ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

BNP-siffran klart över förväntan

Live Blog BNP-siffran
 
Live Blog BNP-siffran
 
Den svenska ekonomin växte med 3 procent i årstakt under årets andra kvartal. Framför allt kom stödet från ett starkt handelsnetto. Siffran var bättre än väntat men löser inte Riksbankens problem enligt analytikerna.

Under årets andra kvartal steg BNP med 3 procent i årstakt och med 1 procent jämfört med årets första kvartal, enligt snabbestimatet från Statistiska centralbyrån.

Det var bättre än väntat. I en sammanställning från SME Direkt låg konsensus kring 2,6 procents tillväxt i årstakt. Riksbanken låg något lägre med en prognos på 2,5 procent. Under årets första kvartal steg Sveriges BNP med med oreviderade 0,4 procent från föregående kvartal och oreviderade 2,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Utrikeshandeln stod för en stor del av uppgången. Under det andra kvartalet steg exporten med 0,9 procent. I princip hela den uppgången kom från exporten av tjänster medan varuexporten var oförändrad under kvartalet. Importen fortsätter att falla med 0,4 procent men det är i långsammare takt än under första kvartalet, då samma siffra var -2,1 procent.  Tillsammans bidrog stigande export och fallande import med 0,6 procentenheter av uppgången.

”De varuproducerande branscherna ökade produktionen med 1,9 procent. Till skillnad från första kvartalet visade även industrin en god tillväxt”, skriver SCB.

Men även ökade offentliga utgifter bidrog. Totalt steg de med 0,6 procent, där den större delen av uppgången förklaras av ökade kommunala utgifter. Den offentliga sektorn bidrog också till att dra upp antalet arbetade timmar, som totalt ökade med 0,1 procent.

I det privata näringslivet var antalet arbetade timmar oförändrat. Däremot steg arbetsproduktiviteten med 1,1 procent jämfört med årets första kvartal.

Hushållens konsumtion bidrog också till den starka siffran. Konsumtionsutgifterna steg med 0,6 procent under det andra kvartalet.

Ett visst tryck nedåt kom från investeringarna. Medan lagerinvesteringarna var i princip oförändrade sjönk de fasta bruttoinvesteringarna med 0,2 procent.

”Framför allt föll investeringarna i immateriella tillgångar, vilket i stor utsträckning motverkades av ökade investeringar i byggnader och anläggningar”, skriver SCB.

Både kronan och räntorna steg på beskedet. För växelkursens del var det marginella förändringar. Den svenska tioåringen steg däremot med 2 punkter till 0,14 medan femåringen steg med drygt 3 punkter till 0,764 på beskedet. Båda tappade dock snart en del av uppgången.

Reaktionerna på beskedet var ljumma och fokuserade framför allt på hur uppgången påverkar Riksbanken. Både Swedbank och Nordea tror på fortsatt expansiv penningpolitik, enligt marknadsbrev från de båda storbankerna.

"Siffran är över Riksbankens prognos men svagare inhemsk efterfrågan och högre produktivitet implicerar ett fortsatt lågt inflationstryck. det ändrar inte vår uppfattning om att ytterligare penningpolitiska lättnader ligger på bordet", skriver Swedbank.

Tyck till