ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 23 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Experterna: Inflationsmålet eldar på bostadspriserna

  • Riksbankschef Stefan Ingves Foto: Jack Mikrut
Inflationsmålet måste moderniseras. Det är beskedet från Danske Bank Markets-cheferna Johanna Norberg och Joakim Anjou, som anser att dagens mål om en inflation på 2 procent är alldeles för begränsat. Istället borde Sverige anamma en modell i stil med exempelvis USA:s inflationsmål som också tar hänsyn till sysselsättningen.

”Stirrar man sig blind på inflationen som man gör nu lyckas man förändra växelkursen, öka kreditgivningen och elda på bostadspriserna. Det sista man lyckas med om man tittar historiskt är faktiskt att få upp inflationen”, säger Johanna Norberg.

Joakim Anjou poängterar att dagens låga inflation är ett globalt fenomen som drivs av faktorer som ett ökat utbud av arbetskraft, globalisering och fallande råvarupriser. Det behöver inte vara ett problem eftersom konsumenterna fortfarande driver på efterfrågan med hjälp av en bättre köpkraft.Men han anser att ett inflationsmål som inte tar hänsyn till faktorer som tillväxten, arbetsmarknaden och den finansiella stabiliteten riskerar att blåsa upp bubblor på till exempel bostadsmarknaden.

"Om en bubbla brister får du en efterfrågedriven deflation och då har du ett helt annat problem”, säger han. 

"Då hade riksbanken verkligen behövt räntevapnet", fyller Johanna Norberg i.

En annan risk är att det blir svårare och svårare att höja räntan ju längre den ligger lågt. Joakim Anjou nämner den senaste statistiken över inflationsförväntningarna som visar att svenskarna fortfarande inte tror på att inflationen når tvåprocentsmålet inom fem år.

”Ju längre man har en så här låg räntenivå, desto mindre är chansen att du ens kan få upp räntan. Du permanentar en lågräntenivå för att folk helt enkelt inte har råd med högre räntor”, säger Joakim Anjou.

Enligt Danske Banks experter är det inte bara inflationsmålet som skulle behöva justeras. Också överskottsmålet borde justeras enligt Joakim Anjou som anser att det inte räcker med att bara titta på statsfinanserna för att få en helhetsbild över Sveriges skulder.

”Vi kan slå oss för bröstet och säga att vi har jättebra statsfinanser, vilket vi har. Men tar man med den privata skuldsättningen ser det inte lika bra ut”, säger han.

Johanna Norberg tror att den politiska oviljan att rucka på både inflations- och överskottsmålet har historiska rötter.

”Vi kom från en ekonomi som havererade i början av 1990-talet och vill inte hamna där igen”, säger Johanna Norberg som tror att det är det som driver den politiska oviljan att röra både inflationsmålet och överskottsmålet. ”De har funkat och sedan är man trygg i det.”

Att inflationsmålet har tjänat Sverige väl är Riksbankschefen Stefan Ingves standardsvar när dagens tvåprocentsmål kritiseras. Johanna Norberg är noga med att poängtera att det visserligen stämmer men att det kan vara dags att tänka om inför framtiden.

”Man måste vara lite modern i sitt penningpolitiska tänkande. Ett inflationsmål som infördes 1995 måste kunna omdiskuteras och omvärderas när förutsättningarna är helt annorlunda och det är de i dag”, säger Johanna Norberg. ”Sverige har ju bevisat att vi kan hålla i tömmarna i den svenska ekonomin.

Tyck till