Annons

Räntor och valutor: Svagare dollar<br />

Den branta ränteuppgången i Europa den senaste veckan förlängdes under onsdagen, dollarn tappade betydligt medan oljepriset fortsatte sin resa högre.

Räntorna inledde brett upp med den tyska tioåriga statsobligationen på årshögsta 0,59 procent, för att därefter tillfälligt sjunka tillbaka när nivåerna lockat nya köpare.

Vid svensk stängning var tyska räntor 1-4 punkter upp och även periferin hade stigit rejält. Den brittiska tioåringen var uppe och vände över 2-procentsnivån för första gången sedan i december, medan svenska räntor sammantaget steg 1-6 punkter.

"Volatiliteten är mycket stor. Styrkan i vändningen har indikerat att det finns mycket motstridiga viljor därute. Det handlar även om chocken över att räntorna kan röra sig så här mycket på några dagar efter den tidigare övertygelsen att ECB förankrat räntorna för gott", sade Jan von Gerich på Nordea till Bloomberg News.

Michael Grahn på Danske Bank konstaterade att ränteuppgången varit global men att den primärt drivits av avsäljningen i tyska statsobligationer. Räntan på den tyska tioåringen har på en vecka stigit 40 punkter.

Han har svårt att se rationella förklaringar, men en utlösande faktor kan ha varit kommentarerna från investerare (som Bill Gross) i förra veckan om att kliva ur positionerna. Det kan ha passat många rätt bra när räntorna varit extremt nedpressade och den tyska tioåringen nere på 5 punkter.

Det finns tendenser till att inflationen bottnar ur och att inflationsförväntningarna stiger, men även om konjunkturbilden är bättre är den fortsatt osäker och man kan fundera på vad som händer när råvarupriserna nu stiger.

"Många investerare har känt sig lite klämda av det faktum att en stor del av avkastningskurvan handlas till negativ yield och de vill inte låsa in en stor del av portföljen med negativ avkastning. Det har blivit lite av ett självspelande piano, men det återstår att se när det stannar av", sade Michael Grahn, som tror att en fortsatt ränteuppgång kan locka ut centralbanksföreträdare på banan.

Silf/Swedbanks svenska tjänste-PMI sjönk till 53,9 i april från 57,2 föregående månad, väntat var en nedgång till 56,7. Nedgången var bred och att samtliga delindex gav negativt bidrag. Index för sysselsättningen noterades under 50-strecket för första gången sedan i januari i fjol.

Tidigare i veckan visade industri-PMI en uppgång och dessa serier går därmed stick i stäv med den senaste KI-barometern.

Tjänste-PMI för euroområdet reviderades upp något för april men innebar ändå en liten nedgång från mars. PMI pekar fortsatt mot en BNP-tillväxt på cirka 0,4 procent.

Grekland betalade en räntebetalning om 200 miljoner euro till IMF. Fokus ligger närmast på måndagens eurogruppsmöte, men gruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem tonade på onsdagen åter ned förväntningarna om ett avtal då.

USA-räntorna gick i stort sidledes med den tioåriga statsobligationen på 2,20 procent vid svensk stängning.

ADP:s jobbrapport visade 169.000 fler sysselsatta i privat sektor i april, mindre än väntade 200.000. Hela uppgången kom i tjänstesektorn, medan tillverkningsindustrin tyngs av lägre aktivitet i energisektorn och starkare dollar.

Delindex i tjänste-PMI och veckosiffrorna över nyanmälda arbetslösa har inte flaggat för en ny kalldusch men möjligen kan ADP något dämpa förväntningarna inför jobbrapporten på fredag, som nu ligger på +230.000 sysselsatta totalt (efter preliminära +126.000 i mars).

Ted Wieseman på Morgan Stanley skrev i en kommentar att ADP varit dåliga på att justera för kraftiga väderförändringar vilket gör att ADP:s överskattning av jobbtillväxten i mars nu kan vändas till en underskattning. Morgan Stanley har ändå reviderat ned sin prognos för fredagen med 10.000 till +240.000 totalt efter ADP-rapporten.

På valutamarknaden tappade dollarn ytterligare efter statistiken, till 1:136 mot euron vid svensk stängning, och tappade även till 119:20 mot yenen.

"Vi befinner oss i någon form av svacka i USA och det kan vara tillräckligt för att få Fed att tänka om vad gäller timingen (för en första räntehöjning). Konsensushandeln hittills i år, att ligga lång i obligationer och dollar, håller på att gradvis luckras upp", sade Charles St-Arnaud på Nomura till Bloomberg News.

Kronan stärktes sammantaget 16 öre till 8:20 mot dollarn och även 2 öre till 9:31 mot euron.

Riksbankschef Stefan Ingves upprepade på onsdagen att syftet med den mycket expansiva penningpolitiken är att bevara trovärdigheten för inflationsmålet som nominellt ankare, och att de är fortsatt redo att "göra mer" vid behov.

Pundet visade relativt små nettoförändringar inför torsdagens parlamentsval, där det enda säkra är ett osäkert parlamentariskt läge. Mycket tyder på att varken Tories eller Labour får egen majoritet, utan tvingas till någon form av bräcklig koalition. En svag regering och utsikterna för en brittisk omröstning om EU-utträde (närmast till hands om Tories bildar regering) kan komma att tynga pundet.

"Pundet ser fortsatt starkt ut inför valet, då opinionsmätningar visar att det kommer att vara omöjligt att bilda en majoritetsregering. Detta bör redan vara inprisat i pundet. Tidigare erfarenhet säger oss att svåra valresultat, oavsett i vilket land, snart glöms bort av marknaderna", skrev Handelsbanken i ett marknadsbrev.

Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 4-5 5-5 6-5 30-4 1-5
Statsobl 2 år -0,25 -0,21 -0,20 -0,26
Statsobl 5 år 0,16 0,24 0,28 0,09
Statsobl 10 år 0,56 0,68 0,74 0,46
Räntediff 10y SV /TY    14 17 19 14
Jp obl 2 år 0,01 0,01 0,01 0,01
Jp obl 10 år 0,36 0,36 0,36 0,34
Ty obl 2 år -0,22 -0,22 -0,22 -0,24
Ty obl 10 år 0,42 0,51 0,55 0,32
US obl 2 år 0,59 0,63 0,62 0,57
US obl 10 år 2,09 2,20 2,20 2,04
TCW-index 130,72 130,92 130,13 130,47
USD/SEK 8:3560 8:3693 8:2000 8:3105
EUR/SEK 9:3253 9:3284 9:3075 9:2827
EUR/USD 1:1161 1:1148 1:1367 1:1173
USD/JPY 120:10 120:32 119:23 118:87


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Telia CompanyAnnons

Världsledande svenskt biotechföretag: ”Därför outsourcar vi vår IT”

Scandinavian Biopharma i Solna utvecklar världens första vaccin mot ETEC – något som kan rädda livet på hundratusentals barn varje år.

För sin verksamhet behöver de en IT-miljö i toppklass, och outsourcar successivt sin IT till Telia.

– Min farhåga var att Telia skulle vara för stort och därmed opersonligt. Men det har blivit precis tvärtom – de fungerar som vår egen IT-avdelning, säger Peter Liss, CFO och IT-ansvarig.

Upptäck fler fördelar med IT-avdelning som tjänst 

Scandinavian Biopharma är ett svenskt forskningsbaserat biotechföretag som tar fram världens första vaccin mot ETEC-bakterier – en ledande orsak till svåra diarréer hos barn under fem år i låg- och medelinkomstländer. En infektion kan påverka den kognitiva utvecklingen negativt och i många fall leda till döden.

– Vaccinet kommer att kunna reducera barnadödligheten och rädda hundratusentals liv per år. Vi har slutfört kliniska studier i USA, Bangladesh, Sverige och Benin med mycket lovande resultat. Dessutom håller vi på att avsluta barnstudier i Zambia samtidigt som vi förbereder en stor effektstudie med barn i Gambia. Målet är ett färdigt vaccin 2024, säger Peter Liss.

ETEC är också den vanligaste orsaken till ”turistdiarré” hos resenärer, militärer och vårdpersonal som besöker eller jobbar i utvecklingsländer i Asien, Afrika och Sydamerika, och ett vaccin tas fram även till den gruppen.

Beroende av en uppdaterad IT-miljö

Scandinavian Biopharma utnämndes 2019 till ”Gasellföretag” av Dagens Industri. Det innebär att bolaget tillhör de i Sverige som växer snabbast samt är lönsamt och har sunda finanser.

– Vi är i en expansiv fas och har dubblat antalet anställda de senaste två åren, och vår omsättning har ökat med 251 procent sedan 2015.

Peter Liss och hans cirka 25 medarbetare sitter på kontoret i Solna norr om Stockholm men har hela världen som arbetsfält.

– Vi är världsledande i vår sektor har ett stort globalt nätverk. Varje vecka har vi digitala konferenser med Asien, Afrika och USA, så vi är beroende av en uppdaterad och säker IT-miljö med smidiga kommunikationslösningar som alltid fungerar. Det var avgörande även före pandemin, men är ännu viktigare nu.

Egen IT-avdelning med ett 20-tal experter

I takt med att företaget växte såg de sig om efter en ny IT-lösning, och valde Telias ”IT-avdelning som tjänst” för snart två år sedan. Tjänsten är ett prenumerationserbjudande och innebär att ett expertteam på cirka 20 personer blir företagets externa IT-avdelning – med support, övervakning av företagets IT-miljö dygnet runt och ansvar för säkerheten.

– Jag kände först en oro inför att Telia är stort, och att vi skulle hamna långt ner på deras prioritetslista. Vi sökte en partner som kunde lära känna oss och vår IT-miljö och ge snabb, personlig support.

Men oron visade sig vara obefogad:

– Telias team känns verkligen som vår egen IT-avdelning, även om de inte sitter hos oss. Vi har lärt känna varandra och de har skräddarsytt en IT-lösning som vi löpande utvärderar och utvecklar. Vi har en support att kontakta, uppstår ett IT-bekymmer löser de det omgående.

Tillgång till spetskompetens

Telia ansvarar för driftsfrågor, backup, cybersäkerhet, datorer och telefoni.

– Vi hade en äldre miljö som uppgraderats till Microsoft 365. Nu använder vi molntjänster mer och Telia har haft utbildningar med personalen bland annat om att dela och lagra dokument och arbeta i grupp digitalt. Vi håller också på att förbättra säkerheten och tillgängligheten för jobb på distans.

Peter Liss sammanfattar samarbetet med att de fått både det stora företagets styrka – Telias spetskompetens inom hela IT-spektrat – och fördelarna med en ”egen avdelning”: personlig och snabbfotad support.

Jobbar proaktivt med säkerheten

För Peter som IT-ansvarig innebär upplägget trygghet och bekymmersfrihet:

– Det är en stor fördel att kunna delegera IT-ansvaret till en kompetent partner. De jobbar proaktivt för att undanröja alla teknikrelaterade risker så att fel kan åtgärdas innan de skapar problem.

Nu ser Peter Liss fram emot att låta IT-miljön utvecklas hand i hand med verksamheten.

– Förutom att vi tar fram vaccinet mot ETEC, har vi också en distributionsverksamhet som växer snabbt. Vi säljer och distribuerar ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel. Den verksamheten finansierar vår vaccinutveckling tillsammans med anslag från EU Horizon 2020, amerikanska PATH och den amerikanska armén.

Upptäck fler fördelar med IT-avdelning som tjänst 

Mer från Telia Company

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Telia Company och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?