1515

Räntor och valutor: Euron något starkare<br />

Globala finansmarknader hade lite svårt att bestämma sig för hur de skulle reagera på den amerikanska arbetsmarknadsrapporten för december. På ytan såg utvecklingen mycket stark ut, men det fanns också vissa svaghetstecken.

Antalet sysselsatta i USA ökade med 252.000 personer i december samtidigt som arbetslösheten sjönk till 5,6 procent från 5,8 procent i november. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades sysselsättningen ha ökat med 240.000 personer medan arbetslösheten väntades ha sjunkit till 5,7 procent.

Reviderad statistik visade samtidigt att sysselsättningen i oktober och november ökade med 50.000 personer mer än vad som tidigare rapporterats.

En klar svaghet i rapporten var dock att timlönerna minskade med 0,2 procent, väntat +0,2 procent, och novemberdata reviderades ned till +0,2 procent från +0,4 procent tidigare.

Hushållsundersökningen visade vidare att mycket av nedgången i arbetslöshetsnivån förklaras av minskat arbetskraftsdeltagande, andelen sjönk till 62,7 procent i december från 62,9 procent i november.

Fedchefen i Chicago, Charles Evans, intervjuades av CNBC efter jobbstatistiken, och han upprepade att han inte vill höja räntan före 2016. Han betonade att lönerna måste öka för att inflationen ska nå 2 procent.

RDQ Economics tar dock fasta på att sysselsättningsutvecklingen under fjärde kvartalet sammantaget (866.000) var den starkaste sedan första kvartalet 2006, och att arbetslösheten fortsätter att sjunka snabbt.

"Det kommer finnas de som pekar på nedgången i timlönerna som ett bevis för att Fed kan vänta längre (med att höja räntan), men nedgångsmomentum i arbetslösheten pekar mot nivåer under 5 procent under tredje kvartalet i år", vilket bör tala för högre löneökningstakt, skriver RDQ-ekonomerna i ett kundbrev.

Amerikanska statspappersräntor, och dollarkursen, rörde sig oregelbundet efter jobbrapporten

Vid svensk stängning noterades tioårsräntan till 2,00 procent, 1 punkt lägre än vid samma tid på torsdagen. Tvåårsräntan sjönk 4 punkter, till 0,57 procent, vilket kan jämföras med en notering nära 0,75 procent den 26 december. Dollarn handlades samtidigt något svagare mot såväl euron som japanska yen.

Ted Weiseman, USA-ekonom på Morgan Stanley, konstaterar dock att det trots den kraftiga nedgången i arbetslösheten så syns det inga tecken på löneinflation.

"Vilka teoretiska beräkningar du än må göra om nairu - om lönerna inte ökar så är vi inte där", fastslår Ted Weiseman.

I Sverige rapporterade SCB att industriproduktionen sjönk 0,2 procent i november jämfört med i oktober och föll 5,0 procent jämfört med november 2013. Det var (återigen) betydligt svagare än de +1,7 respektive -2,9 procent som väntades, enligt SME Direkts prognosenkät.

Novemberproduktionen drogs ned av gruvor och mineralutvinning (-3,6 procent jämfört med i oktober) medan produktionen i tillverkningsindustrin var oförändrad jämfört med i oktober.

Industrins orderingång minskade samtidigt 1,1 procent i november jämfört med i oktober, men steg 1,1 procent jämfört med november 2013. Här noterades dock en stark månadsutveckling för gruv- och mineralindustrin, +20,5 procent, medan orderingången till tillverkningsindustrin minskade 1,7 procent.

Det var orderingången från hemmamarknaden som var svag i november, -5,6 procent jämfört med i oktober, medan exportorderingången steg 2,3 procent.

Tjänsteproduktionen vände däremot upp med 1,0 procent i månadstakt i november, från -0,7 procent i oktober. På årsbasis steg tjänsteproduktionen 3,4 procent.

Sverige-ekonomer konstaterade att SCB-rapporterna visar på en förstärkt tudelning i den svenska produktionen, där det är svårt att hitta några ljuspunkter för industrin samtidigt tjänstesektorn tuffar på hyggligt.

"Sammantaget visar dagens data fortsatt en bild av en mycket delad ekonomi. Det mest troliga är att den inhemska ekonomin kommer att fortsätta vara den viktigaste tillväxtmotorn de kommande månaderna", skrev Anna Råman på Nykredit i ett kundbrev.

Hon fick medhåll av Nordeas Torbjörn Isaksson, som samtidigt noterade att hårda data nu pekar mot en "ganska svag" BNP-tillväxt under fjärde kvartalet, kanske till och med svagare än Riksbankens prognos på +0,5 procent jämfört med tredje kvartalet.

"Men kom ihåg att månatliga produktionsdata har varit dåliga indikatorer för BNP, och vi saknar ännu mycket information inför BNP-statistiken för fjärde kvartalet, som väntas den 27 februari", skriver Torbjörn Isaksson.

Svenska statsobligationsräntor sjönk 1-2 punkter, tioårsräntan ner 2 punkter, till 0,84 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten 32 (36).

Euron stärktes knappt 1 öre mot kronan, till 9:50 medan dollarn handlades oförändrat till 8:05. TCW-index steg till 130,18 (129,92).

Även Tyskland, Frankrike och Storbritannien rapporterade om oväntat svag industriproduktion i november, men långt ifrån så svagt som i Sverige. I Storbritannien gick också produktionen i tillverkningsindustrin starkare än väntat i november.

Bloomberg News rapporterade om att ECB-tjänstemän har förberett en modell för köp av investment grade-klassade tillgångar för upp till 500 miljarder euro, något som presenterades för rådsledamöterna vid ett möte den 7 januari.

Euron stärktes något på dessa uppgifter och långa tyska räntor steg svagt, enligt analytiker kan 500 miljarder euro vara ett mindre QE-program än vad marknadsaktörer hade hoppats på.


Innehåll från SwedbankAnnons

Swedbank – pionjär för gröna aktier

Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Market på Swedbank.
Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Market på Swedbank.

Swedbank har länge varit en av Nordens ledande rådgivare inom grön skuldfinansiering i form av obligationer och lån. Under 2020 utvidgade Swedbank sitt gröna erbjudande till att även inkludera aktiesidan och blev därmed en pionjär för en ny kapitalmarknadsprodukt – gröna aktier. 

Swedbank har i över ett decennium erbjudit sina kunder gröna obligationer. Men för att ha en samlad rådgivning för kapitalmarknadsfinansiering, valde Swedbank under förra året att bredda sitt utbud av hållbara produkter med gröna aktier. 

– Genom att erbjuda gröna aktier som komplement till obligationer och lån kan vi ha ett heltäckande grönt erbjudande som stödjer ett bolags hela balansräkning. Gröna aktier gör också ett bolag mer attraktivt för aktiemarknadsinvesterare som sedan 2021 ställts inför ökade krav på hållbarhetsrapportering, säger Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Market på Swedbank.

Swedbanks idé bakom en grön märkning av aktier 

Under 2019 presenterade CICERO Center for International Climate Research (”CICERO”), som är en ledande leverantör av externa utvärderingar avseende ramverk för gröna obligationer, en ny metod för att identifiera andel av gröna intäkter och investeringar inom ett bolag. Swedbank kom därefter med idén att använda CICEROs metod, i kombination med specifika tröskelvärden (≥ 50% gröna intäkter och investeringar), som grund för en grön märkning av aktier. Detta koncept resulterade i en ny produkt för kapitalmarknaden – gröna aktier. 

– Sedan tidigare har aktier från hållbara bolag kunnat betraktats som gröna, men det har inte funnits en grön märkning av aktier likt för obligationer och lån. I och med vårt första live case för gröna aktier, K2A, blev vi först i världen med detta nya koncept i maj 2020. 

En attraktiv produkt för hela kapitalmarknaden

Nyheten om gröna aktier har genererat stor respons från kunder, och Swedbank har förutom K2A bistått ytterligare tre svenska bolag i att märka sina aktier som gröna. Dessa inkluderar Platzer, Magnolia Bostad, samt Wästbygg som lanserade det första kombinerade ramverket för både grön skuld-och aktiefinansiering. 

– Ett grönt kombinerat ramverk ger en bättre insyn i hur hållbarhet är integrerat i ett bolags verksamhet och finansieringsstruktur. Det är ett bra underlag för både skuld-och aktieinvesterare inför EU:s nya regler kring ökad hållbarhetsrapportering. Till exempel EU-taxonomin, som innebär krav på att redovisa andel gröna intäkter och investeringar.

Nasdaq har också intresserat sig för utvecklingen av gröna aktier, och lanserade i förra veckan ”Nasdaq Green Designations”. Två anledningar till detta initiativ är dels för att stödja aktieemittenter som vill skapa transparens kring sina gröna affärsmodeller och strategier, men också investerare som söker efter investeringar som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Swedbank agerade som rådgivare till Nasdaq före lanseringen av ”Nasdaq Green Designations”. 

– Swedbank kommer att fortsätta med rådgivning kring gröna aktier, och tror att produkten kommer generera ett fortsatt stort intresse från investerare och bolag i behov av kapitalmarknadsfinansiering, avslutar Katya.

Om Swedbank

Med omkring 7,3 miljoner privatkunder och omkring 547 000 företagskunder är vi den ledande banken på våra hemmamarknader. Vi erbjuder allt ifrån smidiga digitala lösningar för vardagsekonomin till mer omfattande finansiell rådgivning. Hållbarhet är en viktig del av hur vi gör affärer. I finansierings- och investeringsbeslut, vid inköp och i våra betalningsflöden. Genom hänsyn till miljö och sociala risker kan vi bidra till mer långsiktiga företag och samhällen.

Läs mer på www.swedbank.se

 

Mer från Swedbank

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Swedbank och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?