ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Vi fäller Löfven om han inte följer majoriteten

  • Foto: Oscar Karlflo

Sedan valet har riksdagens majoritet fått igenom över 100 så kallade tillkännagivanden. Vi kommer att rikta misstroendevotum mot enskilda ministrar i det fall de inte respekterar riksdagens beslut, skriver riksdagsledamoten Fredrik Schulte (M).

Att lämna Decemberöverenskommelsen utan att presentera förutsättningar för en parlamentariskt stabil regering skulle skapa ett politiskt kaos som i förlängningen skulle skada landets ekonomi ännu mer än regeringens jobbfientliga politik.

Den rödgröna regeringens politik kommer att skada Sveriges ekonomi och öka utanförskapet. Detta är allvarligt, men det är inte ett argument för att Moderaterna ska bidra till något än värre. Om Sverige likt flertalet sydeuropeiska länder gör återkommande extraval och regeringskriser till en del av den politiska vardagen kommer det att drabba tillväxt, jobb och välfärd mer än även regeringens politik.

Att det förhåller sig så är ett mycket robust nationalekonomiskt samband. Den Harvardbaserade och välrenommerade ekonomen Alberto Alesina sammanfattar detta på följande sätt: politisk instabilitet minskar ekonomisk tillväxt. Denna upptäckt får starkt stöd: den har använts i en modell där flera ekonomiska och regionala tillväxtpåverkande faktorer har tagits i beaktande. Demokratier verkar inte visa något annat resultat gällande tillväxt än vad icke-demokratier gör.

Att Sverige har haft en god välståndsutveckling sedan andra världskriget trots höga skatter beror på institutionell stabilitet. Låg korruption, en fungerande rättsstat och stabila regeringar. Detta är en grundbult för en god investeringsvilja hos såväl nationellt som internationellt kapital. Rycker vi undan mattan för detta blir konsekvenserna dyrköpta. Ännu mer dyrköpta än regeringens höjda skatter på jobb och företagande.

Att medvetet leda landet i politiskt kaos är inte sättet med vilket man som moderat står upp för sina principer. Jag skriver medvetet därför att det blir den uppenbara konsekvensen av att förespråka ett lämnande av Decemberöverenskommelsen utan att presentera ett alternativ.

Med nuvarande parlamentariska läge finns endast två sådana seriösa alternativ: en samlingsregering med M och S eller att alliansen samarbetar med SD. Inget av dem är aktuellt. Det förra då M aldrig kommer att kompromissa med S om arbetslinjen, det senare då SD i våra ögon inte är ett borgerligt parti (det vill lämna EU, är emot Nato, vill höja arbetsgivaravgifterna, är emot sänkt statlig inkomstskatt och kämpar för ett monokulturellt Sverige).

En tredje väg där alliansen kan tvinga igenom sin politik utan att ha en stabil parlamentarisk majoritet är önskedrömmar. De rödgröna kommer inte att acceptera att ta ansvar för alliansens politik och det finns ingen budget som regeringen kommer att presentera som får Moderaternas sakpolitiska gillande (vi kommer som sagt aldrig att ge upp arbetslinjen). Kvar finns nyval.

Eftersom inget tyder på att något block får majoritet är vi tillbaka på ruta ett, fast med än mer låsta positioner. Risken är påtaglig för att vi står inför en långvarig tid av politisk instabilitet. Som Alberto Alesina också konstaterar är politisk instabilitet ofta ihållande: ”Ett regeringsskifte ökar också sannolikheten för efterföljande förändringar, vilket föranleder att den politiska instabiliteten håller i sig”.

I stället måste alliansen göra fyra saker:

  • Förnya sin politik för att ge trovärdiga och slagkraftiga lösningar på samhällsproblemen, särskilt inom jobb- och integrationsfrågorna.
  • Genomdriva så många som möjligt av alliansens förslag i riksdagen genom tillkännagivanden.
  • Rikta misstroendevotum mot enskilda ministrar i det fall de inte respekterar riksdagens beslut och i förlängningen också vara beredda att göra detta mot regeringen i sin helhet.
  • Slagkraftigt kritisera den dåliga politik och de vallöftessvek som de rödgröna nu genomför så att svenska folket vill ha tillbaka en förberedd alliansregering 2018.

Den som tror sig vilja stå upp för jobb och företagande genom att lämna Decemberöverenskommelsen kommer att göra sig och sitt land en enorm björntjänst.

Fredrik Schulte, riksdagsledamot, finansutskottet (M)

Tyck till