Annons

Räntor och valutor: USA-räntorna tickar uppåt<br />

USA-räntorna steg och dollarn bibehöll tidigare förstärkning i spåren av att tre tungviktare inom Fed hållit dörren fortsatt öppen för en räntehöjning i december.

Den tvååriga statsobligationen handlas på 0,82 procent, 4 punkter upp från svensk stängning på onsdagen, medan tioåringen är 3 punkter upp på 2,23 procent.

En emission av tvååriga statsobligationer för 26 miljarder dollar fick en täckningskvot på 3,01 och betyget på en 5-gradig skala av primary dealers.

Dollarn stärktes på onsdagen och har därefter visat relativt små förändringar, med handel runt 121:50 mot yenen och 1:0870 mot euron.

Fed-chefen Janet Yellen sade inför representanthuset att ekonomin utvecklas väl och att december fortsatt är möjligt för en höjning, även om inga beslut fattats om timingen.

Hon sade att det FOMC väntat sig är att ekonomin ska fortsätta att växa i en takt som är tillräckligt stark för att ge ytterligare förbättringar på arbetsmarknaden och en återgång av inflationen mot målet på 2 procent på medellång sikt.

Om inkommande information stöttar dessa förväntningar så indikerar vårt uttalande att decembermötet skulle vara en levande möjlighet, sade hon, och tillade att ett tidigare agerande snarare än ett senare skulle ge Fed möjlighet att agera gradvis i räntehöjningarna.

Om de skulle agera i december skulle det baseras på förväntningar om att en förbättrad arbetsmarknad och övergående faktorer gör att inflationen går upp mot 2 procent.

Fed-chefen i New York, William Dudley, sade att han helt håller med Janet Yellen om att decembermötet ärlive avseende en eventuell räntehöjning, men att de får se vad data visar.

Vicechef Stanley Fischer berörde inte timingen men sade att Fed inte är så långt från målet och att inflationstakten kommer att börja stiga när väl energipriserna slutar att falla.

Fed funds-terminerna indikerar nu en sannolikhet på 56 procent för att Fed höjer räntan vid FOMC-mötet den 15-16 december, upp från 50 procent tidigare i veckan.

Det är ganska hög sannolikhet för att Fed kommer att höja räntan i december så länge sysselsättningen kvicknar till och arbetslösheten sjunker ytterligare, vilket vi väntar oss. Hon försöker att hålla Feds valmöjligheter öppna för december, sade Mark Vitner på Wells Fargo till Bloomberg News.

Michael Gapen på Barclays tyckte att Janet Yellens kommentarer i viss mån gick emot tidigare argumentation från Fed-guvernören Lael Brainard om att Fed bör invänta högre inflation innan de agerar, och i stället förordar ettprognosbaserat beslut.

Skillnaden inom FOMC har i huvudsak gällt om huruvida Fed ska agera innan inflationstrycket stiger eller avvakta och se att det gör det. Detta indikerar att den prognosbaserade sidan har tagit över, sade Michael Gapen.

Chris Rupkey på Bank of Tokyo-Mitsubishi ser dock inte december som något säkert.

De har satt marknaden i beredskap men nu måste ekonomiska data samarbeta eller så kan de mycket väl tvingas senarelägga enliftoff till tidigt nästa år, sade han.

Under torsdagen riktas fokus mot två centralbanksbesked, bådaon hold men med möjliga signaler om kommande sänkning (Norges Bank) eller höjning (Bank of England).

Närmast på agendan står däremot tyska industriorder klockan 8, som väntas ha ökat 1,0 procent från föregående månad. Klockan 9.30 kommer svensk industriproduktion i september, med en väntad nedgång om 0,8 procent under månaden.

Klockan 10 publicerar Norges Bank sitt räntebesked.

Samtliga 17 bedömare i TDN Finans enkät spår oförändrad ränta på 0,75 procent. Vid policymötet i september sänkte Norges Bank räntan med 25 punkter då de ekonomiska utsikterna försämrats, samtidigt som inflationen väntades avta då kroneffekterna ebbar ut. Framåtblickande hade de en bias mot en ytterligare sänkning vid behov, med en räntebana som bottnade på 0,59 procent.

SEB konstaterar att räntebanan indikerar 64 procents sannolikhet för en sänkning i början av 2016, men 0 procent för en sänkning nu.

Norges Bank försöker dämpa nedåtriskerna för tillväxten från de kraftigt lägre investeringarna i oljesektorn, och ser därmed igenom att inflationen skjuter över målet och fokuserar i stället på utvecklingen i oljepriset, kronans utveckling och ekonomiska data, skriver SEB.

De tror att Norges Bank avvaktar nu då oljepriset är i linje med antagandena, och den handelviktade kronan betydligt svagare än prognos trots duvaktiga besked från Riksbanken och ECB. Dessutom vill de sannolikt invänta de nya prognoserna i december för en ny bedömning av utsikterna, enligt SEB.

Klockan 11 publicerar EU-kommissionen sin nya prognos, som bland annat är underlag för de årliga budgetbedömningarna.

Kommissionen spådde i maj en tillväxt i euroområdet på 1,5 procent i år och 1,9 procent nästa år.

Klockan 13 kommer Bank of Englands räntebesked och protokoll, denna gång även med en ny inflationsrapport.

Samtliga bedömare i Bloomberg News prognosenkät spår oförändrad ränta på 0,50 procent. Vid de senaste mötena har Ian McCafferty reserverat sig och velat höja räntan med 25 punkter, men inte fått något gehör från övriga policykommittén.

Unicredit ser oförändrad ränta och med Ian McCafferty som ende reservant. Den främsta risken mot prognos är att en eller två ledamöter (Martin Weale och/eller Kristin Forbes) ansluter sig och röstar för en omedelbar höjning.

Men även utan någon ytterligare reservant väntas inflationsrapporten vara mindre duvaktig än vad marknaden tror, då stimulanser från en lägre räntekurva mer än väl kompenserar för dämpning i Kina och tillväxtmarknader, där riskerna mot den brittiska ekonomin ännu inte utkristalliserats.

Dessa faktorer väntas påverka prognoserna, men det är här viktigt att särskilja tidshorisonten. På kort sikt väntas BNP- och inflationsprognos revideras nedmekaniskt på grund av svagare BNP-utfall och lägre oljepris, men på längre sikt (policyrelevanta två-tre år) ligger riskerna på uppsidan.

Detta beror i huvudsak på stimulanserna från den lägre räntekurvan, liksom en gradvis starkare lönetillväxt då arbetsmarknaden blir mer stram, skriver Unicredit.

Pundet, som tidigare gjort viss del av jobbet för en åtstramning, är inte längre samma faktor. Policykommittén har också tonat ned betydelsen av inbromsningen i Kina.

Sammanfattningsvis så väntar vi oss att det övergripande budskapet till finansmarknaderna är att de gått för långt i att skjuta räntehöjningar framåt i tiden… Nu när det ser mer sannolikt ut att Fed höjer räntan i december så tror vi att BOE följer efter rätt snart, i februari, skriver Unicredit.

torsdag 6.40 (onsdag kl 16.15)
USD/SEK 8:6261 (8:6300) EUR/USD 1:0872 (1:0867)
EUR/SEK 9:3780 (9:3779) USD/JPY 121:48 (121:38)
Jp obl 2 0,01 (0,01) Jp obl 10 0,32 (0,32)
Ty obl 2 -0,32 (-0,32) Ty obl 10 0,60 (0,57)
US obl 2 0,82 (0,78) US obl 10 2,23 (2,20)


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från RegSmart Life ScienceAnnons

Stort behov av regulatorisk kunskap inom läkemedelsindustrin

Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.
Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.

En möjliggörare med gedigen regulatorisk grund från både myndighet och industri. Så beskriver RegSmart Life Science grundare, Marie Gårdmark och Agneta Larhed, bolaget som hjälper både företag och forskare med allt från produktutveckling till regulatoriska frågor. 

Det var redan på apotekarutbildningen vid Uppsala universitet som Marie Gårdmark och Agneta Larhed lärde känna varandra. I dag har Marie en bred bakgrund inom läkemedelsutveckling och regulatoriska frågeställningar och Agneta har stor erfarenhet inom formuleringsutveckling av läkemedel – en riktigt bra kombination enligt de själva: 

– Vi kommer båda från tjänster på Läkemedelsverket. Jag var chef för tillståndsverksamheten rörande läkemedel och Agneta var vetenskapligt ansvarig inom området farmaci och bioteknologi. Under våra år på myndigheten såg vi att det fanns ett stort behov av regulatorisk kunskap inom industrin, framförallt bland småföretagare och forskare. Det sådde fröet till RegSmart. När erbjudandet kom att starta ett bolag tillsammans med Center for Translational Research så kändes det som ett enkelt beslut, säger Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare. 

– Det som gör oss unika på marknaden är vår bredd. Vi balanserar regulatoriska, vetenskapliga och kommersiella behov och förutsättningar vilket är värdefullt i arbetet med så väl tidig utveckling som inför marknadsgodkännande. Jag och Marie kompletterar varandra och vi har ett bra helhetsperspektiv med fokus på företagens mål, tillägger Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare. 

Använda riktlinjer på rätt sätt

Just helhetsperspektivet är extra viktigt poängterar Marie Gårdmark. Det gäller att utgå från vilka produkter som bolaget faktiskt vill ha ut på marknaden i slutändan – något som mindre företag inte alltid tänker på: 

– De blir lätt uppslukade av den fas som de befinner sig i just nu och inför de problem de möter dagligdags. Genom att istället ha ett klart affärsmål med sin produkt från start, blir det lättare att förstå vad man behöver göra för att nå dit. Här är det viktigt att veta hur man kan ta hjälp av riktlinjer och regler under resans gång för att uppnå sina kommersiella intressen, säger Marie Gårdmark. 

Men, det handlar inte bara om att läsa riktlinjer – det  gäller också att förstå sammanhanget, säger Agneta Larhed. RegSmarts roll är att vara lösningsfokuserade och deras arbete går snarare ut på att förstå syftet med riktlinjerna, och hjälpa kunden att förstå vart lagstiftningen är på väg. 

– Då får man bättre koll på vad man behöver eller inte behöver göra, och kan se både närliggande risker och möjligheter i utvecklingsarbetet. Vi har tre ledord som vi utgår från: vetenskaplighet, regulatorisk relevans och fit for purpose. Fit for purpose innebär att man utgår ifrån det man vill uppnå och därefter bestämmer vilka studier eller tester man ska göra istället för att bara hålla sig fast vid en riktlinje och göra som man alltid har gjort, säger Marie Gårdmark. 

Stort engagemang och framåtanda 

I augusti firar bolaget ett år och utvecklingen har varit över de båda grundarnas förväntan. De har nyligen rekryterat tre nya spetskompetenser som ska täcka upp inom dels det medicintekniska området, dels inom läkemedelstillverkning. 

– Det är väldigt roligt att få ta del av så många spännande idéer från företag och forskare som jobbar med alla dessa fantastiska utvecklingsprojekt inom läkemedel och medicinteknik. Det finns ett sådant engagemang och en stark framåtanda, vilket är härligt att kunna vara en del av! säger Agneta Larhed.

– För oss är det viktigt att bidra till utvecklingen av life science-sektorn i Sverige och det är något som vi gör på olika sätt. Det kan till exempel handla om att hjälpa små forskande företag med regulatorisk kunskap så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. Det regulatoriska behöver inte förhindra eller försvåra – det gäller bara att fokusera på sin produkt och se möjligheterna, avslutar Marie Gårdmark.

Fakta RegSmart Life Science
RegSmart Life Science AB bildades i augusti 2019. Företaget är en del av koncernen Center for Translational Research tillsammans med Clinical Trial Consultants, Lablytica och ClinSmart. I dagsläget har företaget fem anställda och kontor i Uppsala. RegSmart täcker regulatoriska frågeställningar för både läkemedel och medicintekniska produkter och har en global inriktning med fokus på den europiska och amerikanska marknaden.
EXTERN LÄNK: Läs mer här 

Mer från RegSmart Life Science

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RegSmart Life Science och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?