1515

Räntor och valutor: Kronförstärkning oroar<br />

Europaräntorna sjönk svagt på torsdagen, medan euron på morgonen stärktes över 1,13 mot dollarn för att på eftermiddagen falla tillbaka. Protokoll och tal från flera centralbanksföreträdare dominerade nyhetsflödet.

Vid svensk stängning var den tyska tioårsräntan ned 3 punkter till 0,58 procent, från samma tid på onsdagen, medan den svenska tioåringen sjönk 2 punkter till 0,66 procent.

Tysk statistik på morgonen visade att exporten sjönk klart mer än väntat i augusti, med 5,2 procent mot väntade -0,9 procent. Även importen överraskade på nedsidan och överskotten i såväl handel- som bytesbalans var lägre än prognoserna.

Bank of England lämnade som väntat sin styrränta och sitt tillgångsköpsprogram oförändrade vid sitt möte.

Ian McCafferty reserverade sig åter och ville höja räntan med 25 punkter. Han hänvisade till syn att inhemskt inflationstryck byggs upp, vilket troligen kommer att väga tyngre än de dämpande effekterna av den starkare pundkursen.

Protokollet från mötet visade att ledamöterna i den penningpolitiska kommittén (MPC) ser en uthållig inhemsk efterfrågan, i synnerhet hushållskonsumtionen. Men den pågående finanspolitiska konsolideringen har påverkat aktiviteten och den globala tillväxten har fortsatt i en takt under det normala.

Beträffande inflationen såg ledamöterna något svagare utsikter på kort sikt, jämfört med prognoserna i augusti, vilket delvis speglar ytterligare lägre oljepriser. KPI-inflationen väntas ligga kvar nära noll innan den vänder upp vid årsskiftet.

"Men nu föreföll det troligt att den skulle ligga kvar under 1 procent till våren 2016", framgick det av protokollet.

Nordea tyckte att BOE signalerade att tiden för en första räntehöjning ännu inte ligger nära i tiden, trots att det finns vissa tecken på att inflationen håller på att tillta.

SEB:s bedömning var att oktobermötet var mer duvaktigt än det i september. En del av de ledamöter som förra månaden tyckte beslutet var jämnt var nu tillfreds med att låta styrräntan ligga stilla eftersom uppåtriskerna mot inflationen relativt målet verkar ha försvunnit.

ECB-direktionsledamoten Peter Praet sa i ett tal att en cyklisk återhämtning alltmer håller på att få fäste i euroområdet, men nedtryckta förväntningar om de långsiktiga tillväxtutsikterna tynger återhämtningen och kan hämma investeringar.

Av ECB:s protokoll framgick att ECB-ledamöterna ville framhålla att det pågående tillgångsköpsprogrammet endast har löpt en tredjedel av den planerade banan, vilket betyder att "en substantiell grad av ackommodering ännu låg i pipeline".

Klockan 20.00 publiceras protokollet från Federal Reserves FOMC-möte den 16-17 september, som var ovanligt ovisst och där nästan hälften av bedömarna trodde på en första räntehöjning, "liftoff".

USA-räntorna pekade svagt nedåt inför protokollet, med tioårsräntan 1 punkter lägre på 2,07 procent.

Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA minskade med 13.000 till 263.000 personer förra veckan, jämfört med föregående vecka, väntat var en mindre nedgång till 274.000. Bortsett från 255.000 i mitten på juli så har antalet nya arbetslösa inte varit lägre sedan i slutet på april.

RDQ Economics tyckte att statistiken bekräftade deras syn att de svaga sysselsättningsrapporterna för augusti och september var avvikelser och att jobbskapandet inte alls har dämpats. Med hänsyn tagen till arbetskraftens storlek ligger antalet nyanmälda arbetslösa nu på sin lägsta nivå någonsin, enligt RDQ Economics.

Om det trots allt skulle vara så att antalet anställningar har avtagit skulle det rekordhöga antalet lediga jobb tyda på att det finns ett matchningsproblem, "ett problem som inte kan lösas med en fed fundsränta nära noll", skrev de i ett kundbrev.

Här hemma publicerade SCB sin småhusbarometer, som visade att priserna steg med 4 procent under juli-september, från föregående kvartal, och med 10 procent jämfört med ett år tidigare.

På valutamarknaden stärktes euron till 1,125 mot dollarn, efter att på förmiddagen tillfälligt ha stigit över 1,13, utan någon konkret känt skäl. Dollarn handlades strax under 120 mot yenen.

Japans maskinorderingång sjönk oväntat i augusti, med 5,7 procent från månaden före, i stället för att stiga 2,3 procent, som analytiker räknat med.

Kronan har stärkts knappt 3 öre till 8,24 mot dollarn och marginellt till 9,27 mot euron.

Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley, på besök i Litauens huvudstad Vilnius, stämde in i kollegan Martin Flodéns oro över den senaste tidens kronförstärkning. Hon sade att Riksbanken är oroad över trenden i kronans utveckling just nu samt att kronans utveckling är viktig framöver och en av nyckelfaktorerna för inflationsprognosen.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?