ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Flera ubåtar kränkte Sverige

  • Foto: Pontus Lundahl/ TT

Miniubåten i Stockholms skärgård var inte ensam. Enligt uppgift till Di bedömer Försvarsmakten att det var tre till fyra ubåtar som kränkte svenskt territorium i mitten av oktober förra året.

”Vi misstänker att det kan röra sig om flera farkoster”, säger den biträdande insatschefen Anders Grenstad.

Fredagen den 17 oktober tog Försvarsmakten emot uppgifter om främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. Därefter följde en intensiv ubåtsjakt.

Underrättelseoperationen, som omfattade både fartyg, helikoptrar och hemvärnspersonal pågick till den 24 oktober och notan landade på omkring 20 miljoner kronor.

En knapp månad senare höll regeringen och Försvarsmakten en presskonferens, där man bekräftade att en mindre ubåt hade kränkt svenskt territorium.

”Om detta råder inget tvivel”, sa överbefälhavare Sverker Göranson.

Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist stämde in i konstaterandet att Sverige utsatts för en grov och oacceptabel kränkning.

Beskedet från ÖB den 14 november var att Försvarsmakten hade säkra bevis för att en mindre ubåt kränkt svenskt territorium, men att det kunde röra sig om flera farkoster.

Enligt uppgift till Di från en centralt placerad källa bedömer nu Försvarsmakten att det var tre till fyra ubåtar som kränkte svenskt territorium i mitten av oktober.

Konteramiral Anders Grenstad, biträdande insatschef, hänvisar till ÖB:s tidigare uttalande den 14 november.

”Det är en bekräftad ubåt, men vi misstänker att det kan röra sig om flera farkoster”, säger han.

Så enligt er kan det ha rört sig om tre eller flera ubåtar?
”Jag tror inte att det handlar om en mängd farkoster, men det kan ha varit fler, ja.”

Det är ganska stor skillnad om man talar om en mindre ubåt eller tre eller fler ubåtar – du tycker inte att ni kunde ha varit tydligare på den punkten?
”Nej, i och med att jag inte vet hur många det är. Det vet bara den uppdragsgivare som har gett någon uppdraget att komma in i våra vatten.”

Nils-Ove Jansson släppte nyligen boken ”Omöjlig ubåt”, som skildrar de ryska ubåtskränkningarna i Sverige under 1980- och 90-talet. Han är i dag pensionär men ingick tidigare i den marina ubåtsanalysgruppen och har även varit chef för Försvarsstabens underrättelseavdelning.

Han ser mycket allvarligt på kränkningarna och anser inte att det råder något tvivel om att det är Ryssland som ligger bakom.

”Vad jag kan se är det samma mönster som vi såg under 1980- och början på 1990-talet”, säger Nils-Ove Jansson.

Vad betyder det?
”Det betyder att man genomför någon form av undervattensoperation mot oss i likhet med vad man gjorde tidigare under Sovjettiden”, säger han.

Nils-Ove Jansson tror inte att det var en ensam miniubåt som opererade i Stockholms skärgård i mitten av oktober.

”Det är troligt att det var fler än en. De operationer vi kunde se under 1980- och början på 90-talet bestod oftast av flera enheter. Ibland även någon större konventionell ubåt och dykarfarkoster och dykare”, säger han.

Försvarsmakten har lyft fram fyra bevis för kränkningen i mitten av oktober: en avgörande observation gjord av Försvarsmaktens egna sensorer, en serie bilder som togs av en privatperson på Ornö där vitt skum kopplats till en mindre ubåt, färska spår på botten samt ytterligare en observation från en skärgårdsbo som såg en undervattenskropp med specifika detaljer.

Anders Grenstad vill inte kommentera huruvida de bevisen tyder på en och samma ubåt eller på flera olika ubåtar.

”Det kan jag inte gå in på.”

En vecka efter att operationen i skärgården i mitten av oktober avslutats, inleddes en ny ubåtsspaning efter två observationer med några timmars mellanrum – en utanför Stavsnäs (Kanholmsfjärden) och en vid Lidingö inne i Stockholms inlopp.

Anders Grenstad vill inte spekulera i om det kan röra sig om samma operation från främmande makt.

”Vi har inte kommit längre än till klassificering av möjlig ubåt för den vid Lidingö. För observationen vid Kanholmsfjärden pågår fortfarande analys.”

Nils-Ove Jansson har studerat observationerna vid Stavsnäs och Lidingö. Med tanke på avståndet och tiden mellan observationerna är slutsatsen att det inte kan röra sig om en och samma ubåt.

”Det skulle ge en alldeles för hög medelfart för att det ska kunna vara samma enhet, det måste röra sig om två enheter, förutsatt att observationerna stämmer”, säger han.

Försvarsminister Peter Hultqvist försäkrade vid den stora presskonferensen den 14 november att försvarsmakten med alla medel kommer att försvara svenskt territorium.

Enligt Nils-Ove Jansson är det viktigt att försvaret snabbt får tillgång till helikoptrar för ubåtsjakt.

”Helikoptern saknar vi i dag, den hade vi stor nytta av under 1980-talet. Den kan bära vapen och fälla uppifrån, till och med mot siktat föremål i vatten optiskt”, säger han.

Tyck till