ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 24 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

LEDARE: MP är inte längre ett framtidsparti

  • ÅSA ROMSON. Miljöpartiet låtsas att de pratar med framtiden när de i själva verket strävar mot dåtid. Foto: Kicki Nilsson / TT, @image_author_name
Miljöpartiets kongress pågår just nu i Örebro, på samma ställe partiet bildades på för 34 år sedan. Detta lyftes fram av Åsa Romson i hennes öppningsanförande. Då var de ett gäng idealistiska pacifister som ville förändra världen. Nu är de för första gången ett regeringsparti. Det kräver kompromisser, och det är tydligt att partiledningen laddar för att på kongressen möta konflikten mellan idealisterna och den krassa verkligheten som regeringsparti.

I Romsons tal var retoriken från Almedalen 2014 borta. Då ägnade hon hela talet åt att skälla på de vita heterosexuella männen, som är lata, förstör planeten och äter för mycket kött. Nu ägnade hon sig åt att prata miljöpolitik och klimat. Ekologisk mat slår försäljningsrekord och hållbarhetsplaner finns numera hos de flesta företagen. Miljöpolitik har gått från något exotiskt till trendigt till något allmänt.

Här sätter hon fingret på något viktigt. Miljöpartiet har nämligen förändrats från att vara ett parti som fokuserat på framtidens lösningar till att vara riksdagens mest framtidsfientliga parti, med vurm för det som varit. En samling bakåtsträvande nej-sägare som helt tappat intresset för det mesta som är modernt. För det är så, precis som Romson betonade, att mycket av deras politik tidigare betraktades som progressiv.

De drev exempelvis redan på 80-talet rätten att få välja skola och var länge starka försvarare av föräldrars och elevers rätt till valfrihet. En valfrihetsvurm som även inkluderade rätten att få leva som man vill i största allmänhet.

Utökat utbud av ekologisk mat, mer vegetariskt och elbilar är också saker som miljöpartister vurmat för i decennier och som nu är vardag. Det är i dag svårt att se att de driver framtidsfrågor.

Miljöpartiet är exempelvis ett av de partier som kritiserar friskolesystemet mest och driver tillsammans med Vänsterpartiet på för att förbjuda privata företag att ta ut vinst. Ett sådant förslag skulle leda till betydligt mindre valfrihet, om det någonsin skulle bli verklighet. De har gått från valfrihetsivrare till förbudsförsvarare.

De har länge krävt att all Sveriges energi ska komma från förnybara källor. Som regeringsparti lägger de sedan ett förslag att öka beskattningen på samtliga.

I ett läge när Sverige behöver fler företag, fler jobb och en högre tillväxt för att klara välfärdens finansiering och möta arbetslösheten har Miljöpartiet en politik mot tillväxt. Så här står det ordagrant i deras nuvarande partiprogram: "Vi anser därför att tillväxt i konventionell mening varken är möjlig eller eftersträvansvärd."

Vi har stor bostadsbrist i Sverige och värre kommer det bli, med den stora flyktinginvandringen som kommer. I detta läge väljer Miljöpartiet att ofta rösta nej till planerade bostadsprojekt runt om i Sverige, nu senast flera tusen lägenheter i Stockholmsområdet. I stället för att bygga bostäder vill MP prata om bostäder. Men prat ger inga människor tak över huvudet. 

De är emot genmodifierade grödor (GMO) och röstar konsekvent nej till allt som berör dessa i bland annat EU-parlamentet. Trots att GMO enligt forskningen kan minska såväl jordens odlingsyta som användningen av bekämpningsmedel. Enligt många forskare är dessutom GMO en förutsättning för att klara framtidens livsmedelsförsörjning för jordens växande befolkning. 

Listan kan göras hur lång som helst. Några saker som föreslås på kongressen är att införa statlig kontroll över vilka frågor som får ställas i undersökningar, förbjuda all försäljning och tillverkning av bensinbilar, förstatligande av hela bankväsendet och låta bostadsräntor finansiera en fond för arbetsbefrielse.

Miljöpartiet är inte ett modernt parti och det spelar ingen roll hur många gånger Åsa Romson upprepar ordet "framtid" i sina tal. I verkligheten är det bakåt de strävar. Vi ska akta oss för det mesta som är nytt, speciellt om det innehåller ens den minsta kemikalie.  I stället ska vi köpa och använda antingen gamla eller traditionellt tillverkade saker. Nytt är dåligt.

Stefan Löfven sa i sitt korta gästspel på kongressen: "Nu har vi en annan politik som bär oss in i framtiden". Så länge Miljöpartiet sitter i regeringen kunde det inte vara mer fel.  

Detta är en text från Dagens Industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Tyck till