ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Gör arbetsrätten flexiblare

  • PROGRAMFÖRKLARING. Riksdagsledamoten och tidigare EU-ministern Birgitta Ohlsson (FP) presenterar fem ståndpunkter för hur unga och utrikes födda ska komma in på den svenska arbetsmarknaden. Foto: Annika af Klercker

Nytt lärlingssystem, återställt rutavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter är steg mot ett Sverige med enklare vardagsjobb. Oviljan hos S och M att ändra arbetsrätten måste brytas. Så kan de som står utanför komma in på arbetsmarknaden, anser Birgitta Ohlsson (FP).

100.000 unga mellan 16 och 24 år varken arbetar eller studerar i dagens Sverige. Även om utrikes födda med universitetsutbildning klarar sig relativt bra på arbetsmarknaden och 200.000 fler utrikes födda kom i sysselsättning mellan åren 2005 och 2013, så tar det alldeles för lång tid för många flyktingar att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. I en del grupper har knappt hälften etablerat sig väl efter uppemot tio år i landet. På grund av en orolig värld och ett brutalt krig i Syrien, där Sverige solidariskt och riktigt tar emot människor som flyr undan folkmord och förföljelse väntas fortsättningsvis många komma hit de kommande åren.

Mot bakgrund av denna situation och statsminister Stefan Löfvens löfte att den rödgröna regeringen ska fixa att Sverige har EU:s lägsta arbetslöshet om fem år är det dags att vi vänder på alla stenar för att skapa en större arbetsmarknad med fler jobb.

  • För det första måste vi tydligare från skola till arbetsliv skapa ett förväntanssamhälle. Gör din plikt, kräv din rätt – rättigheter och eget ansvar kopplas till förväntningar. Höga förväntningar på alla, oavsett bakgrund, är nyckeln i ett fungerade samhällskontrakt. Förväntan att alla har ett ansvar att försörja sig själv. Vill du ta ett sabbatsår från studier och resa utomlands får du spara ihop till det först. Ingen medborgarlön. Vill du vara hemma längre med barnen efter att den generösa föräldraledigheten är slut får du finansiera det på egen hand. Inget vårdnadsbidrag. Vill du ta en paus från ditt arbete får du lägga undan från din egen lön. Inga friår.
  • För det andra: Arbetslinjen måste försvaras. Även om yrken, industrier och branscher ändras över tid så är inte arbetslinjen död som Per Schlingmann förkunnat. Däremot måste den fyllas med mening. Vi i alliansen vann plånboksperspektivet men inte principerna och förlorade den större ideologiska diskussionen om varför ekonomisk frihet handlar om framtidsoptimism, och möjliggör klassresor. För liberala feminister har ekonomiskt oberoende varit grund för kvinnors frihet att forma sina drömmar. Vi känner till sambandet, att när Sverige på 1970-talet införde individualiserad beskattning ökade gifta kvinnors arbetskraftsdeltagande från 50 till över 80 procent på tio år.
  • För det tredje: Erkänn att det aldrig går att nå EU:s lägsta arbetslöshet om inte en marknad för enklare jobb öppnas. Den bärande principen måste vara att det är bättre att ha ett jobb än att stå utanför. Om Sverige hade lika många enklare vardagsjobb som genomsnittet i övriga Europa skulle uppemot 200 000 personer som i dag är arbetslösa ha riktiga jobb, betala skatt och bidra till välfärden. Sverige är det land i EU som har lägst andel enklare jobb som kräver enkel utbildning eller ingen alls.
  • För det fjärde: Enklare arbeten ger också enklare lön. Konjunkturinstitutet sammanfattade i lönebildningsrapporten 2014 läget på den svenska arbetsmarknaden på följande sätt: ” I Sverige är de kollektivt avtalade lägstalönerna höga både i förhållande till övriga löner och till andra länder. Lönefördelningen är också sammanpressad, det vill säga det är liten skillnad mellan den lägsta lönen och den genomsnittliga lönenivån.” Det stora problemet för många unga är inte att de har ett jobb med lägre lön utan att de inte har något jobb alls.
  • För det femte och häri ligger socialliberalers främsta ideologiska utmaning: Enklare vardagsjobb ska betraktas som en trampolin vidare på arbetsmarknaden. De ger meriter att gå vidare på i arbetslivet och bäddar för klassresor, men är aldrig tänkta som permanenta jobb för resten av livet, precis på samma sätt som lärlingsjobb är temporära.

Stefan Löfvens vision om EU:s lägsta arbetslöshet är omöjlig utan att släppa fram enklare vardagsjobb. Att återställa alliansens rut- och rotavdrag, tänka kreativt kring lärlingssystem och ta tillbaka lägre arbetsgivaravgifter för unga är ett steg. Men framför allt måste det bli enklare att anställa personer med mindre erfarenhet och då bör en mer flexibel arbetsrätt diskuteras.

Här måste den benhårda alliansen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna brytas. Vi som vill värna välfärden vårdar tillväxt och jobb, också enklare sådana.

 

Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (FP)

 

Läs svar från Tankesmedjan Tiden här.

Tyck till