ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Företagen bör ta sitt ansvar mot trafficking

  • Sasja Beslik Foto: Izabelle Nordfjell
Trafficking räknas som den näst största organiserade brottsligheten i världen och 70 procent av all trafficking sker för sexuella ändamål.

Prostitution är den enskilt största orsaken till att människohandel existerar. Ändå är det många svenska företag, även de som är internationellt ledande inom CSR-frågor, som ännu inte insett sin roll för att motverka sexhandel och trafficking.

En fjärdedel av alla sexköp utomlands sker på tjänsteresor. En betydande andel av dem som boardar ett plan till Asien kommer under resan att köpa sex.

Vissa branscher är mer exponerade för inblandning i trafficking och prostitution än andra, som hotell- och turistnäringen, transportföretag samt företag som möjliggör finansiella transaktioner. Likaså är vissa geografiska områden mer riskutsatta än andra som delar av Asien och Afrika, men även Europa.

Trots stort intresse för mänskliga rättigheter från många håll i samhället och de tydliga risker som kan kopplas till näringslivet saknas oftast en specifik policy om sexköp i affärssammanhang och även riktlinjer inom traffickingfrågor.

Det finns flera goda exempel; Scandic har nolltolerans mot trafficking och prostitution på sina hotell. Nordea har tagit ställning genom samarbetet med Finanskoalitionen mot barnpornografi för att stoppa bilder och filmer av övergrepp på barn. Arbetet sker i samarbete med  Rikskrim som i sin tur samarbetar med Interpol. KPA Pension är ett av de pensionsbolag som förvaltar tryggt och etiskt och som nu vill påverka svenska börsbolag att mer aktivt arbeta mot trafficking genom sina innehav.

Koder och etiska riktlinjer är bra, men blir lätt verkningslösa om de inte exemplifieras och hålls levande genom interna diskussioner och tydliga CSR-initiativ. Konkreta exempel är en direktlinje för att rapportera lokalt vid misstanke om trafficking, att utbilda partner och att stödja satsningar för kvinnor och barn.

Diskussioner kring ansvar och etik bör givetvis hållas med anställda på hemmaplan men minst lika viktigt är att företag med verksamhet i utsatta länder arbetar aktivt med riktlinjer och uppföljning för både anställda och leverantörer.

Här har internationella företag en verklig möjlighet att på ett konkret sätt göra skillnad för en av vår tids viktigaste frågor inom mänskliga rättigheter. Traffickingfrågan borde vara en självklar del av allt CSR-arbete och vi uppmanar svenska bolag att som första enkla åtgärder skapa tydliga policyer och på ett transparent sätt föra in frågan om trafficking på hållbarhetsagendan.

 

Malin Roux Johansson, verksamhetsledare, ideella föreningen Realstars
Eva Axelsson, hållbarhetschef, KPA Pension
Inger Mattsson, hållbarhetsansvarig, Scandic Hotels
Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar, Nordea

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till