ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Ledare: Danskarnas arbetslinje föredöme för svenska S

Danskarna går till valurnorna i morgon och i mätningarna är det liten skillnad mellan det röda och det blå blocket. Nuvarande statsminister, socialdemokraten Helle Thorning-Schmidt, leder det röda blocket.

I senaste mätningen låg det under med 47 procent mot 53 procent för Venstre och det blå blocket. Venstre är inte som det låter utan är motsvarande Moderaterna.

Danmark har liksom Sverige val vart fjärde år men valsystemet skiljer sig – statsministern kan utlysa val när som helst under valåret, dock senast i september. I år var sista datum för utlysning 14 september. Valrörelsen är bara 22 dagar.

Den regering som ber om förnyat förtroende består av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Översatt till svenska partier har koalitionen bestått av S, FP och V.

Minoritetsregeringar har i princip uteslutande styrt Danmark – de har bara haft majoritetsregeringar fyra gånger. Spärren för riksdagspartier är endast 2 procent, vilket gör att riksdagen har relativt många småpartier.

Detta är också den huvudsakliga anledningen till bristen på majoritetsregeringar. Folketinget, det vill säga riksdagen, har 179 mandat, varav två mandat vardera är reserverade för Färöarna och Grönland. Resterande 175 mandat fördelas alltså i morgon.

De danska socialdemokraterna har gjort en liknande resa som de svenska vad gäller väljarstöd – nedåt. 1988 hade de nästan 40 procent, därefter har de tappat i varje val och fick 2011 blott 24,9 procent. De är i dag bara näst största parti, efter Venstre.

De svenska Socialdemokraterna landade på ett valresultat på 31 procent, i senaste opinionsundersökningen från Sifo i maj fick de endast 25,9 procent. Det är den lägsta noteringen sedan 2012 och partiets tredje sämsta resultat sedan Sifo började mäta opinionen för femtio år sedan.

En sak som upprört systerpartiet i Sverige är en av Torning-Schmidts valparoller – ”Kommer du till Danmark ska du arbeta”. Den nyvalda ordföranden för socialdemokratiska Tro och solidaritet, statsvetaren Ulf Bjereld, kallade detta ”motbjudande” och statsminister Stefan Löfven gillar den inte alls. Dalademokratens politiska redaktör Göran Greider har gått så långt som att hävda att retoriken flörtar med rasism.

Det här är märkligt. Arbetarpartiet Socialdemokraterna, vars ledord har varit ”gör din plikt, kräv din rätt” anser att kräva att alla ska arbeta, även invandrare, är provocerande. Att det på något sätt gränsar till främlingsfientlighet. Detta är samma parti vars regering 1989 fattade det så kallade Luciabeslutet som i praktiken inte bara stängde gränserna utan dessutom skickade hem alla asylsökande förutom barnfamiljer som varit i landet kortare än ett år. Motivet? Skydda den svenska välfärden.

Vi har för närvarande en situation där det i snitt tar sju år för 50 procent av alla flyktingar att få ett jobb. Den andra hälften jobbar alltså fortfarande inte. I Danmark sker etableringen mycket snabbare. Arbetsförmedlingen konstaterade nyligen att arbetslöshet i allt högre grad i huvudsak är ett problem för utlandsfödda. De dominerar dessutom gruppen utan gymnasieutbildning, vilka står allra längst från möjligheten att få ett jobb i kunskapslandet Sverige.

Det är ett enormt slöseri med kapacitet, människors motivation och med samhällets resurser. Det får också politiska konsekvenser. I en nyligen gjord undersökning av Demoskop vill 58 procent av väljarna se minskade invandringsvolymer och integration/migration är nu den näst viktigaste väljarfrågan.

I det här läget väljer Socialdemokraterna att kalla ”alla invandrare ska jobba” att angränsa till rasism. Det här sätter fingret på varför S går ned stadigt och inte anses relevanta för allt fler väljare. Varför de i opinionen i rask takt är på väg att bli ett 25-procentsparti. Den här inställningen förklarar också varför det första de gjorde som ny regering var att avskaffa integrationsministerposten.

Men så länge Socialdemokraterna fortsätter tycka att krav på att alla ska jobba, även invandrare, är något orimligt är det svårt att se något slut på nedgången. Det är också svårt att se hur den här regeringen kommer lyckas lösa de integrationsproblem vi har.

Detta är en text från Dagens Industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Tyck till