ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Andersson bekymrad av små marginaler

  • Foto: Janerik Henriksson/TT

Marginalerna i statens finanser är ytterst små, enligt en ny prognos. "Det klart att det är bekymmersamt", säger finansminister Magdalena Andersson.

Enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) nya prognos bedöms underskottet i statens finanser bli 81 miljarder kronor i år och 56 miljarder kronor nästa år. Det är betydligt mer än bedömningarna i den budget för 2015 som riksdagen klubbade i december. Då beräknades underskotten till 45 respektive 13 miljarder kronor.

Finansministern får nu nytt bränsle till debatten om huruvida statens lador är tomma eller inte. Något hon hävdat, men fått stark kritik för, inte minst från Alliansen.

"Det har varit en intressant semantisk diskussion om vad som är en tom lada eller inte. Men att vi har svaga finanser och problem med statsfinanserna, det är helt uppenbart", säger Magdalena Andersson (S).

Finansdepartementet håller på och uppdaterar sina prognoser just nu och Andersson räknar med att presentera nya siffror "i närtid".

Regeringens manöverutrymme begränsas av att marginalerna till utgiftstaket är små de närmaste åren. Några nya utgiftsökningar finns det inte plats för, enligt ESV.

Att höja utgiftstaken är en av de saker som regeringen tittar på när den nu börjat arbeta med vårändringsbudgeten.

"Regeringen vill se högre utgiftstak än vad den borgerliga oppositionen föreslagit. Vi har högre ambitioner när det gäller den offentliga sektorn, vårt välfärdsåtagande och investeringar i infrastruktur och bostäder", säger Andersson, utan att säga att taken faktiskt kommer att höjas redan i år.

Trots att skatteintäkterna bedöms öka i år, stiger också utgifterna för migration och integration samt för sjukpenningen relativt mycket, enligt ESV. Därmed blir underskottet stort även i år, 2,0 procent av BNP. Och det bedöms bli underskott i statsfinanserna under hela prognosperioden fram till och med 2018.

"Den era vi haft med ofinansierade skattesänkningar är slut", säger Andersson.

Tyck till