ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Skattechock hotar i kommunerna

  • Lena Micko, ordförande SKL. Foto: Jessica Gow/TT
Ett "mycket svårt läge" hotar kommunernas ekonomi, varnar samarbetsorganet SKL. Fler äldre, unga och invandrare i befolkningen väntas tvinga fram "betydande" skattehöjningar.

”Kostnadstrycket i kommunsektorn ökar nu så starkt att det krävs betydande skattehöjningar framöver, på närmare 2 skattekronor fram till 2019”, larmar Sveriges kommuner och landsting (SKL) i sin nya ekonomirapport.

SKL räknar med att kommunsektorns överskott mer än halveras i år till 6,5 miljarder kronor. Samtidigt döljer det samlade överskottet en betydligt bistrare verklighet i stora delar av landet.

”Många kommuner och nästan alla landsting och regioner brottas med ekonomiska underskott”, kommenterar Lena Micko, SKL:s ordförande.

”Ökade krav inom vård, skola och omsorg samt stora investeringsbehov gör att landsting, regioner och kommuner står inför stora utmaningar. Skatteunderlaget räcker inte för att möta detta”, fortsätter hon.

Konjunkturutsikterna pekar mot stigande men långt ifrån tillräckliga skatteintäkter, enligt SKL:s rapport. Kostnaderna beräknas öka med omkring 270 miljarder kronor under perioden 2014-2019.

Sedan flera år har SKL varnat för skattehöjningar i takt med att växande andelar äldre och barn i befolkningen liksom eftersatta investeringar driver upp den kommunala välfärdens kostnader.

Det som nu tillkommer är en stor invandring, enligt rapporten.

”Att en relativt stor del av invandrarna är i yrkesverksam ålder bör på sikt ha en positiv inverkan på möjligheterna att finansiera välfärden…Under de närmaste åren är det emellertid inte troligt att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala skatt i samma utsträckning som befolkningen i övrigt”, skriver SKL i rapporten.

Rapporten lyfter också fram bemanningsproblem inom vården och den växande floran av detaljstyrda statsbidrag till framför allt skolan som bidragare till ”ett kraftigt kostnadstryck”.

Tyck till