneökningarna dämpades dock till 2,4 procent i juni från 3,2 procent i maj, vilket också var klart under väntade 2,8 procent i Bloomberg News enkät. Detta fick pundet att försvagas, även om det ganska snabbt återtog en del av försvagningen.

Till eftermiddagen kommer en ny jobbmarknadsindikator från USA, i form av Jolts över lediga platser och jobbyten i juni.

 

onsdag kl 11.35 (tisdag kl 16.15)

USD/SEK 8:6117 (8:6621) Statsobl 2y -0,54 (-0,52)
EUR/SEK 9:5854 (9:5843) Statsobl 10y 0,60 (0,64)
EUR/USD 1:1130 (1:1063) Räntegap/ty -1 (-1)
US obl 10y 2,07 (2,15) Tysk obl 10y 0,61 (0,65)Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?