ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Ledare: Värna rörligheten över Öresund

  • PULSÅDERN KLÄMS ÅT. Regeringen vill få riksdagens mandat att helt kunna stänga av bildelen av Öresundsbron. Det avslöjade di.se under torsdagen.

På fredagen beslutar regeringen vid ett extra sammanträde att lägga fram ett lagförslag om obligatoriska identitetskontroller på bussar, båtar och tåg som passerar någon av gränserna till Sverige.

I förslaget ges regeringen också möjlighet att stänga Öresundsbron i upp till en månad vid ”allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”. Regeringen skriver i sitt förslag att den rådande flyktingsituationen är en sådan allvarlig fara.

Förslaget är ett hastverk, ett resultat av politisk panik. Det blir en kraftig inskränkning av den fria rörligheten i Öresundsregionen.

Så ser konsekvensen ut av ett långvarigt förnekande av att flyktingströmmen kunde vara problematisk – när regeringspolitiken nu skiftar införs åtgärderna i desperation. En efter en, i rask takt, allt eftersom regeringen upptäcker att de tidigare åtgärderna inte hjälper för att uppnå det som numera är officiell målsättning för regeringspartierna S och MP – en kraftigt minskad flyktingmängd.

Så agerar en regering som inte prioriterar krisberedskap och som inte i god tid förbereder åtgärder som kan användas vid stora påfrestningar.

Förslaget om att buss- och tågföretagen ska göra id-kontroller kommer att försena tågen med upp till 60 minuter och statliga SJ har i en skrivelse hotat med att sluta köra tåg mellan Stockholm och Köpenhamn. SJ påpekar också att id-kontroller på tågen mellan Narvik och Luleå innebär att den som saknar legitimation måste sättas av i Katterat, sista stationen i Norge, som saknar vägförbindelse och där nästa tåg tillbaka till Narvik går först dagen efter. Och där kan det, påpekar SJ, vara 30 minusgrader.

Upplägget för id-kontroll är ett allvarligt slag mot rörligheten i regionen. Tågen mellan Malmö och Köpenhamn kan i flera avseenden jämföras med tunnelbanan i Stockholm eller spårvägsnätet i Göteborg. Det går fort att åka över Öresund och tågen går ibland så ofta som var tionde minut. Arbetspendling över sundet har starkt bidragit till att lyfta regionen. Kastrup är numera en svensk inrikesflygplats.

Det måste finnas bättre sätt att kontrollera migrationsströmmen än att tvinga bussförare och tågkonduktörer att göra det som är statens uppgift.

Tåg- och bussföretagen hotas enligt lagförslaget med 50.000 kronor i böter för varje gång polisen upptäcker att en id-kontroll inte har skett på korrekt sätt. Utländska bussföretag måste betala böterna kontant för att få köra vidare (uppemot 5.000 turistbussar passerar bron en vanlig sommarmånad). Kontrollen måste ske innan gränsen passeras för att den som saknar id-kort ska kunna avvisas från tåget eller bussen. Öresundstågen måste därmed stå still på Kastrups station tills hela tåget har kontrollerats.

Om polisen däremot gör kontrollen kan den göras under färd. Lagen medger att polisen delegerar detta till personal från Migrationsverket.

Det finns en särskild anledning till att regeringen vill att det är transportföretagen som ska kontrollera legitimation: Den som inte ens släpps ombord på bussen eller tåget kommer inte att kunna söka asyl i Sverige.

Men regeringen offrar rörligheten för samtliga resenärer i regionen när tågen försenas och bussföretag tappar lust att alls köra över bron. Att regeringen i förslaget skriver att en minskad trafik till Sverige ”kommer att ge positiva effekter i form av minskade utsläpp av koldioxid och hälsofarliga ämnen” är ett hån mot hela Öresundstanken.

Regeringsförslaget är delikat. Det blir det första migrationspolitiska beslutet som ska fattas i riksdagen efter att den restriktiva politiken proklamerades. Miljöpartiet är djupt splittrat i frågan och en namninsamling för en medlemsomröstning pågår. Det finns en uppenbar risk för myteri bland MP-ledamöter i riksdagen. Det skulle vara ett hårt slag mot regeringssamarbetet även om förslaget kommer att gå igenom med hjälp av oppositionspartier.

Hur känsligt lagförslaget är bekräftas av att regeringskansliet har vägrat lämna ut det till under förevändning att det inte är en allmän handling, trots att det hade skickats på snabbremiss till några trafikföretag.

De fem nordiska länderna har haft passfrihet i över 60 år. Den får inte offras lättvindigt. Därför måste regeringen söka en lösning tillsammans med den danska regeringen. Ett samförstånd om gränskontroller är ett bättre alternativ än att med id-kontroller tvinga Danmark att stänga sina gränser mot Tyskland.

Tyck till