ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 24 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Kapat rotavdrag sågas av tunga myndigheter

  • Foto: Hasse Holmberg / TT
Regeringens beslut att kapa rotavdraget sågas av flera tunga remissinstanser. Både Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket varnar för ökat svartarbete.

Statsminister Stefan Löfven lovade före valet att inte röra rotavdraget. Trots det vill regeringen sänka avdraget från 50 till 30 procent.

Förslaget har fått hård kritik av oppositionen, som nu får eldunderstöd av flera tunga remissinstanser. Ekonomistyrningsverket (ESV) avstyrker förslaget och varnar regeringen för att gå för fort fram.

”Ett förslag med en stor minskning av subventionen i ett steg slår undan förutsättningarna för många hushåll som har planerat och eventuellt kontrakterat hantverkare för renoveringar”, står det i remissvaret.

Ett viktigt argument för både rot- och rutavdraget har varit att göra flera svarta jobb vita. Nu är risken att det blir precis tvärtom, enligt ESV.

”Lönsamheten för svartarbete blir bättre och det finns en uppenbar risk att detta ökar” skriver myndigheten.

ESV anser dessutom att skälen för att sätta gränsen vid 30 procent är svaga och ifrågasätter påståendet att kostnaden för rotavdraget är hög och självfinansieringsgraden låg.

”Det finns inga beräkningar redovisade i promemorian som styrker påståendet” skriver ESV.

Även Ekobrottsmyndigheten avstyrker förslaget och skriver att det finns en "risk för att svartarbetet kommer att öka i väsentlig mån och därigenom den ekonomiska brottsligheten."

Ekobrottsmyndigheten ser också en risk att skattemoralen kommer att påverkas negativt. Detta eftersom incitamentet för att köpa vita tjänster sannolikt kommer att minska.

Arbetsförmedlingen varnar för att regeringens rot-förslag kan få negativa konsekvenser på sysselsättningen i de delar av landet som har ett kärvt arbetsmarknadsläge. Mot den bakgrunden bör regeringen ta hänsyn till läget på den lokala arbetsmarknaden när rotavdraget utformas, menar Arbetsförmedlingen.

När det gäller rutavdraget föreslår regeringen att skattereduktion endast ska medges för ”enklare städarbete”. Flera remissinstanser vänder sig mot det luddiga begreppet.

”Det föreslagna begreppet framstår som väl vagt och kan förutses medföra betydande tolkningsproblem" skriver Kammarrätten i Jönköping.

Rengöring av inomhuspool räknas inte som enklare städarbete, men Skatteverket vill se fler exempel på städarbeten som inte ska räknas till den kategorin.

Förändringarna av rot- och rutavdraget kommer också att få stora konsekvenser för Skatteverket, som måste pumpa in pengar i it-utveckling, ge mer service och information och göra omprioriteringar av sin verksamhet. Sammantaget uppskattar Skatteverket att engångskostnaderna uppgår till drygt 22 miljoner kronor och de årliga löpande kostnaderna till över 9,1 Mkr.

Flera av branschorganisationerna är som väntat skeptiska till förslaget. Regeringen får dock grönt ljus av Konjunkturinstitutet (KI).

”Rotavdraget är en effektiv konjunkturpolitisk åtgärd. Svensk ekonomi är i en återhämtningsfas och kapacitetsutnyttjandet i byggsektorn är högt. Det är därför lämpligt att avdraget nu begränsas” skriver myndigheten.

KI tror heller inte att en minskning av skattereduktionen kommer att påverka jobben.

”Konjunkturinstitutet delar regeringens bedömning att sänkt subventionsgrad för rotavdraget förväntas ha försumbar effekt på sysselsättningen på längre sikt” står det i remissvaret.

Tyck till