ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Ledare: Damberg måste lyssna på Avicii

  • WAKE ME UP. Näringsministern måste inse potentialen i svensk musikexport. Sverige har lägst musikexportstöd i Norden efter Island. Foto: Björn Larsson Rosvall

Den svenska musikindustrin är en succé. Elva alster av svenska låtskrivare nådde topp 10 på amerikanska Billboard-listan förra året. Den svenska låtskrivaren Max Martin är historisk med 20 Billboard-ettor. Bara Paul McCartney och John Lennon har toppat listan fler gånger.

Men den svenska musikexporten kan gå ännu bättre med ökat engagemang från regeringen. Vore det inte för Island skulle Sverige ha lägst musikexportstöd i Norden. Norska departement satsade förra året motsvarande 26,8 miljoner kronor. Finlands regering avsatte 18,4 miljoner kronor. Danmarks Kulturdepartement investerade 5 miljoner kronor. Lilla Island öronmärkte 1,5 miljoner kronor. I Sverige fanns 2014 endast 1,7 miljoner kronor i projektbaserat stöd från myndigheterna Kulturrådet och Musikverket. Samtidigt har Sverige högst exportandel när det gäller musik i Norden, dubbelt så hög som Norge.

Musiksverige är en organisation som samlar artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, skivbolag och musikförläggare. Syftet är att öka kunskapen om musikbranschens roll i samhällsekonomin. Export Music Sweden verkar för ökade exportintäkter för branschen. De sammanlagda intäkterna 2013 var 7,6 miljarder kronor. Av dessa var 1,2 miljarder kronor exportintäkter.

Den svenska regeringen vill se ökad export till Bric-länder och marknader utanför EU. Regeringen vill även satsa på små och medelstora företag. Musikbranschen innehåller många fåmansbolag som har produkter i världsklass högt upp i förädlingskedjan. Det är angeläget att erbjuda dessa företag ökat stöd så att kunskapen och produkterna stannar i svenska bolag.

Musiksverige och Export Music Sweden har i år genomfört en undersökning i branschen. Bland annat ställs frågan vilka exportmarknader som prioriteras. USA och Storbritannien tillsammans med Tyskland ligger i topp. Därefter ser musikbranschen störst potential i Japan och de nordiska länderna, följt av Sydkorea. Det är tydligt att de exportmarknader som inbringar störst intäkter till svenska upphovsmän och förlag är de mest intressanta. Inte ett enda Bric-land finns med bland de tio länder som företagen anser viktigast ur exporthänseende. Men på frågan om Bric-ländernas framtid svarar en övervägande majoritet att de spår att dessa marknader växer. Företagen ser dock risker med satsningar i länder där upphovsrättens ställning är svag.
Majoriteten av musikföretagen tror att exportpotentialen är stor och kommer att fortsätta vara det. Men exportaktiviteter är kostsamma, vilket hindrar mindre och medelstora företag att satsa fullt ut trots att de ser möjligheter. Svårigheter att attrahera riskvilligt kapital och lånefinansiering utgör andra hinder.

Musiksverige och Export Music Sweden efterlyser åtgärder från regeringen för ökad svensk musikexport i sin exportstrategi för 2015/16:
Etablera ett långsiktigt näringsriktat stöd från Näringsdepartementet till Export Music Sweden och ett särskilt investeringsstöd för musikexport till Bric-länderna. Export Music Sweden vill lägga mer resurser på handelsdelegationer till framför allt asiatiska marknader och stå väl rustade när upphovsrätten börjar fungera bättre i Bric-länderna

Sprid kunskap om musikbranschens potential. Myndigheter som Vinnova behöver få upp ögonen för musikbranschens innovativa potential som skapar arbetstillfällen och intäkter för en mängd kringliggande verksamheter. Den finansiella sektorn behöver större kunskap om musikindustrin. Med en ökad andel lånefinansiering samt investeringar kan musikbranschen expandera.

Sverige är ett av världens mest framgångsrika länder om man ser till upphovsrättsliga intäkter relaterade till folkmängden. Musikbranschens mål är att fördubbla exporten till 2020. Det är en tuff målsättning men med ett långsiktigt näringsinriktat stöd från regeringen är det fullt möjligt. Den svenska musikbranschen är förhållandevis liten – men med rätt stöd kan utfallet bli stort. Näringsminister Mikael Damberg bör lyssna på Aviciis världshit ”Wake me up” och Abbas ”The winner takes it all”.

Tyck till