1515

Råvaror: Oljan sidledes<br />

Oljan visar relativt små rörelser medan basmetallerna överlag var ned i fredags. London och LME har stängt på måndagen (May Day). Ädelmetallerna är upp.

Klockan 8.00 handlas WTI-oljan i första termin 0:01 dollar ned till 59:14 dollar per fat medan Brent är ned 0:04 dollar till 66:42 dollar per fat.

Dollarn stärktes på fredagen men har tappat marginellt på måndagen, med euro/dollar runt 1:12-nivån.

Kinas inköpschefsindex för industrin var oförändrat på 50,1 i april jämfört månaden före. Enligt Bloomberg News enkät väntades inköpschefsindex sjunka till 50,0.

Pris- och produktionsindex steg, index över nya order var oförändrat, medan sysselsättningsindex sjönk. Även

index över nya exportorder sjönk, till 48,1 från 48,3.

"Den generella tillväxttakten i Kina kämpar för att hålla tempot. Inverkan är en dämpning i efterfrågan", sade Ric Spooner på CMC Markets till Bloomberg News.

Iraks oljeminister Asim Jihad uppgav att landet ökat sin produktion till motsvarande 3,08 miljoner fat per dag i april, jämfört med 2,98 miljoner fat i mars.

Antalet aktiva oljeriggar i USA sjönk med 24 till 679 föregående vecka enligt data från Baker Hughes. Antalet riggar har minskat med 57 procent sedan början av december.

Basmetallerna på LME var inför helgen ned, framförallt för nickel. Koppar hade stigit, men var ned 1 procent på Comex på måndagen.

"Den inbromsade tillväxttakten i Kina kommer att tynga tillväxten på annat håll. Detta pekar i grunden på mer lättnader framöver. Omstruktureringen kommer fortsätta, så återhämtningen kommer inte att vara omedelbar", sade Helen Lau på Argonaut Securities till Bloomberg News.

Enligt regeringen stödjer de policyansvariga en långsiktigt hälsosam utveckling på fastighetsmarknaden. Cirka hälften av Kinas kopparkonsumtion är relaterad till aktiviteten på bostads- och fastighetsmarknaden, enligt Goldman Sachs bedömning.

"Detta sänder en signal om att Kina kommer att vidta åtgärder. Denna beslutsamhet från regeringen kommer i förlängningen att stötta kopparn", sade Helen Lau.

På ädelmetallmarknaden har guldet stigit till 1.184 dollar per uns, medan silver är cirka 1 procent upp.

På fredagen publiceras jobbrapporten i USA för april. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntas 225.000 fler sysselsatta, upp från svaga +126.000 i mars, medan arbetslöshetsnivån väntas ha sjunkit till 5,4 från 5,5 procent.

"Jobbsiffran är vad folk nu inväntar. Om utfallet blir under 200.000, så kommer guldet att ligga på 1.250 (dollar per uns). Om utfallet är över 225.000, konsensusprognosen, så kommer guldet att ligga på 1.150", sade Wayne Gordon på UBS till Bloomberg News.

Noteringar klockan 8.00 (LME från fredagen)

Råolja (pris/fat):


31/12
WTI, första termin -0:01 USD 59:14 -0,02% 6,25%
Brent, första termin -0:04 USD 66:42 -0,06% 8,51%
Basmetaller LME (pris/ton, tremån ader stermin)

Koppar +65 USD 6.400 1,03% 1,59%
Zink -1 USD 2.344 -0,04% 7,62%
Aluminium -15 USD 1.910 -0,78% 3,10%
Nickel -200 USD 13.750 -1,43% -9,24%
Bly +2 USD 2.112 0,09% 13,67%
Tenn -25 USD 16.000 -0,16% -17,53%
Ädelmetaller (pris/uns, sp ot)Guld +5:36 USD 1.183:95 0,45% -0,08%
Silver +0:16 USD 16:32 0,99% 3,95%
Dollarindex -0.06
95.24 -0,06% 5,50%


Innehåll från ENFOAnnons

Därför hamnar beteenderisker i fokus efter pandemin

Under mars månad 2020 förändrades världen nästintill över en natt. Pandemin massförflyttade människor från deras arbetsplatser och säkra nät till köksbordet, med rejält ökade säkerhetsrisker som följd. Detta har ökat kraven på medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet, såväl som på säkra accesstjänster. Men hur gör man för att hänga med på tåget?

Säkerhet, som alltid har varit en angelägen fråga, har sedermera blivit en topprioritet i fråga om IT-investeringar. En säker arbetsplats handlar dock inte uteslutande om teknik. 

– Digitalisering är en förändringsresa som kräver kontinuerlig utveckling och lärande. Det första steget handlar emellertid om människan snarare än tekniken. Det nya normala kräver ett helt annat beteende och en personlig säkerhetsmedvetenhet, på en djupare nivå än tidigare, konstaterar Sarvi Glemfors, ansvarig för affärsenheten User Engagement inom affärsområdet Digital Trust på  Enfo.

Läs om Enfos tjänster inom cybersäkerhet  

Enfo har lång erfarenhet inom framtagande av såväl strategier och arkitektur, som planering baserad på de krav som ligger till grund för den digitala förändringsresan. Enfos tjänster inom området User Engagement fokuserar specifikt på slutanvändarens beteende och hantering av data, där kärnan är en säker och trygg digital transformationsresa med användarens behov i fokus. Sarvi betonar dock att en och samma strategi inte är applicerbar hos alla företag.

– Det är viktigt att utgå från sin egen verksamhet och kartlägga var man befinner sig i sin utveckling nu, kontra innan pandemin. Vari ligger förändringsbehovet och vad behöver man göra för att verkligen förändra sina medarbetares beteenden i grunden?

Gör inte allting själv

För att nå svaren på dessa frågor krävs en hel del research och långt ifrån alltid besitter man rätt kompetens in-house. Det är därför viktigt att inte sträva efter att göra allting själv. Då behov uppstår bör man istället anlita experter som kan rita de stora dragen på en övergripande nivå och lägga grunden för eventuella förändringar. 

– Användaren behöver alltid vara i fokus. Vilka ska använda de lösningar eller den teknik som ska implementeras? Hur beter de sig och hur tänker de kring säkerhet? Finns det några beteenderisker?

Läs mer om Enfos identitetslösningar  

Dataklassificering är en grundsten

Vikten av säkra lösningar och dito teknik kan emellertid inte underskattas. Ökande mobilitet medför många komplexa utmaningar. Patrik Duckert, ansvarig för området Digital Identity, betonar därför vikten av att skapa trygg och säker åtkomst till data, för att säkerställa att rätt person når rätt information. Liksom Sarvi konstaterar han att en teknisk lösning inte passar alla – eller gör allt. 

– Att klassificera och skatta sina data är därför en absolut grundsten i säkerhetsarbetet och för att åstadkomma en datadriven transformation. Vet man vilka data som behöver skyddas och hur, är det betydligt lättare att bygga tekniska lösningar som lägger på ett lock av ID-skydd eller åtkomstskydd. Samspelet mellan agil teknik och medvetna medarbetare är därmed en förutsättning för en lyckad verksamhetsdigitalisering, avslutar han.

Läs mer om Enfos Modern Workplace  

Mer från ENFO

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ENFO och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?