ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

SNS: Skulderna inget hot mot ekonomin

  • Foto: Per Larsson/ TT
Varken hushållens eller företagens skulder utgör i dag något akut hot mot den finansiella stabiliteten i Sverige. Det skriver medlemmarna i konjunkturrådet på DN Debatt på torsdagen.

I stället för att fokusera på skuldernas storlek bör den ekonomiska politiken syfta till att göra en ekonomi med stora skulder mer robust mot störningar.

Konjunkturrådet skriver att de svenska hushållens skulder visserligen stigit, men påpekar att stora skulder på många sätt är ett tecken på ett väl fungerande finansiellt system.

"Men framtiden är alltid oviss och om många låntagare samtidigt får problem kan påfrestningarna på systemet bli stora. Det är ingen tillfällighet att höga skulder och snabb skulduppbyggnad ofta föregått ekonomiska kriser. Men detta är ingen naturlag och i stället för att diskutera hur skulderna ska begränsas är det mer konstruktivt att diskutera hur en ekonomi med stora skulder kan bli mer robust mot ekonomiska störningar", skriver konjunkturrådet.

De konstaterar att nuvarande skattesystem gynnar ägande och belåning av bostäder och vill att skatterna blir mer neutrala mellan att äga och att hyra och mellan belåning och eget kapital, till exempel genom begränsning av avdragsrätten för räntor och höjd fastighetsskatt.

Konjunkturrådet vill även ha ett stärkt konsumentskydd vad gäller lån, förbättrad statistik över enskilda individers skulder och tillångar samt underlätta rekonstruktioner av företag på obestånd.

Dessutom bör bolån med delat ansvar utredas. Detta är lån där låntagarens skyldigheter kopplas till mätbara faktorer som arbetslöshet och fastighetspriser, vilket gör att långivare också blir exponerade mot kapitalförluster, eller kapitalvinster.

Tyck till