ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Andersson drar ned prognoser

Europaräntorna handlas stabilt nära rekordlåga nivåer inför ECB:s räntebesked på torsdagen och den då väntade annonseringen av statsobligationsköp - QE. Europabörserna stiger och på valutamarknaden har euron tappat mot dollarn.

Den svenska tioåriga statsobligationsräntan har sjunkit 1 punkt till 0,74 procent och kronan har stärkts några öre mot euron. Den tyska tioårsräntan handlas oförändrat till 0,44 procent.

Regeringen och finansminister Magdalena Andersson har reviderat ned sina tillväxtprognoser, som baseras på den alliansbudget som gäller för i år. BNP väntas nu öka 2,4 procent 2015 och 2,7 procent 2016, jämfört med 3,0 respektive 3,2 procent i höstbudgeten i oktober. Regeringen ser dessutom "betydande" nedåtrisker mot denna nya prognos.

Samtidigt spås arbetslösheten bli högre, inflationen lägre och de offentliga finanserna svagare, med budgetunderskott alla år fram till 2018. Det offentliga sparandet spås nu visa ett underskott på 1,3 procent i år och 0,6 procent 2016.

Magdalena Andersson påpekade att det inte är aktuellt att lägga fram något stort besparingspaket för att nå överskottsmålet tidigare. Hon sade också att det i vårbudgeten kommer satsningar i linje med det som regeringen föreslog i den budget som röstades ned av riksdagen. Hon sade att höjda arbetsgivaravgifter för unga är en "lågoddsare".

"De reviderar ned prognosen rätt rejält för 2015. Rent generellt är det en rätt dyster prognos, både bilden av omvärlden och Sverige, men det är inget som sticker ut exceptionellt jämfört med andra. Man kan också se att budgetunderskottet stiger jämfört med budgetförslag. Det skulle kunna vara ett tecken på att det kommer en mer expansiv finanspolitik i vårbudgeten", säger Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson till Nyhetsbyrån Direkt

Tyska ZEW-index följde upp den kraftiga uppgången i december med att ta ytterligare ett rejält kliv upp i januari, till 48,8 från 34,9 i december. Det var också den högsta nivån på närmare ett år. Nulägesomdömet steg samtidigt till 22,4 från 10,0.

Tidigare under morgonen överraskade tysk PPI rejält på nedsidan i december.

Internationella valutafonden, IMF, skrev återigen ned sina prognoser för den globala tillväxten, och nedrevideringen var den största på tre år. Lägre förväntningar nästan överallt förutom i USA väger tyngre än stimulansen från lägre oljepriser.

Världsekonomin väntas växa med 3,5 procent 2015, ned från de 3,8 procent som IMF räknade med i oktober. IMF sänkte också sin prognos för tillväxten 2016, från 4,0 till 3,7 procent.

Under natten publicerade Kina statistik som överlag kom in bättre eller något bättre än förväntningarna pekade mot.

Kinas BNP ökade 7,3 procent under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2013. Det var aningen över väntade 7,2 procent i Bloomberg News analytikerenkät.

Under helåret 2014 ökade BNP med 7,4 procent jämfört med föregående år och tillväxten var i fjol därmed den svagaste på 24 år. Det var också precis under den kinesiska regeringens tillväxtmål på 7,5 procent.

Danske Bank skrev i en kommentar att de räknar med en viss återhämtning av tillväxten under det första halvåret i år, drivet av policylättnader.

"Tillväxten kommer dock i årstakt att vara i stort sett på nuvarande nivåer. På medellång sikt kommer Kinas strukturella tillväxt att fortsätta att minska", skrev banken som spår att tillväxten i år växlar ned ytterligare, till 7,2 procent.

Av månatlig statistik ökade såväl detaljhandeln som industriproduktionen mer än väntat i december.

USA-räntorna sjunker några punkter, med tioårsräntan 4 punkter ned till 1,80 procent.

"Amerikanska statsobligationer är fortfarande ganska attraktiva. De nuvarande europeiska statsobligationsräntorna är för låga. Pengar kommer att gå från Europa till USA", sade Hajime Nagata, förvaltare vid Diam i Tokyo, till Bloomberg News.

På en tunn tisdagsagenda kommer i eftermiddag NAHB:s husmarknadsindex för januari.

På valutamarknaden har euron försvagats till nya 11-årslägsta nivåer mot dollarn, innan en viss återhämtning. Euron har tappat till 1:159 mot euron, från 1:163 på måndagen.

Yenen försvagas för tredje dagen i rad mot dollarn.

Kronan har stärkts 1 öre mot dollarn till 8:12 och 4 öre mot euron till 9:41.

Tisdag kl 11.10 (måndag kl 16.15)

USD/SEK 8:1160 (8:1294) Statsobl 2y 0,00 (0,00)
EUR/SEK 9:4080 (9:4502) Statsobl 10y 0,74 (0,75)
EUR/USD 1:1591 (1:1625) Räntegap/ty 30 (31)
US obl 10y 1,80 (1,84) Tysk obl 10y 0,44 (0,44)
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies