ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Kvinnor kan få plugga it gratis

  • Foto: Anders Wiklund/TT

Kvinnliga studenter ska få betalt för att gå på it-utbildningar. Det tycker den statliga Digitaliseringskommissionen.

På många högre it-utbildningar är andelen kvinnliga studenter försvinnande liten, eller till och med obefintlig.

”Det som kännetecknar it-området är könssegrering”, säger kommissionens ordförande, KTH-professor Jan Gulliksen som vill åtgärda detta.

”Det är mycket angeläget ur ett samhällsperspektiv och ur ett jämställdhetsperspektiv.”

För att få mer kvinnor att läsa på it-utbildningar föreslår Digitaliseringskommissionen att kvinnliga studenter på vissa utbildningar ska få sina studielån avskrivna efter sex terminer och avklarad examen.

Systemet ska gälla för de högre it-utbildningar som har en könsbalans på under 15 procent av ”underrepresenterat kön”. Det innebär att ungefär kvinnor vid hälften av alla omkring 150 högre it-utbildningarna skulle få betalt för att studera.

Incitamentsprogrammet ska gälla tills andelen kvinnor på den aktuella utbildningen är minst 30 procent.

”Det här innebär inte kvotering eftersom antagningen ska utifrån studiemeriter och de ekonomiska incitamenten riktar sig till individen”, säger Jan Gulliksen.

Digitaliseringskommissionen tillsattes av alliansregeringen för att ge förslag på hur Sverige ska digitaliseras. På tisdagen lämnade den över sitt betänkande med tolv åtgärder och sex strategiska områden som man anser staten ska prioritera för att säkerställa att Sveriges digitala omställning blir framgångsrik.

Ett annat förslag är att myndigheterna ska sluta skicka ut pappersbrev och all kommunikation med medborgarna ska vara digital.

”Det sparar pengar för myndigheter och är bra för miljön”, säger Jan Gulliksen.

Förslaget beräknas ge staten besparingar på 1,4 miljarder kronor på tio år och att de svenska koldioxidutsläppen minskar med 60.000 ton.

Danmark har redan helt gått över till obligatorisk e-post, men riktigt så långt ska inte Sverige gå.

”Vi föreslår att digital post från myndigheter blir ett förstahandsval”, säger Jan Gulliksen.

Tyck till