ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Farligt stora plan på Bromma

  • SÄKERHETSPROBLEM. Det finns risker med alltför stora flygplan på Bromma. Säkerhetszoner för avåkning saknas eftersom rullbanan begränsas av Ulvsundavägen (till vänster) och Bällstavägen (till höger). Foto: Johan Nilsson / TT
Sedan Swedavia tog över har Transportstyrelsen beslutat att allt större flygplan ska få flyga till Bromma – i strid med internationella säkerhetsregler. Flygplatsen ska användas av plan som kan klara sig med det begränsade säkerhetsutrymme som gäller på Bromma, skriver Fredrik Dahl samt piloterna Torgil Rosenberg och Lennart Persson.

En svensk pilot- och flygorganisation, Aopa, har begärt prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen att överklaga ett beslut av Transportstyrelsen, statens tillsynsmyndighet i flygsäkerhetsfrågor.

Aopa Sweden är den svenska delen av Iaopa, International council of aircraft owner and pilot associations, som i sin tur är världens största sammanslutning av piloter och flygplansägare med 470.000 medlemmar. Organisationen anser att beslut som avviker från internationellt vedertagna flygsäkerhetsnormer är allvarliga, oacceptabla och innebär väsentligt ökade risker för piloter, passagerare och andra som vistas på och i närheten av flygplatser vid olyckor och tillbud.

Transportstyrelsens styrelse biföll hösten 2013 det statliga flygplatsbolaget Swedavias ansökan att få trafikera Bromma med stora flygplan trots att utredande tjänstemän tidigare avvisat detta med hänvisning till internationella säkerhetsbestämmelser.

Tidigare har det enbart varit tillåtet att trafikera Bromma med flygplan som klarar sig med en relativt kort start- och landningsbana. Transportstyrelsens beslut har satt denna flygsäkerhet på spel och Högsta förvaltningsdomstolen har under våren 2015 att ta ställning till detta.

När myndigheten medger att större flygplan får använda Bromma är detta en flygsäkerhetsklassning. Det innebär också att flygplatsen ska uppfylla helt andra krav på flygsäkerhet.

Transportstyrelsens beslut innebär långtgående dispenser. Exempelvis är taxibanor för smala, de lutar för mycket, landningsbanan ändrar sin längdlutning (hängmattebana). Dessutom saknas erforderliga säkerhetsområden vid banändarna som syftar till att utgöra extra ”avåkningszon”. Detta är särskilt allvarligt på Bromma eftersom i stället för säkerhetsområden finns trafikerade bilvägar (Ulvsundavägen och Bällstavägen).

Sverige har åtagit sig att följa internationella regelverk och fulla säkerhetsområden ska anläggas så snart det är praktiskt genomförbart.

Beslutet innebär att man gjort väsentligt avkall på flygsäkerheten för att tillåta Bromma flygplats att ta emot stora flygplan.

Efter att Swedavia tog över driften av Bromma flygplats har stora förändringar gjorts för att öka genomströmningen av passagerare. Följaktligen har delar av affärsflyget förpassats till avlägsna flygplatser som Nyköping och Västerås.

Stockholm kallar sig stundom Capital of Scandinavia. När så Swedavia målmedvetet begränsat tillgängligheten på Bromma för skiftande trafikslag ter sig epitetet vilseledande. Det finns flygtrafik som behöver Bromma flygplats i sin infrastruktur och som Stockholm behöver i sin funktion. Att behålla den tidigare storleken för Bromma går alldeles utmärkt för ett bibehållande av flygplatsens betydelse. Denna lösning har även ett starkt stöd från boende runt flygplatsen. All Brommatrafik kan inte flyttas till Arlanda, utan kombinationen Bromma–Arlanda blir en utmärkt lösning om det sker en fördelning som är bäst anpassad efter förutsättningarna för respektive flygplats.

Största möjliga säkerhet måste eftersträvas och det är därför AOPA agerar. Organisationen vill att Bromma ska vara kvar. Men att driva den som en storflygplats är oansvarigt med hänsyn till riskerna.

Huvudstaden får inte bli utan sin andra och betydelsefulla flygplats. Bromma är en säker flygplats om den trafikeras av flygplan som klarar kort start- och landningsbana.

Torgil Rosenberg, f d chefredaktör Flyghorisont
Lennart Persson, ordförande, Aopa Sweden
Fredrik Dahl, utgivare Flygets årsbok

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till