ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Fel att tro att politiker kan "skapa" fler jobb

  • Foto: Jesper Frisk

På Socialdemokraternas kongress i helgen diskuterades jobben och hur arbetslösheten ska bli lägst i EU. Min uppmaning till alla som vill minska arbetslösheten är att lära av historien, skriver Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup.

Jobben och arbetslösheten står i centrum inte bara i den politiska debatten utan även i många andra samtal människor emellan. De flesta är överens om att den höga arbetslösheten är ett gissel som tvingar människor till utanförskap. De får inte möjlighet att dela arbetsgemenskapen på en arbetsplats, och kan inte heller försörja sig själva och sina närmaste.

Målet att Sverige inom några år ska ha Europas lägsta arbetslöshet var ett huvudtema på Socialdemokraternas kongress den gångna helgen. Men de föreslår i praktiken ingenting som underlättar för företag och företagare.

I stället vill man göra det svårare för företagen på en rad områden. Under kongressen beslutades bland annat att förbjuda möjligheten för företagen att anställa på allmän visstid. Offentlig upphandling ska användas som arbetsmarknadspolitiskt verktyg för att få in fler långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Man öppnar för ytterligare skattehöjningar på jobb och företagande, utöver de stora skattehöjningar som redan aviserats.

En grundtanke i Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik är att man kan ”skapa” jobb på politisk väg genom satsningar som ska finansieras via ökade skatter eller genom ökad statlig upplåning.

När jag hör sådana resonemang kan jag inte låta bli att ställa frågan: Om det nu verkligen är så enkelt att minska arbetslösheten, varför har vi då inte med framgång redan gjort det?

Svaret är att vi har försökt tidigare. På 1970- och 1980-talen höjdes skatterna i Sverige till de högsta nivåer som världen dittills hade skådat. Vi prövade dessutom samtidigt även att öka statens upplåning till osunda nivåer.

Vad blev resultatet? Sveriges ekonomiska utveckling stannade av och vi levde inte längre i den lysande ekonomi som världen omkring oss tidigare hade beundrat.

Höjda skatter har nämligen ett högt pris. De dämpar människors incitament att arbeta och att utveckla befintliga företag och att starta nya.

I stället för att fokusera på brister i utbildningssystemet och matchningsproblem på arbetsmarknaden borde vi i större utsträckning fråga oss hur vi kan öka incitamenten för företagare och entreprenörer att starta fler företag som växer och som behöver fler medarbetare.

Det är om detta den politiska debatten och de många samtalen borde handla. Inte enbart om hur vi gör fler ungdomar anställningsbara utan även hur vi stimulerar fler företagsamma människor att våga beträda företagandets guppiga bergsstig, där utsikterna visserligen är underbara, men där risken att köra i diket eller rulla utför ett stup är betydande.

Hur det går för samhällen utan företagare, där politikerna ska ”skapa” jobben och stå för allt nyskapande finns många lärorika men också skräckfyllda historiska exempel på.

Det är bara Jonas Sjöstedt och hans partikamrater som har missat dessa historielektioner. Men det är illa nog, eftersom de nu befinner sig i en position där de på avgörande punkter är med och formar svensk politik.

Vad vi också kan lära av vår nutidshistoria är att statens och kommunernas intäkter faktiskt kan höjas genom sänkta skattesatser som stimulerar till högre ekonomisk aktivitet i samhället. Sedan 2000, under både Göran Perssons tid och Fredrik Reinfeldts två regeringar, sänktes det svenska skattetrycket kraftigt. Samtidigt ökade samhällets skatteintäkter med 260 miljarder kronor i reala termer.

Varför? Jo, därför att det blev lönsammare inte bara att arbeta utan också att starta och utveckla företag och anställa fler medarbetare som betalar skatt på sina löneinkomster.

Min uppmaning till alla som vill minska arbetslösheten och öka resurserna till den gemensamma välfärden är därför att lära av historien. Tro inte på dem som förespråkar höjda skatter. Lyssna på dem som vet vad som hindrar företagsamma människor att anställa och att starta nya företag!

Jens Spendrup, företagare och ordförande för Svenskt Näringsliv

Tyck till