ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Stoppa det digitala fallet

  • Fredrik Lind och David Mothander. Foto: BCG och Fredrik Persson.

Sverige har fallit från första till tredje plats i e-intensitetsindexet. Därför krävs en ny digital agenda för Sverige, byggd på fem strategiska prioriteringar, skriver BCG:s Fredrik Lind och Googles David Mothander.

Sveriges ekonomiska tillväxt är till stor del beroende av hur väl vi lyckas använda digitalisering och teknik för att driva utveckling. Under början av 2010-talet stoltserade Sverige som den världsledande digitala ekonomin med startup-bolag som Spotify, Skype och Mojang – bolag som har användare över hela världen.

Men i takt med att andra länder har ökat sina investeringar i digitalisering och teknikdriven innovation har de svenska investeringarna stagnerat inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Detta är bekymmersamt och innebär att Sverige riskerar att urholka sin digitala konkurrenskraft, och därmed sina långsiktiga tillväxtmöjligheter. Det är därför dags för Sverige att lansera en ny digital agenda.

Internet bidrar till nästan en tiondel av svensk BNP och den digitaliserade svenska ekonomin växer mer än tre gånger så fort som total BNP. Det är här många av framtidens bolag kommer att skapas, bolag som i sin tur kommer att möjliggöra framtidens jobb.

Den snabba digitala tillväxten är dock i dagsläget helt driven av svenskarnas konsumtion. Regering och statliga myndigheter, samt även privata stora och mindre företag, investerar alldeles för lite i digitalisering och teknologisk innovation. Om dessa också investerade skulle digitaliseringen kunna bidra ännu mer till tillväxten.

För att bidra till den svenska tillväxtdebatten har BCG tillsammans med Google tagit fram rapporten ”Launching a new digital agenda”.

Rapporten ger en översyn av Sveriges styrkor och utmaningar vad gäller digitalisering samt vad som krävs för att Sverige återigen ska bli världsledande.

Sverige har på bara några få år fallit från första till tredje plats i BCG:s e-intensitetsindex. Och utvecklingen går fort. Om de senaste årens utveckling fortsätter kommer vi redan 2017 att vara nere på sjunde plats, bakom länder som Danmark, Sydkorea och Storbritannien.

För att vända de senaste årens negativa utveckling och bygga en stabil plattform för framtida tillväxt, krävs att Sverige formulerar en tydlig och aggressiv ambition. Sveriges ambition bör vara att bli världsledande inom digitaliserad och teknikdriven tillväxt och jobbskapande.

I tillägg till en hög ambition behövs också en stark projektledning för genomförande. Här har regeringen en nyckelroll, både som ytterst ansvarig projektledare såväl som beslutsfattare i policyfrågor på nationell nivå.

För att Sverige ska nå denna ambition, och därmed återta den digitala ledartröjan, krävs en ny digital agenda för Sverige, byggd på fem strategiska prioriteringar:

  • Möjliggör digital innovationskraft: Digitalisera alla statliga myndigheter och processer till fullo, stötta byggandet av världsledande innovationskluster, samt attrahera ledande globala teknikbolag till Sverige genom att erbjuda fördelaktiga etableringsskäl.
  • Stimulera entreprenörskap: Beskatta aktier/optioner som inkomst av kapital för att underlätta för nystartade företag och tillväxtkraft i små nya bolag, rikta offentliga upphandlingar och inköp mot små företag, samt använd det politiska forumet för att lyfta fram vikten av entreprenöriell verksamhet och hylla individuella prestationer.
  • Förbättra tillgången till kapital: Attrahera globalt ledande riskkapitalister till Sverige, stimulera investeringar från affärsänglar genom skattelättnader, samt använd offentligt kapital till att matcha privata investeringar i stället för de fristående offentliga investeringar vi ser i dag.
  • Modernisera regulatoriska ramverk: Uppdatera upphovsrätts- och dataskyddsregler så att de löser de utmaningar som digitaliseringen skapar och samtidigt öppnar för innovation och nya affärsmodeller. I EU bör Sverige ta en ledande roll i att snabbt driva igenom förslaget om en gemensam digital marknad.
  • Bygg färdigheter och kompetenser för framtiden: Modernisera och digitalisera grundskolan genom att bland annat införa programmering som ett nytt obligatoriskt ämne, lär ungdomarna att entreprenörsrollen är spännande, attrahera internationella topptalanger och introducera entreprenörsvisum med tillhörande lösning för boende och arbete åt närstående.

Sverige har alla förutsättningar för att återigen bli en världsledande digital nation, men för det behövs en ny digital agenda och ett ökat intresse från såväl politiker som näringsliv.

Detta är en av Sveriges centrala frågor för fortsatt tillväxt och jobbskapande. Alla svenska företag samt statliga myndigheter och institutioner behöver digitaliseras. Det ligger i nationens intresse att så sker.

David Mothander, nordisk policychef, Google
Fredrik Lind, Nordenansvarig för teknik, media och telekom, Boston Consulting Group

Tyck till