ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Pengar har gått till fel saker

  • Henri de Sauvage Foto: Jonas Eng

Det senaste året har Sveriges mjölkbönder gått på knäna och många har tvingats lägga ned sina verksamheter. Arla planerar dessutom att säga upp 130 anställda. Dessvärre har det även under min tid som vd för Arla Sverige hänt att pengar har spenderats på ett oansvarigt sätt, bland annat i samband med representation, skriver Henri de Sauvage.

Golfsäsongen är över för i år och de trevliga bjudrundorna tar paus i några månader. Nu är det dags för de traditionella julborden med god mat, snaps och kanske till och med en julklapp eller två. När det gäller representation är det alltid säsong, i alla fall inom det svenska näringslivet.

Dessvärre har det även under min tid som vd för Arla Sverige hänt att pengar har spenderats på ett oansvarigt sätt, bland annat i samband med representation. Det är oacceptabelt. I en tid där vartenda öre är viktigt för Arlabönderna har vi som har fått förtroendet att driva deras kooperativ mer än någonsin ett ansvar att hålla i varje krona.

2015 har varit ett exceptionellt svårt år för våra ägare, Arlabönderna. Den globala mjölkkrisen har slagit hårt mot mjölkbönder i stora delar av världen, så även i Sverige. Under hösten har vi kunnat se tecken på att världsmarknaden är på väg att stabilisera sig och i oktober kunde Arla för första gången på ett halvår höja avräkningspriset. Det är dock för tidigt att blåsa faran över och vi måste ha beredskap för fortsatt svåra tider. Många av problemen som har skapat den nuvarande krisen kvarstår.

Arlas syfte är att se till att Arlabönderna får så bra betalt som möjligt för sin mjölk. Vi gör detta på två sätt: genom att tjäna maximalt och genom att spendera minimalt. 2012 lanserade Arla ett globalt besparingsprogram som till och med 2015 kommer att minska koncernens kostnader med 3,1 miljarder kronor. Ett nytt globalt besparingsprogram för 2016 till 2020 kommer i början av nästa år.

2014 inledde jag en översyn av Arla Sveriges kostnader som i kombination med ett omfattande effektiviseringsprogram kommer att innebära en besparing på minst 100 miljoner kronor till och med 2017. Under 2015 har vi även implementerat ett stort antal nya rutiner och riktlinjer i syfte att öka vår kostnads- och efterlevnadskontroll. Förutom att minska kostnaderna med åtskilliga miljoner kronor har vi lagt grunden för en modernare företagskultur.

Som ett led i det här arbetet presenterar vi i dag en kostnadsrapport som redovisar alla större besparingar och effektiviseringar som har gjorts eller ska göras till och med 2017. Vi har gjort en hel del men det betyder inte att jag är nöjd. Långt därifrån. Vi måste bli ännu bättre på att vända på kronorna och på att minimera onödiga utgifter. Det är vi skyldiga våra ägare, Arlabönderna.

Tyvärr måste jag konstatera att vi i enstaka fall har lagt pengar på saker vars nytta för Arlabönderna och Arlas affär kan ifrågasättas. Tidigare i höstas tillsatte jag därför en utredning under ledning av revisionsbyrån EY. Deras utredning har påvisat förekomsten av utgifter i samband med tjänsteutövning som inte kan motiveras av affärsmässiga skäl. Det handlar framför allt om dyr eller omotiverad representation.

Arla är ett bondeägt kooperativ och varje krona räknas. Ju mer vi kan spara desto mer kan vi bidra till mjölkpriset till våra ägare, och det är min högsta prioritet. De nya rutiner och riktlinjer som har införts under året har som uttryckligt syfte att förtydliga vilka regler som gäller för utgifter i samband med tjänsteutövning.

Alla kan naturligtvis göra fel. Jag också. Det enda rätta är att se till att det inte händer igen. Arla kommer även fortsättningsvis att lägga pengar på marknadsföring och på att bygga relationer med kunder och partners. Men vi ska göra det på ett sätt som innebär att varje krona vi spenderar bidrar till att höja värdet på Arlaböndernas mjölk.

Det bästa sättet att skapa lojala kunder är inte med golf, middagar och dyr representation, utan genom att erbjuda högkvalitativa produkter och fantastisk service. Här har livsmedelsbranschen en hemläxa att göra.

Med start nu i december kommer jag att implementera fem genomgripande kontroll- och efterlevnadsåtgärder för Arla Sverige. Syftet med åtgärderna är att säkerställa att de nya riktlinjer och rutiner som vi har lanserat under 2015 verkställs genomgående i hela organisationen. Därmed tar vi nästa steg i det arbete som jag inledde 2014: att göra Arla Sverige till en snabbare, enklare och mer effektiv organisation med en ansvarsfull företagskultur där allt vi gör och allt vi spenderar gynnar våra ägare, Arlabönderna.

Ett stort företag som Arla bör vara ett föredöme och en föregångare inom näringslivet. Vi har ett ansvar att kontinuerligt rannsaka oss själva och vår företagskultur. Jag hoppas att andra svenska företag följer vårt exempel.

Henri de Sauvage, vd för Arla Foods Sverige

Tyck till