Annons

Räntor och valutor: ECB-köpen fortsätter pressa räntorna

Europaräntorna fortsätter ned på torsdagsförmiddagen, medan euron stabiliserats efter en inledande försvagning.

Tyska räntor sjunker 1-2 punkter, medan italienska och spanska räntor är ned 5-7 punkter. Den portugisiska tioåriga statsobligationen handlas på 1,99 procent, och sjönk därmed till under 2 procent för första gången.

I nästa vecka inleder ECB sina tillgångsköp om 60 miljarder euro i månaden.

"Med de grekiska rubrikerna borta för tillfället så fortsätter fokus på QE att stötta de perifera spreadarna. Vi ser i dag nya lägstanivåer i Europa. Det ser ut som om alla vill vara redo för ECB nästa vecka", sade Jose Miguel Rodriquez på Banco Bilbao till Bloomberg News.

Antalet arbetslösa i Tyskland sjönk mer än väntat men det räckte inte för att dra ned arbetslöshetsnivån. EMU:s barometerindikator steg något mer än väntat i februari, till sjumånadershögsta. Framförallt konsumenternas förtroende förbättrades.

Penningmängden i euroområdet steg 4,1 procent i årstakt i januari, den högsta nivån sedan april 2009 och nu närmare ECB:s "mål" på 4,5 procent, den ena pelaren av ECB:s till viss del bortglömda "tvåpelarstrategi".

ECB-chefen Mario Draghi sade i Europaparlamentet på onsdagskvällen att vissa positiva effekter redan syns från ECB:s beslut om kvantitativa lättnader.

Han sade att finansieringsförhållandena i både penning- och obligationsmarknader har lättat ytterligare inom euroområdet och att låneräntorna för både hushåll och företag därmed har sjunkit avsevärt.

USA-räntorna har fortsatt ned, med den tioåriga statsobligationen på 1,95 procent, 3 punkter ned från svensk stängning på onsdagen.

Under eftermiddaten riktas fokus i första hand mot USA och januari-KPI, som väntas visa en negativ inflation för första gången sedan 2009.

På valutamarknaden har euron återhämtat sig under förmiddagen till 1:136 mot dollarn, relativt nära nivån vid svensk stängning på onsdagen. Yenen har stärkts mot såväl dollarn som euron under förmiddagen.

Svenska räntor handlas 3-4 punkter ned, medan kronan stärkts 4 öre mot dollarn och 4 öre mot euron.

Räntorna fortsatte ned efter Riksbankens erbjudande om köp av femåriga statsobligationer för 3 miljarder kronor, som övertecknades tre gånger. Snitträntan blev 0,098 procent, det vill säga något under marknadspriset på torsdagen. Obligationsköpen, som totalt ska uppgå till 10 miljarder kronor, fortsätter nästa vecka.

Handelsbalansen visade ett överskott på 3,5 miljarder kronor i januari, enligt SCB, något lägre än väntade 3,8 miljarder kronor. Såväl export- som importvärdet sjönk 3 procent i årstakt. Antalet vardagar i januari var dock en mindre jämfört med i januari 2014.

Swedbank skrev i en kommentar att utfallet, trots kalenderkorrigeringen, var en besvikelse. För helåret 2014 uppgick handelsöverskottet till nedreviderade 12,3 miljarder kronor.

"Detta understryker divergensen i den svenska ekonomin med stark inhemsk efterfrågan och svag exportutveckling. Nedrevideringarna innebär en risk för lägre BNP än väntat för 2014 i morgon", skrev Swedbank.

BNP-utvecklingen fjärde kvartalet publiceras på fredagen, och där väntas en BNP-ökning på 0,5 procent från föregående kvartal enligt SME Direkts enkät.

Utlåningstakten till hushållen, som inte längre är i fokus för Riksbanken som i stället hänvisar till andra myndigheters åtgärder, steg till 6,1 procent i januari från 6,0 procent i december. Detta alltså före Riksbankens nya lättnader. Nyutlåningsräntorna för hushållen sjönk.

Trycket mot den danska kronan uppges ha lättat, och den handlas nu på 7:468 mot euron.

På onsdagen uppgav bland annat pensionsfonden PFA att de låga räntorna minskat attraktionskraften i krondenominerade värdepapper, och en del hedgefonder uppges ha släppt sina kronpositioner. Centralbanken har i flera steg sänkt depositräntan till -0,75 procent, samtidigt som de köpt utländsk valuta i stor omfattning för att försvaga den danska kronan. Enligt Nordea har dessa valutaköp minskat betydligt på senare tid.

Nykredit konstaterade att det till synes lyckade försvaret av peggen öppnar för räntehöjningar från den danska centralbanken inom en sexveckorsperiod.

"Uppenbarligen finns det inget tryck på kronan längre, och peggen bör vara säker, åtminstone för nu. Centralbanken kommer troligen att göra det stegvis, kanske med 15 till 25 punkter vid varje tillfälle, sedan vänta och se om något händer med valutan, och sedan höja igen", sade Jaco Skinhoej på Nykredit till Bloomberg News.

USD/SEK 8:2821 (8:3293) Statsobl 2y -0,23 (-0,22)
EUR/SEK 9:4159 (9:4567) Statsobl 10y 0,62 (0,66)
EUR/USD 1:1370 (1:1354) Räntegap/ty 33 (33)
US obl 10y 1,95 (1,98) Tysk obl 10y 0,29 (0,33)

Innehåll från K3 NordicAnnons

K3 Nordic förverkligar den hybrida arbetsplatsen

Som följd av den globala pandemin har sättet vi arbetar ändrats avsevärt och vi går i en rask takt mot en helt distribuerad arbetsplats. Detta faktum ställer nya krav på arbetsstruk-turer, ledarskap från distans och hur samarbeten ska fungera – något som K3 Nordic, i tätt samarbete med Microsoft, har svaret på.

– Morgondagens arbetsplats är distribuerad och fördelarna är enorma. Därför måste nya digitala lösningar, såsom Microsoft Viva Goals, implementeras för att anamma den nya vardagen, säger Peter Kristoffersson, CEO på K3 Nordic.

Framväxten av den distribuerade arbetsplatsen har inneburit ett stort antal positiva förändringar i vårt sätt att arbeta. Med möjligheten att arbeta var och när som helst kan företagens medarbetare balansera privat- och yrkesliv på ett sätt som tidigare varit omöjligt – och nyligen genomförd forskning visar att arbete på distans innebär 13 procent högre effektivitet. 

– Utvecklingen medför ett behov av att se över det ledarskap som utövas, hur man organiserar sig, hur man möts, hur man sprider kunskap och samarbetar. Det innebär rent praktiskt också att nya verktyg behöver tillämpas, förklarar Peter Kristoffersson.

Säkerställer en fungerande arbetsplats

Arbete på platser bortom kontoret innebär färre distraktioner och mer effektivt arbete, ett faktum som allt fler företag också börjat inse. I samband med att digital närvaro och en arbetsplats bortom det traditionella blivit vanligare, har många försökt återskapa kontoret på digitalt vis.

– Fikapauserna blir digitala, måndagsmöten erbjuds på länk. Många tar alla strukturer och applicerar dem digitalt, men det gäller att se över vad som faktiskt krävs. De gamla normerna kanske inte behövs, utan snarare nya sätt att interagera och samarbeta på.

Peter Kristoffersson hänvisar också till statistik från organisationen Gartner som menar att 30 procent av världens företagsteam kommer att vara utan chefer redan år 2024 på grund av det nya agila och distribuerade arbetssättet. Istället lär det ställas större krav på grupper och individer att organisera sig, möta behov och ha verktyg för att lösa problem som de ställs inför.

Primärt har K3 Nordic som huvudfokus att säkerställa en välfungerande, distribuerad arbetsplats som också är säker, via olika paketerade tjänster. Dessutom arbetar man nu rejält med flera produkter, däribland Microsoft Viva Goals.

– Viva Goals möjliggör att jobba med OKR:er, mål och resultat inne i en bekant miljö i Microsoft Teams där alla gemensamt kan samarbeta och se vad som ska göras. Du kan sätta upp individuella mål, gruppmål och företagsmål och ständigt se visuella uppdateringar kring arbetets gång. Det är ett otroligt bra verktyg när vi inte längre sitter tillsammans och har en fysisk whiteboard tillgänglig.

Många olika fördelar

En annan positiv aspekt som Viva Goals innebär som inte bör underskattas är dess medarbetarupplevelse, förklarar Johanna Enoksson, Modern Workplace-specialist på K3 Nordic. Med tjänsten får företagens kollegor på distans en möjlighet att få känslan av framsteg i arbetet och tydliga insikter.

– Som en del av Microsofts paket handlar Viva Goals om kommunikation, ledarskap, välmående och många olika sätt för att förbättra den distribuerade arbetsplatsen. Där har vi på K3 Nordic möjlighet att hjälpa till med allt från implementering till licensering.

Avslutningsvis berättar Peter Kristoffersson att tjänster likt denna är ett stort steg mot morgondagens arbetsplats. Genom att ge alla rätt verktyg för ett digitalt samarbete kommer distansarbetets fördelar att bli många och bättre, säger han och avslutar:

– Det här är en del av hur framtidens kontor kommer se ut, så det gäller att stå redo och veta hur ni som företag ska ta er an det.

Läs mer om K3 Nordic 

 

Mer från K3 Nordic

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med K3 Nordic och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera