ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Behåll en gräns i sjukförsäkringen

  • Foto: Anders Wiklund
Vi välkomnar Laura Hartmans uppmaning på Di Debatt i går, att frågan om sjukförsäkringen bör belysas på ett noggrannare sätt. Debatten om vad som behöver göras har till stor del varit mycket polariserad. Två linjer har stått emot varandra och det har lett till onödigt stora låsningar, skriver Eva Nordmark.

Att sjukskrivningarna ökar är ett stort problem för både individen och samhället. TCO anser att den viktigaste åtgärden för att hejda den här negativa trenden är förebyggande arbete ute på arbetsplatserna så att arbetet kan utföras utan risk för hälsan. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar. Men vi behöver också en välfungerande sjukförsäkring. Det har vi inte i dag.

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen är en kritiserad del i det nuvarande systemet. Den har gjort att långvarigt sjuka utförsäkras och utsätts för ovisshet kring sin ekonomiska försörjning när de borde få fokusera på saker som vila, tillfrisknande, rehabilitering, omställning och återgång i arbete i den mån det går. Det ger en ineffektiv rundgång i systemet, med utförsäkrade och återvändare.

Dock är lösningen inte så enkel som att ta bort gränsen och tillåta sjukpenning hur länge som helst. Det finns ett starkt signalvärde för alla inblandade att ha en bortre tidsgräns. Ett slopande riskerar att skynda på den redan ökande sjukfrånvaron. TCO ser ett behov av en tidsgräns, men att den flyttas fram. Man ska inte utförsäkras utan få annan ersättning och aktivt stöd inom sjukförsäkringen när man passerat tidsgränsen och fortfarande är sjuk.

Arbetsgivarna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården och företagshälsovården måste alla dra sitt strå till stacken för att ge stöd med målet att ta till vara de sjukas kompetens, återgång i arbete och omställning i den mån det behövs. TCO anser att det behövs ökade incitament för att alla arbetsgivare ska ta det ansvar de har enligt arbetsmiljölagen för rehabilitering, arbetsanpassning och hälsofrämjande arbete på arbetsplatserna. Det kan ske antingen genom delfinansiering av sjukpenningkostnaderna för längre sjukfall eller genom sanktionsavgifter för arbetsgivare som inte tar sitt ansvar.

Sverige behöver en moderniserad sjukförsäkring som håller för framtidens behov. TCO har en historia av att agera brobyggare mellan olika åsikter. Vi tar gärna den rollen i den här frågan också.

 

Eva Nordmark, ordförande, TCO

 

Läs Laura Hartmans debattartikel här.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till