ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Vi lovar göra miljön till kärnverksamhet

För två veckor sedan antogs FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Den privata sektorn har en nyckelroll att spela för att målen ska nås. Nu gör ett tjugotal svenska företag, tre expertorganisationer och två utvecklingsaktörer ett gemensamt åtagande för att bidra till de nya målen.

För att fortsätta vara konkurrenskraftig på framtida marknader måste företag integrera hållbarhet, i alla dess dimensioner, i kärnverksamhet och affärsmodeller. Världsekonomin är i dag sammanflätad på många sätt och ”här” och ”där” bör därför inte separeras i vår globaliserade värld.

I slutet av september möttes världens ledare i New York och antog nya globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). För första gången någonsin har nu alla länder och aktörer en gemensam agenda och målsättning för en hållbar framtid, och i denna strävan har företagen en nyckelroll att spela.

På den globala marknaden har den privata sektorn inte bara ett stort ansvar att agera för hållbarhetsfrågorna, men också en stor möjlighet att bygga nya hållbara marknader. Modiga och framåtblickande val, med hållbar utveckling som ledstjärna, är därför både en nödvändighet och en möjlighet.

Just denna möjlighet har fört oss samman – 21 företag, en utvecklingsfinansiär, tre expertorganisationer och en utvecklingsmyndighet – i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development. Det är tydligt att utmaningarna som världen står inför påverkar oss alla, och att de inte kan lösas av en enda aktör. I stället behöver vi ena våra styrkor och dra fördel av varandras expertis för att nå effektiva lösningar och inkluderande tillväxt.

Med förståelse och respekt för våra olika roller och verksamheter möjliggör nätverket samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn, akademin och civilsamhället. Tillsammans kan vi hitta gemensamma lösningar, lära av varandra och mer effektivt integrera hållbar utveckling i våra respektive kärnverksamheter.

När de nya målen för hållbar utveckling nu har antagits, gör vi ett gemensamt åtagande att bidra till uppfyllelsen av dessa, genom att (men inte begränsat till):

  • Systematiskt minimera negativ påverkan på miljön i våra investeringar och verksamheter, samt att arbeta för ökad resurseffektivisering.
  • Bidra till produktiv sysselsättning, anständiga arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter i områden där vi verkar, för våra anställda, våra underleverantörer och våra kunder.
  • Arbeta mot korruption och oetiskt affärsuppträdande.

Vi har också för avsikt att arbeta för jämställdhet och lika möjligheter för alla, vilket vi ser som förutsättningar för en hållbar utveckling. Dessutom ser vi innovation, med nya finansiella lösningar och informations- och kommunikationsteknologier, som mycket viktiga verktyg för att skapa positiv förändring.

Detta är inte bara tomma ord. Vi kommer att exemplifiera vårt åtagande i ageranden och affärsval. Detta innebär också ett öppet förhållningssätt i interaktionen mellan näringslivet och regeringar, arbetsgivare och anställda, samt säljare och kunder.

Vårt nätverk har blivit en värdefull plattform för öppna och respektfulla diskussioner, inom och mellan industrier och över sektoriella gränser. Det har också blivit en grogrund för konkreta projekt och kollektiv handling.

Vi har kunnat visa exempel på hur textilindustrin kan effektivisera sin vatten-, kemikalie och energiförbrukning genom ett pilotprojekt mellan bland annat Indiska och Stockholm International Water Institute. Detta utökas nu till ett bredare projekt med samma fokus under namnet STWI och som omfattar flera länder i Asien och Afrika samt 28 textil- och läderföretag, däribland H&M och Indiska.

Vi har initierat yrkesutbildning i Etiopien och Zambia tillsammans med Volvo, vilket skapat nya jobbmöjligheter inom transportindustrin och vi har gemensamt tagit ställning för antikorruptionsfrågor genom att föra fram dem som ett prioriterat område i förarbetena till FN:s nya agenda för hållbar utveckling.

Vi uppmanar nu företagsledare i Sverige och i världen att göra oss sällskap i realiseringen av de nya målen för hållbar utveckling genom att:

  • Göra hållbar utveckling till en viktig del av kärnverksamhet och affärsmodeller.
  • Förstå de nya målen för hållbar ut-veckling och hur de kan kopplas till – och bli relevanta för – er verksamhet.
  • Identifiera möjliga partners för samverkan, lokalt och globalt, samt skapa samarbetsmodeller för att kombinera olika aktörers styrkor, med syfte att lära av varandra och gemensamt skapa nya, kreativa lösningar.

Genom att öka våra ansträngningar, främja innovation och bygga nya partnerskap blir vi bättre rustade att möta framtiden. Världens kunder, aktieägare och underleverantörer förväntar sig detta av oss.

Vår planet kräver det.

 

Caroline Berg, ordförande Axel Johnson
Tomas Puusepp, koncernchef Elekta
Hans Vestberg, koncernchef Ericsson
Günther Mårder, vd Företagarna
Karl-Johan Persson, koncernchef H&M Group
Per Strömberg, vd ICA Gruppen
Sofie Gunolf, vd Indiska
Lars Appelqvist, vd Löfbergs
Susanna Campbell, vd Ratos
Per Hallberg, koncernchef Scania
Annika Falkengren, koncernchef SEB
Staffan Hansén, vd SPP
Anna Ryott, vd Swedfund
Magdalena Gerger, koncernchef Systembolaget
Allison Kirkby, vd Tele2 Group
Niklas Gustafsson, Chief Sustainability Officer Volvo Group
Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör Sida
Johan Kuylenstierna, Executive Director Stockholm Environment Institute
Torgny Holmgren, Executive Director Stockholm International Water Institute
Johan Rockström, Director Stockholm Resilience Centre

Tyck till