ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Skadorna måste repareras

  • Foto: Luca Bruno
Regeringen har beslutat att säga upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Det finns en påtaglig risk att det drabbar svenska intressen även utanför Saudiarabien, skriver förre utrikesministern Carl Bildt (M).

Jag ser att det finns de som nu närmast jublar över den verbala och politiska konflikt mellan Sverige och Saudiarabien som mobiliserat hela Arabförbundet mot oss och som nu har trappats upp ytterligare i och med att Saudiarabien har kallat hem sin ambassadör.

Det finns absolut ingen anledning till jubel. Snarare finns det anledning till en betydande oro för de konsekvenser detta kan komma att få. Jag tror att det vore oklokt att undervärdera riskerna.

Vad Sverige har tyckt och tycker om situationen för mänskliga rättigheter i en rad olika länder i arabvärlden är ingen hemlighet och har knappast heller förändrats under senare år. Vad utrikesminister Margot Wallström har sagt i denna fråga är inte fundamentalt annorlunda än vad åtskilliga andra – inklusive jag själv – har sagt.

Det är knappast i detta allena som roten till den nu dramatiskt upptrappade konflikten ligger. Det handlar i stället om det omdiskuterade samarbetsavtalet – eller snarare om den politiska hanteringen av det.

Under vår tid i regeringen var det naturligt att respektera detta avtal. Det hade ju av ingåtts av regeringen Persson 2005. Men det var Sverige – inte en enskild regering – som ingått avtalet. Och därmed handlade det inte minst om Sveriges trovärdighet som fördragspartner. Den trovärdigheten är viktig för ett relativt litet land som Sverige. Skulle det skapas ett intryck att vi under trycket av den ena eller den andra debatten springer ifrån våra åtaganden skulle det vara allvarligt.

Mycket av det som Sverige exporterar av högteknologi och avancerade lösningar kräver olika typer av långsiktiga åtaganden. Det gäller alls inte enbart försvarsmateriel.

I sak innebär detta avtal faktiskt inte särskilt mycket. I medier kallas det felaktigt för ett vapenavtal, men sanningen är att den försvarsmaterielexport som nu skett och sker regleras och avgörs på helt andra sätt och i formell mening inte har någonting alls med detta avtal att göra.

Men trots att man vet att detta avtal i sak betyder relativt lite, och att exporten av försvarsmateriel är en annan sak, har man låtit utvecklingen skena i väg så att avtalet nu sägs upp på sätt som riskerar att uppfattas som en närmast avsiktligt ovänlig handling.

Inget avtal behöver bestå för evigt. Men vill man förändra ett avtal eller ett samarbete gör man det bäst i förtroendefulla samtal. Att Jonas Sjöstedt är ute och jublar över det han kallar ”en seger” gör ju inte saken mycket bättre. Han ville ”segra” och förolämpa. Och han lyckades.

Föreställningen att detta skulle förändra situationen för medborgerliga fri- och rättigheter i Saudiarabien tror jag, för att uttrycka mig försiktigt, är överdriven. Mer korrekt är nog att säga att det är en ren illusion. Det är väl sannolikt att vi i stället till och med förlorat möjligheten att under en obestämd tid ens tala med de styrande i landet. Vem vinner på det?

Däremot finns en påtaglig risk att det, inte minst efter den upptrappning vi har sett det senaste dygnet, kommer att drabba svenska intressen inte bara i Saudiarabien. Det är uppenbart att hanteringen har lett till starka känslor hos den nya ledningen i Riyadh.

Vi kan, i den värld vi lever i, vara alldeles övertygade om att denna utveckling studeras med glädje i olika länder som såväl på dessa som på andra marknader ser Sverige som en farlig konkurrent.

Vi måste nog räkna med att de kommer att göra vad de kan för att etablera en bild av Sverige som ett land man inte riktigt kan lita på. Skulle man lyckas med det blir det mer av uppförsbacke för Sveriges export, jobb och välfärd. Det behöver vi sannerligen inte.

Omvandlingen i arabvärlden är alls ingen harmonisk eller okomplicerad process. Och vi har tragiskt nog sett stora bakslag under de senaste åren, även om det inte främst handlar om Saudiarabien.

I det Egypten som utrikesministern besökte, och uppenbarligen hade goda överläggningar med, fängslades den demokratiskt valde presidenten och omkring tusen personer sköts ihjäl på gatorna. Men jag tycker trots detta att det är viktigt både med handel och med dialog med också detta viktiga land. Utan att göra avkall på vår uppfattning.

Våra möjligheter att vara aktör i fredsprocesser eller andra utvecklingar i denna region ska inte överdrivas. Det gällde förvisso också under alliansregeringens tid. Men vi har ett intresse av att ha ett brett kontaktnät, kunna föra förtroendefull dialog med regionen i dess helhet och uppfattas som en intressant och relevant partner i viktiga frågor.

Och jag är dessutom övertygad om att vår handel och annat samarbete i det längre perspektivet är en positiv kraft när det gäller att fredligt utveckla och omvandla dessa samhällen. Att det ligger i vårt och hela Europas intresse är uppenbart. Ju större och ju bredare vår handel och vårt samarbete är, desto bättre.

Det som har inträffat är i alla delar olyckligt. Sverige har skadats. Men skyttegravarna får inte grävas djupare. Det ligger alldeles entydigt i vårt intresse att komma upp ur dem. För det krävs både diskret diplomati och öppen politik. Det återstår att se om vi klarar det.

Carl Bildt, före detta utrikes- och statsminister (M)

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till