ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 25 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Så lyfter vi biotekniken

För att stärka innovationer inom bioteknik inleder ett antal företag och myndigheter ett nytt samarbete vid Astra Zenecas anläggning i Mölndal. Små och medelstora företag ska kunna stärka sin konkurrenskraft i en tid då det har blivit allt svårare att få finansiering, skriver bland andra Anneli Hulthén och Carl Bennet.

Statsminister Stefan Löfven har länge pratat om livsvetenskapernas betydelse för Sverige och lovat fokus på området i sitt nya Innovationsråd som ska bli verklighet under våren. Det är bra, men vi behöver också konkreta och nyskapande satsningar redan nu. Därför lanserar vi en unik samarbetsmodell inom livsvetenskaperna – som borde vara av största intresse även för andra branscher.

Krisrubrikerna om livsvetenskaperna, life science, har varit många de senaste åren. Mellan 2008 och 2012 försvann 4.000 jobb här i Sverige, en stor del av dem inom läkemedelsbranschen. Den globala konkurrensen är en stor utmaning, något som det senaste decenniet av företagsförvärv tydligt visat.

Astra Zeneca har också genomgått omstruktureringar. I dag fokuserar bolaget på färre medicinska områden och har valt att centralisera sin svenska forskning till en anläggning – den i Mölndal. Trenden går från få storsäljande läkemedel för breda befolkningsgrupper, till fler mer personligt riktade läkemedel för mindre grupper. Men mer komplexa och avancerade mediciner kostar mer att utveckla. Samtidigt upplever man ökad prispress från myndigheter och hårdare konkurrens från tillverkare av generiska läkemedel (kopior) när patenttiden går ut. Det är en situation där alla företag letar efter sätt att förnya sig.

För de små företagen är situationen utmanande på ett annat sätt. Här i Sverige ökade antalet små och medelstora livsvetenskapsföretag kraftigt under perioden 1998–2008. Men efter den globala finanskrisen är investerarna mindre riskbenägna. De små företagen har svårare att få finansiering när de närmar sig eller går in i en utvecklingsfas med patienttester.

De som ändå lyckas attrahera kapital måste ofta förlita sig på konsulter och köpa in uppdragsforskning för att ta sina idéer vidare till produkter som kommer patienter till godo. Det finns olika sätt att ta sig an dessa utmaningar. Man kan fortsätta att diskutera, starta utredningar, och kanske till och med ta fram en ny statlig strategi för livsvetenskaperna. Allt detta är givetvis positivt. Vi vill dock gärna se konkret handling nu.

I snart ett år har mindre bioteknikföretag varit välkomna att flytta in till det som fått namnet Bio Venture Hub, i hjärtat av Astra Zenecas forskningsanläggning i Mölndal, med tillgång till forskningsresurser och en kunskapsintensiv, internationell forskningsmiljö. Att låta småföretag ta del av stora företags infrastruktur och anställdas kompetens så här är ett nytt sätt att arbeta.

Nu satsar Vinnova, Västra Götalands-regionen, Göteborgs stad genom Business Region Göteborg, Carl Bennet AB och Astra Zeneca tillsammans 60 miljoner kronor för att ta detta initiativ vidare, i syfte att långsiktigt stärka konkurrenskraften i de svenska livsvetenskaperna. Det är en unik satsning med samverkan lokalt, regionalt och nationellt, där vi dessutom kan dra extra växlar på regionens dubbla uppdrag, med ansvar för såväl regional utveckling som hälso- och sjukvård. Närheten till Sahlgrenska universitetssjukhuset är också en stor fördel.

Vi är eniga om att den största samhällsnyttan skapas om vi gör detta utan direkt koppling till kortsiktigt vinsttänkande och Astra Zeneca gör därför inte anspråk på några rättigheter till det som kommer ut av företagens forskning. Den gemensamma finansieringen gör att Bio Venture Hub kan utvecklas och drivas med fullt fokus på det lilla företagets framgång.

Vi tror att satsningen på sikt kan leda till att vi som region och nation attraherar kompetens, innovation och kapital – förutsättningar för att vi ska kunna ha en internationell tätposition. Vi ser detta som ett nytt angreppssätt för att lyfta innovationsförmågan i Sverige.

Genom att tänka nytt ökar värdet på våra stora gemensamma tillgångar inom livsvetenskaperna och vi kan hitta framtidens lösningar för hälso- och sjukvården. Konkurrenskraften stärks för de företag som kan dra nytta av infrastruktur och kunnande på ett stort bolag som Astra Zeneca. Genom att sänka både kostnader och risker ökar deras förmåga att attrahera riskkapital till sina projekt.

Humankapital och resurser i Sverige och Norden utnyttjas bättre, samtidigt som anläggningen i Mölndal kan utvecklas till att bli ännu mer levande och innovativ.

Den här modellen för samverkan och resursutnyttjande mellan små och stora bolag, nationella, regionala och lokala myndigheter är vad Sverige behöver. Den kan utvecklas vidare till andra branscher och kanske mellan branscher. Signalerna från både skogsindustrin och it-branschen, är positiva.

 

Jan-Olof Jacke, vd Astra Zeneca AB
Magnus Björsne, direktör, AZ Bio Venture Hub
Carl Bennet, ordförande och ägare Carl Bennet AB
Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova
Birgitta Losman, ordförande för regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
Patrik Karlsson, vice ordförande för regionutvecklingsnämnden, Västra Götalands-regionen
Anneli Hulthén, ordförande för Business Region Göteborg
Jonas Ransgård, vice ordförande för Business Region Göteborg

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.