1515

Räntor &amp; valutor: Euron försvagas<br />

Europeiska statspappersräntor vänder svagt upp i förmiddagens handel på torsdagen, efter ett inledande nedställ. Euron försvagas samtidigt något i spåren på nya svaga tyska signaler, efter att ha återhämtat sig något under natten.

Den tvååriga tyska statsobligationsräntan handlades till under noll procent under en kort period på förmiddagen, men vände senare åter upp marginellt över noll.

Även svenska statsobligationsräntor stiger blygsamt på torsdagsförmiddagen, efter ett inledande nedställ. Kronan handlas samtidigt nära oförändrat mot euron, efter en viss återhämtning under natten.

SCB meddelade på förmiddagen att svenska småhuspriser steg 3 procent under tremånadersperioden till och med juli, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med motsvarande period 2013 steg priserna 6 procent.

Trenden för småhuspriserna verkar nu vara stigande sedan i våras, tidigare har småhuspriserna utvecklats svagare än bostadsrättspriserna. SCB:s statistik visar dock inte bostadsrättspriser.

Riksgälden meddelade vidare att statens betalningar visade ett underskott på 3,8 miljarder kronor i juli, vilket var 8,2 miljarder bättre än gäldens egen prognos. Skatteinbetalningarna blev omkring 4 miljarder kronor högre än väntat, Island förtidsinlöste ett återstående lån på motsvarande 1,9 miljarder kronor och utbetalningarna från ett antal myndigheter blev lägre än väntat.

Det var tredje månaden i rad som skatteinkomsterna blev högre än Riksgäldens prognos, och efter Riksgäldens senaste prognos i juni har nettolånebehovet totalt varit 13,8 miljarder kronor lägre än väntat (i juni och juli)

Tysk industriproduktion för juni kom under morgonen in svagare än väntat. Utvecklingen från samma månad 2013 var oväntat negativ, -0,5 procent, +0,3 procent väntades enligt Bloomberg News enkät. På onsdagen inkom orderingångsdata till tysk tillverkningsindustri svagt. Ekonomidepartementet skrev då i en kommentar att geopolitiska risker låg bakom raset.

Ekonomidepartementet hänvisar till de geopolitiska händelserna även för inbromsningen i industriproduktionen under det andra kvartalet. Men till största del ska denna vara beroende av en mild vinter, vilken lyfte produktionen under det första kvartalet.

Ekonomerna på Commerzbank noterar i ett kundbrev att den tyska ekonomin tycks ha drabbats av en "sommarinfluensa". De bedömer att industristatistiken pekar mot att tysk BNP kan ha sjunkit 0,1 procent under andra kvartalet, och varnar för nedåtrisk även mot den prognosen.

Angående konsekvenser av sanktionerna mot Ryssland sade finansminister Anders Borg på torsdagen att de för svensk del bedöms bli "relativt ringa", men att effekterna för Ryssland blir stora, bland annat i form av minskade investeringar.

Finansministern, som deltog vid regeringens sommarfika, sade vidare att den svenska ekonomin har utvecklats oväntat svagt i början av 2014, men att framåtblickande indikatorer tyder på en förbättring.

"Utfallen talar för en något svagare utveckling i början av det här året. Samtidigt har vi fått en del framåtblickande indikatorer på inte minst industrisidan som tyder på att det ändå sker en viss förstärkning", sade han.

Oväntat svaga utfall i europeiska industridata för juni reser frågetecken inför den återhämtning som analytiker väntar i SCB:s svenska industridata för juni. Norge kunde dock på torsdagsmorgonen rapportera en oväntat stark utveckling för tillverkningsindustrin i juni, +1,7 procent jämfört med i maj och +3,1 procent jämfört med juni 2013. Enligt Bloomberg News prognos väntades endast +0,3 procent jämfört med i maj.

Ingvild Borgen Gjerde, ekonom på Handelsbanken Oslo, konstaterar i ett kundbrev att utfallet var "signifikant starkare" än vad både de själva och konsensus hade väntat, men uppgången i juni kom efter en svagare utveckling i april och maj, och för andra kvartalet som helhet väntas BNP-bidraget från tillverkningsindustrin under andra kvartalet bli ungefär detsamma som under första kvartalet.

"Därmed verkar Norges Banks förväntningar om en oförändrad tillväxttakt på 0,5 procent för fastlands-BNP under andra kvartalet vara rimlig", skriver Ingvild Borgen Gjerde.

Den norska kronan stärktes mot euron efter statistiken, efter att ha försvagats något tidigare på torsdagen.

På eftermiddagens Europaagenda handlar allt om centralbanksbesked, klockan 13.00 väntas Bank of England meddela att räntan ligger kvar på 0,50 procent och programmet för tillgångsköp hållas kvar på 375 miljarder pund. ECB:s räntebesked kommer 45 minuter senare och väntas visa att samtliga räntor, huvudräntan och depositräntan, hålls stilla. Klockan 14.30 inleder sedan ECB-chefen Mario Draghi sin presskonferens.

"Vi räknar inte med någon förändring från ECB vid detta möte då de redan annonserat en samling med åtgärder i juni och teknikaliteterna i juli. BOE-mötet blir antagligen en ickehändelse med oförändrad policy i detta läge. Inflationsrapporten den 13 augusti och protokollet från mötet den 20 augusti kommer antagligen att väcka mer intresse", framhöll ekonomerna på Credit Suisse i ett marknadsbrev.

Från amerikanskt håll publiceras veckovis jobbdata i eftermiddag, klockan 14.30. Antalet nyanmälda arbetslösa väntas ökat till 305.000 i förra veckan från 302.000 veckan dessförinnan.

===================================

torsdag kl 11.20 (onsdag kl 16.15)
USD/SEK 6:9013 (6:9222) Statsobl 2y 0,26 (0,27)
EUR/SEK 9:2288 (9:2448) Statsobl 10y 1,65 (1,67)
EUR/USD 1:3373 (1:3355) Räntegap/ty 55 (57)
US obl 10y 2,46 (2,45) Tysk obl 10y 1,10 (1,10)







Innehåll från ENFOAnnons

Därför hamnar beteenderisker i fokus efter pandemin

Under mars månad 2020 förändrades världen nästintill över en natt. Pandemin massförflyttade människor från deras arbetsplatser och säkra nät till köksbordet, med rejält ökade säkerhetsrisker som följd. Detta har ökat kraven på medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet, såväl som på säkra accesstjänster. Men hur gör man för att hänga med på tåget?

Säkerhet, som alltid har varit en angelägen fråga, har sedermera blivit en topprioritet i fråga om IT-investeringar. En säker arbetsplats handlar dock inte uteslutande om teknik. 

– Digitalisering är en förändringsresa som kräver kontinuerlig utveckling och lärande. Det första steget handlar emellertid om människan snarare än tekniken. Det nya normala kräver ett helt annat beteende och en personlig säkerhetsmedvetenhet, på en djupare nivå än tidigare, konstaterar Sarvi Glemfors, ansvarig för affärsenheten User Engagement inom affärsområdet Digital Trust på  Enfo.

Läs om Enfos tjänster inom cybersäkerhet  

Enfo har lång erfarenhet inom framtagande av såväl strategier och arkitektur, som planering baserad på de krav som ligger till grund för den digitala förändringsresan. Enfos tjänster inom området User Engagement fokuserar specifikt på slutanvändarens beteende och hantering av data, där kärnan är en säker och trygg digital transformationsresa med användarens behov i fokus. Sarvi betonar dock att en och samma strategi inte är applicerbar hos alla företag.

– Det är viktigt att utgå från sin egen verksamhet och kartlägga var man befinner sig i sin utveckling nu, kontra innan pandemin. Vari ligger förändringsbehovet och vad behöver man göra för att verkligen förändra sina medarbetares beteenden i grunden?

Gör inte allting själv

För att nå svaren på dessa frågor krävs en hel del research och långt ifrån alltid besitter man rätt kompetens in-house. Det är därför viktigt att inte sträva efter att göra allting själv. Då behov uppstår bör man istället anlita experter som kan rita de stora dragen på en övergripande nivå och lägga grunden för eventuella förändringar. 

– Användaren behöver alltid vara i fokus. Vilka ska använda de lösningar eller den teknik som ska implementeras? Hur beter de sig och hur tänker de kring säkerhet? Finns det några beteenderisker?

Läs mer om Enfos identitetslösningar  

Dataklassificering är en grundsten

Vikten av säkra lösningar och dito teknik kan emellertid inte underskattas. Ökande mobilitet medför många komplexa utmaningar. Patrik Duckert, ansvarig för området Digital Identity, betonar därför vikten av att skapa trygg och säker åtkomst till data, för att säkerställa att rätt person når rätt information. Liksom Sarvi konstaterar han att en teknisk lösning inte passar alla – eller gör allt. 

– Att klassificera och skatta sina data är därför en absolut grundsten i säkerhetsarbetet och för att åstadkomma en datadriven transformation. Vet man vilka data som behöver skyddas och hur, är det betydligt lättare att bygga tekniska lösningar som lägger på ett lock av ID-skydd eller åtkomstskydd. Samspelet mellan agil teknik och medvetna medarbetare är därmed en förutsättning för en lyckad verksamhetsdigitalisering, avslutar han.

Läs mer om Enfos Modern Workplace  

Mer från ENFO

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ENFO och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?