ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Företag ska ta socialt ansvar vid offentlig upphandling

  • Ardalan Shekarabi och Johan Karlström. Foto: Fanni Olin Dahl och Pontus Höök.
Den offentliga upphandlingen uppgår till över 600 miljarder kronor per år. Vår gemensamma ståndpunkt att byggbranschen kan axla ett större ansvar för att aktivt delta i samhällsutvecklingen, skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Skanskas vd Johan Karlström.

Sverige är ett av världens mest öppna, innovativa och konkurrenskraftiga länder. I Sverige finns också ett utmärkt verktyg för att långsiktigt stärka den här positionen: för att skapa nya jobb, bidra tillbättre miljö och integration.

För många kanske lagstiftningen om offentliga upphandlingar inte låter så dramatisk, men varje år upphandlar det offentliga Sverige produkter och tjänster för över 600 miljarder kronor. Det finns givetvis en väldig kraft i förändrade krav vid de här upphandlingarna.

Om det offentliga ställer krav på socialt ansvar kan det bidra till att driva på och utveckla företagens arbete för att aktivt medverka till samhällsutvecklingen. Det har redan genomförts försök med den typen av upphandlingar som har fallit mycket väl ut.

Byggbranschens främsta uppgift är naturligtvis att bygga och utveckla samhället, dels infrastruktur som vägar och broar men även bostäder och kontor. Med det sagt är vår gemensamma ståndpunkt att branschen kan axla ett större ansvar för att aktivt delta i samhällsutvecklingen.

Ett exempel på detta finns i Örebro. Där tas ett helhetsgrepp för att lyfta miljonprogramsområdet Vivalla, både socialt och miljömässigt. Det är ett pilotprogram mellan Skanska och det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder som går ut på att ge långtidsarbetslösa i stadsdelen en chans till sysselsättning, samtidigt som stadsdelen blir betydligt mer energieffektiv.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen anordnas upp till sex månaders handledd praktik och utbildning i samband med projektet. Under de fyra år som programmet fortgår kommer mellan 50 och 80 personer att delta i programmet – 40 personer har till dagens datum avslutat sin praktik, varav hälften fått tillsvidare-anställning eller gått till utbildning efter praktiken.

Erfarenheterna från projektet i Vivalla är mycket positiva. De boende gynnas av upprustningen och minskade energikostnader och tidigare arbetslösa kommer in på arbetsmarknaden. Därtill är socialt ansvarstagande en bra affär för byggbolagen, både på kort och på lång sikt. Bland mycket annat ger det tillgång till en bredare rekryteringsbas och ökad mångfald. För att vara långsiktigt lönsam behöver ett företag spegla det samhälle det verkar i.

Vill man blicka utanför Sverige är Crossrail i London, Europas största byggprojekt, ett bra exempel där hundratals lärlingsplatser skapats. När Samväldesspelen, det tjugonde i ordningen, arrangerades i Glasgow skrev de företag som vann upphandlingskontrakten på sociala klausuler, vilket gav 500 personer möjlighet till traineeplatser. Det skapades också läro- och praktiktillfällen för 600 studenter.

I England har Skanska också deltagit i ett program som heter Young offenders programme där nyligen frigivna fick en praktikplats och en möjlighet att skapa ett nytt liv utanför fängelset. Programmet minskade risken för återfall i kriminalitet från nästan 60 procent till 7 procent.

Erfarenheterna från näringslivet talar ett tydligt språk. Regeringen kommer därför att ta fram en ny nationell strategi för offentliga upphandlingar med ett centralt perspektiv på utveckling av offentlig verksamhet som inbegriper miljöhänsyn och social hänsyn. Möjligheten och kompetensen rörande innovationsupphandlingar kommer också att genomsyra strategin.

Vi delar synen på att svensk ekonomi och arbetsmarknad behöver stärkas och prestera bättre. Att tillväxten skapas på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart är en av vår tids ödesfrågor, men också en fråga där Sverige har goda möjligheter att ligga i frontlinjen.

Allt står att vinna på striktare sociala krav vid offentlig upphandling. Det är därför hög tid att frågan får den uppmärksamhet den förtjänar. Genom att ställa krav på socialt ansvar i offentliga upphandlingar kan det offentliga och näringslivet tillsammans göra stora insatser för arbetslösa, bidra till att öka mångfalden på arbetsmarknaden och minska negativ miljöpåverkan.

Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
Johan Karlström, vd för Skanska

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till