1515

Råvaror: Oljan fortsätter upp<br />

Oljepriset fortsatte norrut på fredagen och kunde därmed lägga en stark vecka bakom sig. På ädelmetallmarknaden var tonläget dystrare, medan utvecklingen bland basmetallerna var blandad.

Strax efter golvhandelns stängning i New York, klockan 20.35, noterades WTI-oljan i första termin 1:25 dollar högre på 51:73 dollar per fat, medan Brent var upp 1:15 dollar till 57:72 dollar per fat.

Oljepriset fortsatte således att bjuda på stora rörelser och sett till veckan som helhet var WTI upp knappt 7 procent medan Brent stigit över 8 procent.

"Vi håller på att mejsla ut en botten. Volatiliteten brukar vara hög när investerare inte är eniga om åt vilket håll vi ska", kommenterade Bill O'Grady, chefmarknadsstrateg på Confluence Investment Management i St. Louis, till Bloomberg News.

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA fortsatte att minska under veckan som sträckte sig till 6 februari. Data från Baker Hughes visade att antalet minskade med 87 till 1.456 riggar, och jämfört med motsvarande vecka föregående år har antalet aktiva riggar minskat med 315.

Dollarn stärktes rejält efter en rapport som visade att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade klart mer än väntat i januari, och dollarindex steg cirka 1,3 procent.

Ökningen i antalet sysselsatta var 257.000 personer i januari - att jämföra med analytikernas förväntningar på en ökning om 228.000 personer. För de två föregående månaderna reviderades samtidigt sysselsättningen upp med sammanlagt 147.000 personer.

Vidare steg arbetslösheten till 5,7 procent, från 5,6 procent i november, till följd av ett kraftigt ökat arbetskraftsdeltagande, samtidigt som timlönerna steg 0,5 procent från föregående månad.

Spotpriset på guld backade drygt 31 dollar till cirka 1.234 dollar per uns, medan silvret gick ned 0:61 dollar till 16:66.

"Styrkan i den amerikanska ekonomin tynger guldet. Investerare spekulerar i en räntehöjning i juni, och dollarstyrkan gör guldet oattraktivt", sade Charlie Bilello, chefanalytiker på New York-baserade Pension Partners, till Bloomberg News.

På basmetallmarknaden London Metal Exchange backade tremånadersterminen för koppar 70 dollar till 5.675 dollar per ton. Zink och bly steg 19 respektive 5 dollar, medan aluminium och tenn backade.

Trots fredagens nedgång steg kopparn på veckobasis, i spåren av veckans kinesiska centralbanksbesked som ökade förhoppningar kring ett lyft i efterfrågan från landet.

Noteringar klockan 20.35

Råolja (pris/fat):WTI, första termin +1:25 USD 51:73 2,48%
Brent, första termin +1:15 USD 57:72 2,05%
Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)Koppar -70 USD 5.675 -1,22%
Zink +19 USD 2.160 0,86%
Aluminium -14 USD 1.874 -0,74%
Nickel +60 USD 15.185 0,40%
Bly +5 USD 1.850 0,27%
Tenn -460 USD 18.500 -2,43%
Ädelmetaller (pris/uns, spot)Guld                               - 31:02 USD 1.233:79 -2,45%
Silver -0:61 USD 16:66 -3,55%
Dollarindex (högre = starkare USD) +1.17
94.73 1,25%


Innehåll från BrighterAnnons

Svenskt medtech företag har som syfte att förenkla vardagen för diabetiker och minska vårdkostnaderna för samhället.

Behandlingsdata som registreras vid användning av Actiste synkroniseras automatiskt i en app.
Behandlingsdata som registreras vid användning av Actiste synkroniseras automatiskt i en app.

Antalet personer i världen som lever med diabetes har ökat så mycket de senaste decennierna att det talas om en global epidemi. Om ökningen vi ser idag fortsätter i samma takt kommer sjukdomen att drabba cirka 700 miljoner vuxna i världen år 2045. Diabetes har en stor påverkan för den som drabbas, på hälso- och sjukvården och på samhällets ekonomi.

Den svenska innovationen Actiste Diabetes Management Service, ADMS, som syftar till att göra den dagliga vården för diabetespatienter enklare och mer översiktlig har som mål att möjliggöra för fler att följa läkarens rekommendationer och därmed minska vårdkostnaderna på sikt.

– En vanlig utmaning för sjukvården är att vårdgivarens ordinationer, av olika anledningar, inte följs. Detta gör att behandlingen inte blir optimal vilket på sikt kan leda till komplikationer samt ett ökat personligt lidande och stora kostnader för samhället, berättar Lisa Malm, senior nursing advisor diabetes på Brighter. 

Några anledningar till att behandlingen inte följs kan vara brist på kunskap, att man inte förstår hur allvarlig sjukdomen är samt brist på läkemedel och hjälpmedel att hantera sjukdomen på ett effektivt sätt i dagliga livet.

– Vår vision är att ge personen med diabetes ett verktyg för en enklare vardag. Ett allt i ett hjälpmedel med blodglukosmätare, blodprovstagare och en insulin injektor som också är digitalt uppkopplad. Data lagras och visas i en överskådlig app, det bidrar till ökad kunskap om samspelet mellan kost, fysisk aktivitet och insulin, säger Lisa Malm. 

Än idag 2021 har många personer med diabetes fortfarande en bok där glukosvärden bokförs utan möjlighet att se om, hur mycket eller när insulinet har injicerats.

– Med ADMS visas data såsom glukosvärden, insulininjektioner, måltider och fysisk aktivitet i appen. Det ger detaljer om följsamhet och effektiviteten av behandlingen. Vårdgivaren kan bland annat erhålla en fjorton dagars PDF-rapport som ger en helhetsbild av perioden, på så vis kan vården ge en individualiserad behandling, menar Lisa Malm. 

Brighter har under året utfört användartester på två vårdcentraler, i Särö och Stenungsund, där diabetespatienterna har fått använda ADMS.

– Vi har genom testet på västkusten sett att vår lösning har möjlighet att hjälpa diabetiker till en bättre vardag och ett långsiktigt bättre liv. För oss är användar- och kliniska tester mycket viktiga för utvecklingen av vår tjänst. Vi satsar nu på att göra vår lösning tillgänglig i regioner som exempelvis Mellanöstern, Sydostasien och Afrika, där det finns ett stort behov av diabetesvård, säger Lisa Malm. 

Om Brighter
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning.

Läs mer på www.brighter.se och www.actiste.com

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Brighter och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?