ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

FI går inte vidare med amorteringskravet

  • Foto: Jessica Gow / TT

Finansinspektionen går inte vidare med amorteringskravet. Detta efter att Kammarrätten i Jönköping har slagit fast att det inte har stöd i lagen.

FI meddelar nyheten genom ett pressmeddelande på torsdag morgon.

”Finansinspektionen (FI) anser att ett amorteringskrav behöver komma på plats. Samtidigt menar bland andra Kammarrätten i Jönköping att det rättsliga stödet för FI att besluta om amorteringskrav brister. FI konstaterar att rättsläget är osäkert och att FI:s mandat behöver förtydligas. FI går därför i dagsläget inte vidare med amorteringskravet”, skriver FI.

Den 1 augusti skulle det skarpa amorteringskravet, som innebär att nya bolån ska amorteras ned till 50 procent av bostadens marknadsvärde, vara på plats. Detta som ett sätt att dämpa hushållens skuldsättning och kyla ner bostadsmarknaden.

Förslaget har varit ute på remiss, och i förra veckan kom överraskande besked i form av ett remissvar från Kammarrätten i Jönköping, som anser att FI:s förslag inte har stöd i lagen. Enligt kammarrättspresidenten Stefan Holgersson har Fi tolkat lagen för generöst till sin egen fördel. Hans slutsats var att FI inte kunde gå vidare med förslaget, utan att myndigheten måste ha ett tydligare bemyndigande från riksdag och regering att meddela den här typen av krav.

Även FI har nu kommit fram till att myndigheten inte kan gå vidare med amorteringskravet.

 ”Kammarrätten har i sitt remissyttrande gjort bedömningen att det är tveksamt om FI har stöd i lagstiftningen för att införa regler om amortering. FI har gjort en annan bedömning men delar Kammarrättens syn att det inte får finnas några tveksamheter kring regler som påverkar många hushåll under lång tid”, skriver FI och skriver vidare:

”FI konstaterar därför att myndighetens mandat att ta fram regler på området behöver förtydligas. Tills vidare kommer FI att avvakta med det fortsatta regelarbetet. Det innebär att amorteringskravet inte kommer att vara på plats från den 1 augusti 2015.”

Behovet av ett amorteringskrav kvarstår dock, anser FI.

”FI anser att det finns ett behov av ett amorteringskrav i Sverige. Det ökar hushållens motståndskraft mot störningar och minskar risken att Sveriges ekonomi påverkas negativt om något oväntat händer i Sverige eller i omvärlden”, skriver FI.

FI:s besked om att inte gå vidare med amorteringskravet riktar blickarna mot regeringen och vilka åtgärder som nu ska vidtas.

Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen har länge ropat efter åtgärder för att dämpa hushållens skuldsättning. Riksbanken slog i sitt remissvar till amorteringskravet fast att det är otillräckligt för att hantera problemen med hushållens skuldsättning, och att behovet att införa ytterligare åtgärder förblir stort.

FI håller presskonferens 9.30 på torsdagen, och lämnar inga kommentarer innan det.

Finansmarknadsminister Per Bolund kommer att hålla en presskonferens efter det där han meddelar hur regeringen kommer att gå vidare.

 

Hitta lägsta boräntan - jämför här (Extern tjänst)

Tyck till