ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Använd alliansens idé för solel

Utformningen av skattereduktionen för mikroproducenter av främst solel tog alliansen sju år att utreda. Nu funderar de rödgröna på att riva upp beslutet. Vi har tidigare varit emot alliansens förslag, men nu tänker vi om, skriver Naturskyddsföreningens Svante Axelsson, HSB:s Anders Lago och Oberoende Elhandlares Johan Öhnell.

Sverige befinner sig fortfarande i skuggan av länder som Tyskland och Danmark, när det gäller el från solceller. Alliansregeringens skattereduktion för små elproducenter skulle efter sju års utredning ha införts i somras, men har skjutits fram till årsskiftet. De rödgröna har aviserat att de åter vill utreda ett förkastat förslag om nettodebitering, vilket kan innebära ännu fler förlorade år. Även vi har tidigare förordat nettodebitering, men nu tänker vi om. Med två avgörande förändringar är den redan färdigutredda skattereduktionen för mikroproducenter en mycket bra lösning.

I Sverige producerar vi ynka fyra kilowattimmar, kWh, solel per invånare och år. I Tyskland produceras hundra gånger mer; cirka 400 kWh solel per invånare. I Danmark är motsvarande andel 90 kWh. Sverige har i princip jämförbara förutsättningar för solenergi som Danmark och Tyskland, men myten att vi har för lite sol lever ändå vidare. Det är en mörk skugga av okunskap och svag politisk vilja som har stått i vägen för solenergins genombrott i Sverige, inget annat.

Alliansregeringen har i sju år utrett hur mikroproducenter av förnybar el ska ersättas för tillfälliga elöverskott som levereras ut på elnätet. I våras lades äntligen propositionen Skattereduktion för mikroproducenter fram – då drog många av oss en lättnadens suck. Meningen var att systemet skulle träda i kraft i juli, men behov av anpassningar till EU:s konkurrensregler gjorde att genomförandet sköts upp till kommande årsskifte.

Den modell som riksdagen fick på sitt bord i våras innebär bland annat timvis mätning hos mikroproducenterna och att överskottselen dels får en skattereduktion med 60 öre per kWh, dels säljs till marknadspris. I elsystem med mycket vindkraft och solel kan elpriset bli lågt när det blåser och är soligt. För att skapa rätt prissignaler är det bra att det slår igenom hos alla elproducenter, det är en viktig lärdom från bland annat Tyskland.

Självklart gäller även det omvända, att det är bra att alla elproducenter får nytta av att leverera när efterfrågan är stor och elpriset högt. Det för oss in på ytterligare en fördel med den föreslagna modellen, nämligen att berörda hushåll och företag som får timvis elmätning ges incitament att styra sin elanvändning till tider när tillgången är stor och kostnaderna låga.

Vi föreslår att det förslag som ligger i riksdagen genomförs, men först efter två viktiga ändringar.

  • Mikroproducenterna bör få sin ersättning för överskottsproduktion månadsvis på elräkningen. Alliansregeringens modell innebär en reduktion av inkomstskatt på årsbasis. Vi föreslår i stället att elhandlarna får kompensera för överskottsproduktionen genom en reduktion av energiskatt på månadsfakturan. Det innebär en direkt sänkning av elkostnaden och ett kraftfullare incitament att investera i solel. Elhandlarna har redan i dag förutsättningar att administrera en sådan skattereduktion.
  • Ersättningen för överskottselen bör höjas till 80 öre per kWh. Det ger ett kraftfullt incitament att bygga optimala anläggningar på alla bra tak.

Båda dessa förslag kan genomföras utan en ny utredning och arbetas in i ett lagförslag som kan beslutas i riksdagen under vintern och träda i kraft våren 2015.

I ett uppföljande steg bör reformen breddas så att den omfattar så många som möjligt. Alliansregeringens förslag missgynnar boende i lägenheter och andra som inte har möjlighet att placera solceller på sitt eget tak, eller som saknar tomt med plats för ett vindkraftverk. Det bör åtgärdas genom att skattereduktionen även medges för ägarandelar i solel och vindkraftverk. Med en sådan enkel åtgärd uppmuntras ytterligare tre miljoner hushåll att investera i förnybar elproduktion.

Vi föreslår också att taket för skattereduktionen, 18.000 kronor per år, ska gälla per uttagspunkt i stället för per juridisk person. Det ger företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har flera tak i soliga lägen möjlighet att utnyttja hela sin potential utan att missgynnas skattemässigt. Dessa fastigheter faller utanför det system som alliansregeringen har tagit fram.

Solenergi är det snabbast växande energislaget i världen. I Sverige har investeringstakten fördubblats det senaste året, men från en oanständigt låg nivå. 2014 med sin soliga sommar blev därför ytterligare ett förlorat år för solenergi i Sverige. Med rätt kompletteringar kan den planerade reformen för mikroproducenter göra 2015 till året då det vänder.

Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen
Anders Lago, ordförande för HSB Riksförbund
Johan Öhnell, ordförande för Oberoende Elhandlare och Solkompaniet

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till