ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Danske: Nästa år bryts borallyt

  • Danske Bank bedömer att bostadspriserna faller nästa år. Foto: Tomas Oneborg / TT

Den inhemska efterfrågan fortsätter att hålla ekonomin under armarna. Men bostadspriserna faller med 5 procent nästa år. Det bedömer Danske Bank.

Rallyt på den svenska bostadsmarknaden bryts nästa år. Den bedömningen gör Danske Bank.

”På riktigt lång sikt är det bara en sak som kan förklara uppgångar i tillgångspriserna och det är inkomstökningar”, säger Roger Josefsson, Danske Banks chefsekonom för Sverige.

Sett till den historiska relationen mellan bostadspriser och inkomstutvecklingen per capita har priserna dragit iväg alltför mycket, enligt Danske Banks beräkningar.

”Priserna ligger just nu en till två standardavvikelser högre än de borde sett till inkomstutvecklingen, vilket skulle implicera ett prisfall på 20-30 procent.”

Danske tror att nedgången nästa år blir måttligare och prognostiserar ett fall på 5 procent.

”Bland annat med tanke på det låga utbudet kanske priserna kan klara av vara rätt stabila eller bara svagt fallande”, säger Roger Josefsson.

Sjunkande bostadspriser till trots tror Danske på ett ganska bra år för den svenska ekonomin. BNP väntas växa med 2,6 procent med den inhemska efterfrågan som viktigaste drivkraft.

”Det är fortfarande den inhemska efterfrågan som driver men vi tror att exportindustrin får lite bättre fart under loppet av nästa år. Det är den komponenten som fattas och det vill till att den kommer på plats”, säger Roger Josefsson.

Danske noterar dock att riskerna för den svenska exporten ligger på nedsidan och pekar bland att det geopolitiska läget som en riskfaktor.

Sett till den inhemska ekonomin väntas investeringarna och den offentliga konsumtionen lämna ett större positivt bidrag till BNP-tillväxten än i år och hushållens efterfrågan ett något mindre.

En orsak är hushållens disponibelinkomster bedöms växa något långsammare i kombination med att någon typ av åtgärder för at motverka ökad skuldsättning bedöms komma på plats.

”Hushållens efterfrågan växlar ned men det tickar ändå på ganska bra. Vi ser ingen dramatik”, säger Roger Josefsson.

Tror på högre tillväxt
Danskes prognos, i procent 2014 2015
BNP-tillväxt 2,2 2,6
Arbetslöshet 8 7,7
Inflation -0,1 1
Tyck till