ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 23 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Löfven glömde geoenergi

Den framtida energiförsörjningen var en het fråga i valrörelsen. Och den långsiktiga lösningen hänger fortfarande i luften. Jag hoppas att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är kloka nog att ta med geoenergin i politiken, skriver Johan Barth, vd för branschorganisationen Geotec.

I måndagens Dagens industri intervjuades den förra Scania-vd:n Leif Östling. Han efterlyste en bred politisk uppgörelse inom en rad olika kärnområden. Bland annat inom energin där Leif Östling menade att det inte bara handlade om energiproduktionen utan också om att spara energi, bland annat i form av bergvärme, alltså geoenergi.

Som förespråkare för geoenergibranschen kan jag givetvis inte mer än att hålla med. Det behövs en mångfald av energilösningar för att nå ett hållbart energisystem. Det betyder att det inte enbart går att satsa på centrala lösningar eller lägga stora subventioner på enskilda energislag.

Geoenergi, som erbjuder lokala, förnybara och många gånger ekonomiskt fördelaktiga lösningar för användaren måste finnas med i det politiska samtalet. Leif Östling pekade på en sådan lösning. Bekymret är bara att de som skall forma framtidens energisystem sällan för fram de lösningarna, trots att bidraget till systemet är stort.

Den energikälla som förser Sveriges energisystem med mer än 12 terawattimmar, TWh, och som värmer och kyler 450.000 fastigheter finns sällan med i politiken. Trots att det handlar om den tredje största förnybara energikällan efter vatten- och biokraft. Vi kallar den geoenergi och det är samlingsnamnet för de markburna energisystemen. Där ingår bergvärme, jordvärme men också borrhålslager och akviferlager.

Geoenergi är solenergi som inlagras i jordskorpans översta del. Marktemperaturen är konstant sett över året utom strax under markytan och motsvarar ungefär på hundra meters djup årsmedeltemperaturen på respektive plats. Det gör att vi i Sverige, som har stor skillnad mellan sommar- och vintertemperatur, kan utnyttja marken via borrhål för värme på vintern och kyla på sommaren.

Systemen kan göras stora och det går att säsongslagra överskottsenergi i berget som har en inbyggd termisk tröghet. Fastighetsägare som Akademiska Hus, Wallenstam och Lundbergs har sett fördelarna och är i dag stora användare av geoenergi. Arlanda flygplats, Vällingby centrum och flertalet Ikea- och Biltemavaruhus får också sin kyla och värme från geoenergin.

Användarna väljer geoenergi både för att det är förnybar energi, men också för att det är förknippat med god ekonomi i förhållande till alternativen. Små system har normalt en utväxling på fyra, det vill säga en del köpt energi – fyra tillbaka. Stora system kan ha upp till 50.

I Sverige har vi mycket geoenergi – sett per capita mest i världen. Behovet av alternativ, lönsamma anläggningar, gynnsamma akademiska satsningar vid rätt tillfällen, erfaren tillverkningsindustri, lämplig geologi och hörsam bransch är alla orsaker till att världens blickar vänds mot Sverige som ses som ett föregångsland när det kommer till geoenergi. Vi har bland de främsta forskarna och bland de bästa tillverkarna.

Det är i dag en mångmiljardindustri med tusentals anställda. Och den bidrar med stora energimängder. Varför finns då inte geoenergin med i det politiska samtalet?

Geoenergins bekymmer är att den inte syns – inga skorstenar, inga installationer på taken och inga rörliga vingar i horisonten. Bara solen som lyser.

För mig är energieffektivisering just det som Leif Östling pekar på. Att minska mängden köpt energi.

Den energi som samhället producerar och som vi köper bidrar till utsläpp i en eller annan form. Den gratisenergi som är förnybar och finns inlagrad i berggrunden under fastigheten gör att vi drastiskt kan minska inköpen av producerad energi – och därtill konkurrensutsätta alternativen, vilket gynnar den fria marknaden. Ofta är dessutom ekonomiskt lönsamma alternativ gynnsamma för miljön, vilket geoenergin med all tydlighet visar.

När Stefan Löfven i september 2013 pressades i Dagens industri om energifrågan och vilka energislag som Socialdemokratin skulle satsa på blev svaret, förutom en otydlighet i kärnkraftsfrågan, vattenkraft, vindkraft, vågkraft och solceller. Sveriges tredje största förnybara energikälla nämndes inte.

Jag hoppas att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är kloka nog att ta med geoenergin i terminologin och i politiken. Solen lyser ju vare sig vi vill eller inte. Geoenergin är en energiresurs under våra fötter som vi inte har råd att vara utan.

Johan Barth, vd, Geotec

Tyck till