ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Ta ansvar för invandringen

Sverigedemokraterna var det enda partiet som ökade stort i valet. Både samhällsdebattörer och politiker försöker att avskriva SD:s valframgångar som utslag för ett slags diffust missnöje, skriver KDU:s förbundsordförande Sara Skyttedal.

Söndagens val har lämnat efter sig ett resultat utan några tydliga vinnare. Stefan Löfven gav under valnatten sken av att han vunnit en majoritet i riksdagen och ett starkt mandat för sitt rödgröna projekt, men valresultatet indikerar något annat. Hans möjliga regeringsunderlag ökade sitt väljarstöd med enbart 0,1 procent jämfört med 2010. Stefan Löfven har inte vunnit större förtroende än vad hans föregångare kunde leverera. Mona Sahlins valresultat betraktades då som en katastrof och det är orimligt att se söndagens resultat som en vinst för de rödgröna.

Skälet till att Stefan Löfven nu ser ut att få uppdraget att bilda en S-regering är inte att han själv vunnit förtroende, utan att alliansen har tappat det. Trots att alliansregeringen har lyckats styra Sverige ur finanskrisen, skydda välfärden från nedskärningar och samtidigt kunnat sänka skatterna har vi tappat många väljares förtroende. Trots de rödgrönas svartmålning av Sverige ser vi tydligt i valresultatet att det område där alliansen tappade förtroendet inte var ekonomin, utan bland annat migrationen och integrationen.

Den tydliga trenden i detta val var ingen vänstervind utan i stället ett ökat missnöje bland väljarna som riktas mot de etablerade partierna. Vi går mot en utveckling som liknar den i andra europeiska länder.

I andra nordiska länder har populistiska partier sedan en lång tid tillbaka en etablerad roll och ett stabilt väljarstöd på cirka 15 procent.

Det har funnits en tendens både bland samhällsdebattörer och politiker att försöka avskriva Sverigedemokraternas valframgångar som utslag för ett slags diffust missnöje, men lite tyder på det. Tittar vi på SOM-institutets undersökningar ser vi att 45 procent av svenskarna stödjer en minskad flyktinginvandring medan enbart 29 procent stödjer en ökning. Motståndet är som störst bland moderata väljarna där 53 procent vill minska flyktingmottagandet. Det är alltså rimligt att dra slutsatsen att fler än Sverigedemokraternas väljare anser sig sakna konkreta besked om hur vi ska klara de migrationspolitiska utmaningarna.

Men trots att migrations- och integrationspolitiken rankades högt bland väljarnas viktigaste valfrågor, trots den stora utmaning som vi vet att vi står inför och trots Fredrik Reinfeldts sommartal har inte något parti diskuterat frågan på ett seriöst och faktabaserat sätt.

Detta område har i stället blivit utlopp för poserande. Sverigedemokrater har talat om att stoppa invandringen, lagt fram alltför generösa tolkningar av hur detta skulle påverka statsutgifterna och gjort sig själva till alla goda gåvors givare. Detta har bemötts av partier som i praktiken är för reglerad invandring med en retorik och en infallsvinkel som gör att de låter som att de stödjer fri invandring. Något som det finns lågt stöd för hos väljarna.

Det har också funnits en tendens att anklaga dem som vill balansera asylströmmarna för att vara inhumana och rasistiska. Detta blir nästan löjeväckande när partierna som anklagar själva stödjer omfattande migrationsregleringar som syftar just till att minska asylströmmarna, exempelvis förbudet mot att söka asyl på ambassader.

I stället för en seriös diskussion om hur vårt migrationspolitiska regelverk kan utvecklas och förbättras har det hörts känsloladdade slagord. Vi vet att det finns problem kring rättssäkerheten och reliabiliteten i asylprocesserna, att det finns tecken på att tillgången till det svenska välfärdssystemet påverkar asylströmmarna, liksom beslutet att tilldela permanenta uppehållstillstånd i stället för temporära uppehållstillstånd och att EU:s gemensamma asylpolitik inte längre upprätthålls i flera länder. Vi ser också hur vårt eget regelverk inte följs när 70 procent av dem som får avslag på sina asylansökningar väljer att stanna kvar i landet och därtill har rätt till ekonomiskt understöd för sitt uppehälle trots att de vistas här illegalt.

I Dagens Nyheter (29/8) efterlyste jag konkreta besked om hur vi ska klara av den kommande invandringen. Hur vi trots den akuta bostadsbristen och de stora problemen med arbetsetableringen av asylsökande ska kunna bevilja cirka 200.000 nya asylansökningar. Hittills har ingen ifrågasatt de utmaningar vi står inför, men ingen har heller presenterat några reformer som motsvarar svårigheternas storlek. I söndags natt fick alliansen betala priset för den oaktsamheten.

Det är sant att invandringen har bidragit och fortsätter att bidra med mycket positivt till vårt land. Att människor kan resa och röra sig är något i grunden gott. Sverige kan och ska fortsätta att vara ett välkomnande land som är öppet mot omvärlden. Detta står inte i konflikt till att också bedriva en ansvarsfull migrationspolitik.

Tvärtom är jag övertygad om att en ansvarsfull politik är en förutsättning för att vi långsiktigt kommer kvarstå som ett öppet land. De etablerade partierna har de kommande åren ett tungt ansvar för att säkerställa att vi har svar på hur migrationspolitiken kan fungera.

Sara Skyttedal, förbundsordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Tyck till