ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Så löste Israel integrationen

  • Foto: Israels ambassad

Hur Sverige ska klara av att integrera alla nyanlända debatteras flitigt. Israel har stått inför invandringsutmaningar som saknar motstycke i västvärlden och har lyckats vända utmaningarna till framgångar, skriver landet ambassadör i Sverige, Isaac Bachman.

Under den moderna staten Israels korta existens har flera vågor av invandring resulterat i en befolkning som verkligen kan beskrivas som mångkulturell. Samtidigt har även Israel blivit känt som ”the Startup Nation” eftersom det finns fler startups i Israel per capita än någon annanstans i världen.

Israel har näst flest utländska företag listade på NASDAQ efter Kina och lockar till sig mest riskkapital per capita i världen – 30 gånger mer än Europa.

Enligt många experter är nyckelfaktorn till denna framgång att Israel till stor del består av invandrare. De är per definition risktagare då de lämnar en välkänd tillvaro för att skapa sig ett bättre liv någon annanstans.

Den största vågen av invandrare till Israel började när Sovjetunionen föll samman och öppnade sina gränser i slutet av 1980-talet och judarna tilläts lämna landet. På endast tio år flyttade en miljon judar från det forna Sovjet till Israel vilket innebar att befolkningen ökade med 20 procent.

Den ryska invandringen var en enorm utmaning som till slut blev en fenomenal framgångssaga. Omkring 60 procent av de ryska invandrarna hade högskoleutbildning vilket kan jämföras med 35 procent av den dåvarande befolkningen. Den höga utbildningsnivån kunde snabbt anpassas till landets behov. Efter endast tio år i Israel ägde 70 procent av de ryska invandrarna sina egna hem.

I dag är arbetslösheten lägre bland utrikesfödda än inrikesfödda i Israel. 2013 publicerade Timbro rapporten ”Integrationspolitikens förlovade land” av Waldemar Ingdahl där det konstateras att ”reformer, kompetensinvesteringar och ren nödvändighet gjorde integrationen av invandrare möjlig” och rent av till ”en stor framgång.”

Massinvandringen av denna högutbildade arbetskraft skapade förutsättningarna för Israel som ”the Startup Nation”. Det var dock förändringen från en jordbruksbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på högteknologisk innovation som gjorde det möjligt för invandrarna att snabbt integreras.

Det mest kända innovationsprogrammet som bidrog till att sätta fart på hightech-industrin var ”Yozma”-initiativet, ett program som utvecklades av Office of the Chief Scientist.

Programmet erbjöd finansiering som kompenserade riskerna i utvecklingsstadiet för startups, samtidigt som det uppmuntrade till utländska investeringar. Den israeliska regeringen avsätter dessutom årligen 4,5 procent av BNP till FoU vilket är den högsta procentuella investeringen i världen – genomsnittet i OECD är strax över 2 procent.

Medan många känner till den ryska invandringen till Israel på 1990-talet är det väldigt få som känner till de omkring 850.000 judiska flyktingar som, huvudsakligen mellan 1948 och 1962, flydde arabvärlden, de flesta till Israel.

Judar hade levt i arabländerna i tusentals år men under 1900-talet då den arabiska nationalismen och den arabisk-israeliska konflikten tilltog, iscensatte de arabiska regimerna en masskränkningskampanj av sina judiska medborgares rättigheter. Arabstaterna arresterade, fördrev, torterade och mördade många judar samtidigt som de berövade dem deras medborgarskap.

Det finns färre än 5.000 judar kvar i hela arabvärlden. Organisationen Justice to Jews from Arab Countries beräknar att omkring 350 miljarder dollar i judisk egendom förstördes eller beslagtogs och den mark som stals från judarna i arabvärlden motsvarar ungefär fem gånger hela Israels territorium innan 1967.

I Israel har debatten tidvis varit intensiv vad gäller det initiala mottagandet av judar från arabvärlden (som även kallas Mizrahim) då det skedde under väldigt svåra omständigheter. I dag är det värt att notera att Mizrahim är en del av nästan varje judisk familj i Israel, utgör en väsentlig del av det israeliska samhället och dominerar bland annat områden som kultursektorn.

Den senaste vågen av invandring till Israel utgörs av en plötslig ökning av judar från Europa. Bara under 2014 var Frankrike, för första gången, det största ursprungslandet för invandring till Israel med 7.000 judar. Enligt rapporter från 2015 har invandringen till Israel ökat med mer än 40 procent och den största delen av ökningen kommer från Europa och antisemitismens frammarsch anges som främsta orsak.

Israel har stått inför invandringsutmaningar som saknar motstycke i västvärlden och har lyckats vända utmaningarna till framgångar tack vare beslutsamhet och innovativa lösningar samt en banbrytande modell för att lära sig språket, ”Ulpan”-modellen. Medan misstag säkerligen begåtts finns det mycket att lära av Israel – landet där innovation är nyckeln till integration.

Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige

Tyck till