ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 24 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Ledare: Tvinga inte företagen att anställa arbetslösa

  • MER MAKT. Genom högre krav på företag i offentliga upphandlingar kommer fackförbunden att få mer makt Foto: Robin Haldert / TT
Att Stefan Löfven vill ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är numera ingen nyhet. Detta mål har upprepats gång på gång, senast på S-kongressen. Men vägen dit har skiljt sig åt från gång till annan och det senaste budet är att alla företag som deltar i en offentlig upphandling ska avkrävas att anställa långtidsarbetslösa. På så sätt tänker sig Stefan Löfven att 10 000 långtidsarbetslösa ska få jobb.

Den offentliga marknaden, det vill säga den som handlar om skattepengar som finansierar saker privata företag levererar till stat, kommun och landsting, beräknas uppgå till mellan 600 och 800 miljarder kronor varje år.

Här dras alltså en gammal socialistisk trotjänare ur den politiska verktygslådan - tvång. När de egna idéerna om hur fler ska få jobb tagit slut ska man tvinga privata företag att lösa problemen i stället.

Just offentlig upphandling har från start varit en stor fråga för regeringen. Snart efter att den tillträdde meddelades att en helt ny myndighet för upphandlingsstöd skapas, och därmed flyttas frågorna från Konkurrensverket, som ansvarar för dem i dag.

I december höll civilminister Ardalan Shekarabi en gemensam presskonferens med Byggnadsarbetareförbundets ordförande Johan Lindholm om att tillsätta en utredning för att kunna kräva kollektivavtal av alla företag som vill vara med i offentliga upphandlingar.

Detta är ett förslag LO drivit länge, som de kallar "Vita jobb". I korthet går deras förslag ut på att alla företag oavsett storlek som vill lägga ett anbud i en offentlig upphandling inte bara själva ska avkrävas kollektivavtal utan de ska dessutom garantera att varje leverantör de anlitar har kollektivavtal.

Vidare ska utsedda kontrollanter "släppas in i företagets verksamhet och få tillgång till de dokument som krävs för att se om företaget lever upp till de sociala kraven", som det står ordagrant på LO:s hemsida.

Det finns mycket som är problematiskt med de här förslagen. Inte bara att man skjuter över sina problem till privata företag och eventuellt ger fackförbunden betydligt mer makt än de i dag har, utan också vad ökade krav på aktörerna på den offentliga marknaden leder till i praktiken.

Företag har redan i dag problem att hitta rätt kompetens, det som brukar kallas matchningsproblematik. De som är långtidsarbetslösa i dag har det gemensamt att de av olika anledningar inte är attraktiva för företag att anställa. Det är samma personer som alltså företagen ska tvingas anställa om Stefan Löfvens förslag blir verklighet.

Offentlig upphandling ska inte vara ett sätt att lösa arbetslösheten.

För ställer du ökade krav på företag som ska delta i offentliga upphandlingar kommer färre företag att vilja lägga anbud. Om färre företag lägger anbud kommer det inte längre vara de bästa leverantörerna som konkurrerar utan de företag som har råd att leva upp till de nya kraven. Framför allt drabbar detta de små- och medelstora företagen, som i dag till 60 procent inte har kollektivavtal och vars marginaler och likviditet är lägre än de stora företagens.

När färre företag konkurrerar om kakan på minst 600 miljarder kommer skattebetalarna i förlängningen inte få de bästa leverantörerna utan de bästa av de leverantörer som vill konkurrera.

Alla företag kommer inte känna sig lockade att lämna ut konfidentiell information om sina verksamheter till utsedda kontrollanter. De kommer i stället avstå och fokusera sin verksamhet på enbart den privata marknaden. Alla kommer dessutom inte vilja eller ha råd att anställa långtidsarbetslösa. Personalkostnader är ofta ett företags största utgift och felrekryteringar är dyra historier.

I slutänden kommer detta att leda till att vi, det vill säga samhället, får sämre kvalitet för skattepengarna. Att lassa över ansvaret på privata företag att lösa politiska problem kommer leda till slöseri med skatt och landets skattebetalare är de som kommer att sitta med Svarte Petter.

 

Tyck till