1515

Räntor och valutor: Yenen starkare<br />

Räntorna i Europas kärnländer sjönk på onsdagen, med tyska räntor 2-3 punkter ned. USA-räntorna steg något och yenen stärktes.

Tyska industriorder sjönk oväntat i februari, andra månaden i rad med nedgång. Commerzbank såg två slutsatser:

För det första är inte den tyska ekonomin så stark som många hoppats på efter den kraftiga tillväxten under fjärde kvartalet ifjol och högre ledande indikatorer.

För det andra har den privata konsumtionen, med stöd av lägre oljepriser, hyllats på senare tid, men då förbises ofta att investeringarna ännu väntar på att ta fart. Den inhemska orderingången, som fortsätter att gå sidledes, ger heller inte så mycket hopp om att detta kommer att förändras i närtid.

Däremot väntas inte nedgången i orderingången de senaste två månaderna markera inledningen på en bredare dämpning då den

svaga euron, det låga oljepriset och de extremt låga räntorna ger stöd åt den ekonomiska aktiviteten.

Mötet mellan den ryske presidenten Vladimir Putin och den grekiske premiärministern Alexis Tsipras utmynnade i allmänna bedyranden om ökat utbyte vad gäller handel och investeringar, men inga "stödlån". Sanktionspolitiken fördömdes generellt.

Bank of Japan lämnade sin penningpolitiska hållning oförändrad vid onsdagens policymöte. BOJ-chefen Haruhiko Kuroda sade att pristrenden förbättras stadigt och att KPI troligen kommer att nå målet på 2 procent runt budgetåret 2015. De tvekar inte att justera policyn om så krävs för att nå målet.

Många bedömare räknar med att BOJ agerar senare i år eftersom inflationen är för låg.

"Uppgången i priserna från momshöjningen kommer snart att avta. Med en uppgång i priserna som redan ser svag ut i jämförelse med andra G10-länder, så kanske BOJ kommer att behöva ligga ett steg före och agera", sade Bart Wakabayahsi på State Street till Reuters.

Danske Bank såg det som lite överraskande att BOJ-uttalandet inte blivit mer duvaktigt givet besvikelsen i japanska data på senare tid.

"Det i stort sett oförändrade uttalandet indikerar att BOJ fortsatt är en bit ifrån att tippa över till mer lättnader och det har minskat sannolikheten för att BOJ kommer att annonsera nya åtgärder i samband med det viktigare mötet 30 april (med nya prognoser)", skrev Danske Bank i en kommentar.

Kozo Yamamoto, LDP-parlamentariker och en av de ledande arkitekterna bakom "Abenomics", sade i Reuters-intervju för en vecka sedan att BOJ måste lätta upp penningpolitiken ytterligare i samband med prognoserna i slutet av april, med tanke på den dämpade tillväxten och svagare prisökningstakten.

På valutamarknaden har dollarn stärkts till 1:083 mot euron, men tappat något till 119:90 mot yenen.

"Dollarn befinner sig i en försiktig fas då investerare funderar på riktningen härifrån. Förstärkningen tidigare två dagar indikerar att marknaden sett förbi nedgången i jobbdatan. Dollarn återhämtar sig då marknaden inväntar om även Fed kommer se förbi svagheten i datan", sade Ian Stannard på Morgan Stanley till Bloomberg News.

USA-räntorna sjönk på tisdagen men steg åter något på onsdagen. Den tioåriga statsobligationen låg vid svensk stängning på 1,90 procent, 1 punkt ned från tisdag samma tid.

På USA-agendan står protokoll från FOMC-mötet i mars, då formuleringen "patient" slopades, samtidigt som Fed-ledamöternas prognoser indikerade en långsam höjningstakt när denna väl inleds.

Fed-guvernören Jerome Powell sade på onsdagen att han tror att de ekonomiska förhållandena kommer att stötta en första räntehöjning senare i år, och att höjningarna därefter kommer att vara gradvisa.

Fed har ingen brådska att höja räntan, utan kommer att bevaka data noga mellan nu och juni för att se om en höjning då skulle vara berättigat. Att kärninflationen befinner sig på dagens nivå är inte i sig ett hinder, utan det avgörande är förväntningarna om inflationen framöver.

Hans kommentarer går i linje med vad andra Fed-företrädare som Janet Yellen och William Dudley förmedlat på senare tid, att flytta fokus från första höjningen till den gradvisa och databeroende räntebanan därefter.

Wells Fargo noterar däremot att marknaden under höjningscyklerna som inleddes 1994 och 2004 underskattade takten när höjningarna väl börjat, och även Fed-ledamöterna hade en tendens att underskatta sig själva om åtstramningen.

Kommunikationen var visserligen mer dunkel vid tidigare höjningscykler, men värt att notera är Jeffrey Lackers (Richmond-Fed) kommentar i slutet av mars: att de behöver vara redo för möjligheten att behöva höja snabbare än vad folk förväntar sig.

"Hans ord kanske behöver uppmärksammas", skrev Wells Fargo i ett marknadsbrev.

Svenska räntor sjönk 1-3 punkter på onsdagen medan kronan sammantaget tappade cirka 1 öre till 8:63 mot dollarn men stärktes 3 öre till 9:33 mot euron. Fokus för svensk del ligger på nästa veckas KPI-utfall i mars och ny enkät om inflationsförväntningarna från TNS/Prospera.


Innehåll från Autolease DNBAnnons

Så skapade it-företaget Advania en grön vagnpark: ”Vi ser enbart fördelar”

Patric Lindman, på Autolease och Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.
Patric Lindman, på Autolease och Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.

Minskat klimatavtryck och lägre totalkostnad.

För it-företaget Advania har omställningen till en grönare vagnpark, det vill säga fler tjänstebilar med lågt koldioxidutsläpp, bara inneburit fördelar.

– Den här processen driver sig nästan själv. Merparten av våra förare är intresserade av att gå över till en eldriven bil, och de som redan har tagit steget kan inte tänka sig något annat, säger Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.

Greenlease – vi gör det enkelt att välja miljövänligt 

It-företaget Advania erbjuder it-tjänster till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 700 medarbetare på 14 platser. 

För Advania står hållbarhetsarbetet högt på agendan – såväl ur ett kundperspektiv som sett till den egna verksamheten. Företaget har satsat på att ha både kunskap och verktygen för att kunna ta en roll som strategisk partner för sina kunder och erbjuda kostnadseffektiva, verksamhetsnära och hållbara lösningar över tid. 

– Gällande den egna verksamheten äger vi exempelvis inte de fastigheter vi har kontor i, vilket delvis begränsar vår möjlighet att påverka miljöavtrycket. Däremot är vårt resande ett område där vi har en större möjlighet till påverkan. Vår verksamhet är beroende av att kunna utföra vissa tjänsteleveranser på plats hos våra kunder vilket kräver resor. Och just resor har en stor inverkan på vårt klimatavtryck, berättar Magnus Wemby. 

En successiv omställning

2009 inledde Advania sitt samarbete med Autolease – ett av marknadens ledande billeasingbolag.

– Advania sökte en stabil aktör som är specialist på tjänstebilar och som samtidigt har en bra förståelse för våra behov och därför kan skapa en bättre helhetslösning, både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv, berättar Magnus Wemby.

Och det fick Advania genom samarbetet med Autolease. 

Successivt har it-företaget förändrat och förnyat sin vagnpark – från fossildrivna fordon till eldrivna bilar med lägre koldioxidutsläpp, max 60 gram koldioxid per kilometer.

I dag består Advanias vagnpark till 60 procent av laddbara bilar. En tredjedel av dessa är nollutsläppsbilar som drivs enbart av el. 

– Vi har inte forcerat vår omställningsstrategi utan undan för undan fasat ut bensin- och dieselbilar till förmån för mer miljövänliga alternativ, säger Magnus Wemby.

Hur har mottagandet varit bland förarna?

– Enbart positivt. Den här omställningen sker ganska naturligt och intresset för mer miljövänliga alternativ är stort bland våra medarbetare. I nuläget är 88 procent av våra nybeställningar en bil som helt eller delvis drivs av el. Och de förare som redan har tagit steget är mycket nöjda och vill gärna fortsätta köra en bil som helt eller delvis drivs av el.

Lägre totalkostnad per månad

För att ytterligare skynda på utvecklingen erbjuder Advania sina tjänstebilsförare så kallade konceptbilar – mer avancerade elbilar som har en högre inköpskostnad.

Det låter kanske som en dyr affär för företaget, men är det inte.

– Totalkostnaden per månad jämfört med en motsvarande fossildriven bil, allt inkluderat, blir inte högre för föraren. Och även om kostnaden för företaget blir marginellt högre, vinner vi på att våra totala koldioxidutsläpp minskar, berättar Magnus Wemby.

Gemensamma stormöten

Varje kvartal har Advania och Autolease gemensamma avstämningsmöten. Då går man igenom hur aktuell vagnpark ser ut, vad som går att effektivisera och hur behoven ser ut framåt.

– Vi inleder alltid en kunddialog med en grundlig behovsanalys och nulägesgenomgång. Denna process är en självklar bas för hela relationen mellan kund och leverantör. Vi blir tillsammans partners på en ”grön resa”, där vi ständigt föreslår förbättringar och sätter gemensamma mål, berättar Patric Lindman, kundansvarig Advania hos Autolease.

Och hur fungerar samarbetet med Advania?

– Vi har ett väldigt bra samarbete. Vi hörs kontinuerligt. De kommer med frågor och förslag som gör att vi tillsammans utvecklar och förbättrar vårt erbjudande.

Överblick i realtid

Advania har även tillgång till ett webbaserat administrationsverktyg där de i realtid får en blick över sin vagnpark – vem som kör vad, när avtalen löper ut, statistik över kostnader, koldioxidutsläpp med mera. 

Finns det inga nackdelar eller hinder för att ställa om till en grönare vagnpark?

– Inte hinder kanske, men utmaningar. Det är viktigt att samhällets totala elförsörjning säkras samt att infrastrukturen för laddning och räckvidden för bilar som drivs helt eller delvis av el fortsätter att utvecklas. I dag fungerar det bra att köra eldrivet i större städer men för medarbetare ute i landet som kör längre sträckor kan det vara en utmaning, säger Magnus Wemby.

Hur löser ni laddfrågan i stort?

– Vi strävar efter att göra det enkelt för våra förare att ladda sin bil. Främst arbetar vi aktivt för att skapa så många laddpunkter som möjligt i anslutning till våra kontor.  Parallellt utrustas våra förare med laddbrickor för att det också ska vara enkelt att ladda längs vägarna, säger Magnus Wemby. 

– Dessutom har vi samarbete med olika aktörer för laddstolpar för att alla förare enklare ska kunna skaffa och installera laddbox i hemmet, samt för smidigare laddning längs vägarna, inflikar Patric Lindman.

Här kan du enkelt räkna ut och jämföra kostnaden för leasingbilar

Greenlease – vi gör det enkelt att välja miljövänligt 

 

 

Mer från Autolease DNB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Autolease DNB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?