ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Låt mer skog absorbera världens koldioxidutsläpp

  • Foto: Joey Abrait
I slutet av året hålls FN:s klimatkonferens i Paris. Omställningen från fossilt material till skogsråvara måste påbörjas i större skala, i snabbare takt och med större politisk kraft än vi tidigare har sett, skriver Göran Persson, ordförande för Sveaskog.

Klimathotet väcker frågor om ansvar och politisk handlingskraft. Det handlar om att visa solidaritet både med andra länder och med kommande generationer. De goda exemplen måste inspirera. Jag anser därför att regeringen vid FN:s klimatkonferens, Cop21, i Paris i större utsträckning än tidigare bör framhålla skogens roll i klimatutmaningen.

Sverige är ett priviligerat land. Vi har under ett sekel förädlat våra naturtillgångar, främst malm och skog, och har kunnat bygga upp ett välstånd och ett omfattande välfärdssystem. Brukandet av naturtillgångarna har gått hand i hand med en vision om det hållbara samhället. Sverige är i dag Europas kanske renaste land som har bland de lägsta utsläppen av växthusgaser per capita. Sverige är ett rikt och grönt land.

Inget i denna utveckling har dock varit hugget i sten. Vad vi har sett i Sverige på miljöområdet har varit en växelverkan mellan statliga initiativ, det vill säga politisk vilja, och en många gånger kraftfull respons från marknadens sida. Vi har själva format vår framtid.

Politikens uppgift är att skaffa en vision, våga ta risker och fatta skarpa och långsiktiga beslut. Detta blir tydligt inte minst på energi-, klimat- och miljöpolitikens område.

Höjningen av koldioxidskatten som drev fram utbyggnaden av fjärrvärme är ett lyckat exempel på politisk styrning. Ett annat är elcertifikaten, som har gjort att det nu i princip inte längre finns el från fossila källor i våra kraftnät. Politiken sätter ramarna och visionerna, marknaden svarar.

Nu har vi en större utmaning att ta oss an: den globala klimatförändringen. Alla seriösa forskare på området prognostiserar ett förändrat klimat till följd av växthusgaser. Detta riskerar att förändra villkoren för livet på jorden inom några generationer. Var står Sverige som skogsnation i denna berättelse?

Min bedömning är att klimatförändringen ger våra – och för all del även globala – skogstillgångar nya möjligheter och utmaningar. Utgångspunkten är enkel: skog är en förnybar naturresurs som inte ökar mängden koldioxid i atmosfären.

Omställningen från fossilt material till skogsråvara måste påbörjas i större skala, i snabbare takt och med större politisk kraft än vi tidigare har sett. Sverige kan, gärna tillsammans med andra länder, på ett tydligare sätt lyfta fram hela den potential som finns i den så kallade bioekonomin – det vill säga en ekonomi där klimatbelastningen från det som produceras alltid finns med i bilden.

Det handlar om att:

  • Använda produkter av förnybar träråvara. Störst klimatnytta gör skogen med ett aktivt skogsbruk där vuxna träd avverkas för att användas till olika produkter. När träråvara används ersätter den oftast ändliga och fossila resurser i till exempel byggmaterial och förpackningar. Produkter av trä fortsätter att lagra koldioxid och blir därmed en aktiv kolsänka.
  • Stimulera tillväxten av de globala skogstillgångarna. Välskötta skogar binder enorma mänger koldioxid. Bara Sveriges skogar själva absorberar hela landets utsläpp av växthusgaser.Drivmedel och grön kemi – innovationer från skogsråvara. Transportsektorn är den stora nettoutsläpparen av koldioxid.

  • Genom förnybara drivmedel – och för all del elbilar – kan vi successivt minska fossil diesel och bensin. Marginalnyttan är enorm. Därför är det kontraproduktivt att beskatta gröna drivmedel på samma nivå som fossila, som EU kräver. En farlig utveckling om vi ska lyckas minska utsläppen i transportsektorn. Den här frågan måste den nya regeringen driva med kraft i EU.

Sverige och Norden är ett föredöme internationellt när det gäller den gröna omställningen. Vi har trovärdighet och kunskapen. Vi har naturtillgångarna. Vi har inte alla lösningar – men vi har några kraftfulla verktyg. Låt skogens roll i omställningen till en hållbar framtid bli vårt bidrag vid Cop21 i Paris.

Göran Persson, ordförande, Sveaskog. Statsminister (S) 1996–2006.

Tyck till