ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 24 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Ledare: Regeringen blåser nytt liv i svarta marknaden

  • SVARTJOBB. Kraftigt försämrade rut- och rotavdrag kommer öka svartjobben enligt tunga remissinstanser. Foto: Fredrik Sandberg
Trots att Stefan Löfven gick till val på att inte röra rot-avdraget dröjde det inte länge förrän detta blev ytterligare en punkt i den numera långa listan av brutna vallöften. Rot sänks från 50 procents avdrag till 30 procent den 1 januari 2016. Taket är oförändrat på 50.000 kronor per person och år.

Flera tunga remissinstanser, som Ekonomistyrningsverket och Ekobrottsmyndigheten har sågat förslaget och varnar för ökade svartarbeten.

Rutavdraget minskas också rejält vid samma tidpunkt och taket halveras till 25.000 kronor per person och år.

Även här får regeringen kraftig kritik. Lagrådet kritiserar lagförslaget och vill att den återkommer med andra formuleringar. Problemet är att regeringen tagit bort de flesta exempel på avdragsgilla arbetsuppgifter. I stället lyder skrivelsen: "enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som utförs i bostaden... som inte utförs med mer avancerad städutrustning som inte är vanligt förekommande i en genomsnittlig bostad".

Remissinstanserna Förvaltningsrätten i Jönköping och Skatteverket kritiserar att man därmed överlämpar tolkningen till rättstillämpningen.

De undrar om tillägget om vilken utrustning som ska användas innebär att exempelvis en modernt utrustad städfirma inte får använda avdraget utan i så fall måste använda mer traditionell utrustning, för samma jobb.

En centraldammsugare eller en skurmaskin skulle alltså kunna tolkas som allt för modern utrustning för att passa in i lagen. Det är lätt att undra vad problemet är med att använda ny teknik som inte finns i vanliga hem. Hela förslaget osar teknikfientlighet och hafsjobb. Det senare har regeringen fått kritik för vid fler tillfällen av just Lagrådet, som sågade propositionen om att förbjuda LOV i höstas.

2016 beräknas 780 000 personer göra rutavdrag och 20.000 företag tillhandahåller ruttjänster. Hälften av de anställda har utländsk bakgrund, 60 procent saknar gymnasieutbildning och 25 procent är under 26 år. Dessa grupper är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken i dag.

Vad kan konsekvenserna bli av regeringens reformer? Om man tittar på vad som hände med Danmarks motsvarighet till rutavdrag efter olika försämringar ser framtiden tyvärr inte ljus ut. Enligt en rapport danska näringsdepartementet gjort ger förhållandevis små försämringar i avdraget mycket stora konsekvenser. Där infördes rutavdraget 1994. Efter en stor tillväxt fram till 2000 började branschens omsättning att sjunka på grund av försämringar. 2015 var den lika låg som vid starten 1994.

I en rapport från Skattverket (2011) konstateras att svartjobben minskat med 10 procent i städbranschen. Om avdraget skulle halveras till 25 procent skulle en fjärdedel sluta köpa ruttjänster och 30 procent skulle köpa mindre.

Farhågan om ökade svartjobb efter avdragsminskningen är ännu större inom rotsektorn. Enligt Sveriges Byggindustrier fick fram till nyligen bara tre procent av företagen frågan om svartjobb, mot 45 procent före rot. I en undersökning av Måleriföretagen angav fyra av tio tillfrågade att de efter avdragsminskningen kan tänka sig att köpa svart.

De totala kostnaderna för samhället av sänkningarna kan alltså bli betydande. Tyvärr är det vanligt att politiker låtsas att en utgift i budgeten helt sonika bara går att flytta till en intäkt rakt av. Utan att ta någon som helst hänsyn till faktorer som minskad efterfrågan, ökade svartjobb, uppsägningar och därmed ökade kostnader för samhället.

Enligt en undersökning gjord av organisationen "Byggbranschen i samverkan" bland 2.247 företag har 20-25.000 vita jobb skapats sedan 2007 tack vare rot. Antal anställda inom rutbranschen var 17.000 personer 2014.

Rut är inte ens en kostnad för samhället. Enligt Konjunkturinstitutet går samhället plus minus noll vid 10.000 anställda. Rot ger en samhällsvinst på 5,2 miljarder enligt Ekobrottsmyndigheten. Vi kan inte ha politiker som på grund av ideologiska skygglappar ignorerar verkligheten och låtsas att samhällsekonomi handlar om att flytta pengar mellan kolumner på ett papper. I verkligheten går företag under, folk blir arbetslösa och en dålig och osäker svart marknad får nytt syre.

Tyck till