ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

ETF-bjässe byter till aktier

  • Foto: AP
ETF-leverantören Lyxor ställer om från indexderivat till aktier. Totalt ska en fondförmögenhet på omkring 117 miljarder kronor placeras om till aktier fram till slutet av 2016.

ETF:er, eller börshandlade fonder, kan strukturellt delas upp i fysiska eller syntetiska. En fysisk ETF investerar direkt i de värdepapper som utgör målindexet medan en syntetisk består helt av indexderivat, alltså instrument som speglar marknadsutvecklingen.

Åsikterna om vilken variant som är bäst går i vanlig ordning isär men när Lyxor nu ställer om flera större ETF:er på etablerade marknader så är det av en enkel anledning.

”Vi genomför den här förändringen för att förbättra avkastningen. Jag tror också att det kommer förändra vår marknadsposition eftersom vi från och med måndagen är den fjärde största leverantören av fysiska ETF:er på den europeiska marknaden”, säger Arnaud Llinas, chef för ETF och indexering på Lyxor Asset Management.

Den första ETF:en som lämnar startgroparna är Lyxor Euro Stoxx 50 som följer de 50 största och mest likvida bolagen i eurozonen. Fondförmögenheten uppgår för tillfället till omkring 71 miljarder kronor och Arnaud Llinas uppskattar att den årliga avkastningen kommer att öka med 15 punkter (hundradels procentenheter) efter bytet till fysisk replikering.

”15 punkter är mycket och motsvarar 75 procent av vår förvaltningsavgift på 0,2 procent. Så det är en märkbar skillnad vi förväntar oss att se nästa år”, säger Arnaud Llinas.

Ett argument mot fysiska ETF:er är att transaktionskostnaderna ökar när förvaltaren behöver vikta om portföljen i samband med indexbalansering, utdelning och andra bolagshändelser.

”De större indexen är relativt enkla att följa och vi gör endast en större omviktning om året så vi tror inte att vi kommer höja transaktionskostnaderna speciellt mycket. Men tittar du på MSCI Emerging Market så inkluderar det flera länder där det är svårt och dyrt att handla. Då är det bättre att använda syntetisk replikering för att hålla ner transaktionskostnaderna”, säger Arnaud Llinas.

Den här gången gäller omställningen dock endast på större och mer likvida marknader. På tillväxtmarknader ska Lyxors ETF:er även i fortsättningen vara syntetiska.

”Vi tror att indexderivat ger bäst indexreplikering på tillväxtmarknader. Det finns helt enkelt inte en enskild replikeringsmetod som alltid fungerar bäst utan vi strävar efter att använda den metod som fungerar bäst i varje enskilt fall”, säger Arnaud Llinas.

Enligt honom ligger bytet till fysisk replikering rätt i tiden. ETF:er har fått ett ordentligt genombrott i Europa under de senaste åren och under 2015 har Lyxors ETF:er haft ett nettoinflöde på drygt 70 miljarder kronor.

”Vi tror som sagt att den här förändringen kommer ge bättre avkastning och vi hoppas kunna ta marknadsandelar och öka inflödena. Produkten blir också synligare och lättare att förstå”, säger han.

Traditionellt sparande? Hitta bästa sparkontot (extern tjänst)

Tyck till