ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Professorn varnar för global smäll

  • Foto: Caroline Tibell
Efter den senaste finanskrisen blev makthavarnas lösning för att upprätthålla den globaliserade världsekonomin att man sparkade problemen framför sig, via ett "gigantiskt" penningpolitiskt stimulans-"experiment".

Dessa stimulanser bör beaktas med skepsis då de leder till en rad systemfel så som felprissatta marknader för statsobligationer, aktier och fastigheter.

Det säger professor Lars Oxelheim, Institutet för näringslivsforskning (IFN) i Stockholm samt Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, vid branschevenemanget Business Arena Göteborg 2015.

Makthavarnas tryckande av pengar tvingar ut placerare på riskskalan, med tillgångsprisinflation och ökade samhällsklyftor som följd.

"Ett systemfel" i det penningpolitiska stimulanstänkandet är enligt Oxelheim att konsumtionsbenägenheten hos de mer bemedlade, som får ta del av tillgångsprisinflationen, är mycket lägre eller snarast mättad om man jämför med konsumtionsbenägenheten hos den stora massan av mindre bemedlade.

De penningpolitiska stimulanserna har därtill förstört marknadsprissättningen på flera finansiella marknader, menar professorn.

Inom statsobligationer har centralbankernas storlek på köpsidan gjort att statsobligationsräntor inte längre fungerar som fundamentala signaler inför framtida investeringsbeslut.

När det gäller aktiemarknaden så kan det förvisso stämma att den klarar av att agera framåtblickande, men att man ser börsuppgångar ta fart vid negativa nyheter om ekonomin talar snarare för att det är placerarnas förväntningar om ännu mer stimulanser som driver börsen, menar Oxelheim.

Därtill finns en direkt påverkan på börsernas prissättning från att centralbanker i länder så som Schweiz och Japan också är inne köper aktieindex globalt.

Dags att se över sparandet? Jämför olika sparkonton här (extern tjänst)

"Prisbilden på börserna blir väldigt svår att ta på allvar i dag, med p/e-tal över 20 för Sverige utifrån de senaste noteringarna. Justerar man för den enorma makroekonomiska medvind vi har nu är p/e-talet snarast 30", säger professorn.

När det gäller de senaste årens låga inflationstal karaktär kretsar dessa mycket kring digitaliseringen, och framöver kommer den även att präglas mycket av robotar.

"Det är naivt att tro att man ska kunna attackera prissättningseffekter från den tekniska utvecklingen via sedelpressarna", fastslår Oxelheim.

Därtill lyfte Oxelheim fram hur de återkommande justeringarna av inflationsmått skapar trovärdighetsproblem då de försvårar jämförbarhet över tid.

Ekonomiprofessorn ser nu ett begynnande globalt valutakrig hota, och eftersom Internationella valutafonden IMF ej väljer att ta ansvar finns nu en avsaknad av överstatliga aktörer som skulle kunna gå in och hejda den utvecklingen.

"Det ser bistert ut och vi behöver någon som tar ansvar för världsordningen", avslutar Oxelheim.

Tyck till